Kontakty

Kontaktními osobami pro oblast rovných příležitostí jsou:

Bc. Roman SLIVKA,

Krajský koordinátor romských poradců

- tel.: 386 720 639, e-mail: slivka@kraj-jihocesky.cz

Kontaktní osobou pro oblast osoby se zdravotním znevýhodněním je:

Eva ŠIŠKOVÁ
- tel.: 386 720 779, email: siskova@kraj-jihocesky.cz