Přejít k hlavnímu obsahu

Národnostní menšiny

Národnostní menšiny - základní informace

Zákon č. 273/2001 Sb., o právech příslušníků národnostních menšin a o změně některých zákonů, tzv. menšinový zákon, začal v ČR platit 2. 8. 2001, přičemž mj. definuje následující pojmy: 

  1. Národnostní menšina je společenství občanů ČR žijících na území současné České republiky, kteří se odlišují od ostatních občanů zpravidla společným etnickým původem, jazykem, kulturou a tradicemi, tvoří početní menšinu obyvatelstva a zároveň projevují vůli být považováni za národnostní menšinu za účelem společného úsilí o zachování a rozvoj vlastní svébytnosti, jazyka a kultury a zároveň za účelem vyjádření a ochrany zájmů jejich společenství, které se historicky utvořilo. 
  2. Příslušníkem národnostní menšiny je občan ČR, který se hlásí k jiné než české národnosti a projevuje přání být považován za příslušníka národnostní menšiny spolu s dalšími, kteří se hlásí ke stejné národnosti. 

Přehled národnostních menšin - odkaz na webové stránky vlády České republiky, resp. Radu vlády pro národnostní menšiny

Základní sociální poradenství

Každá osoba má nárok na bezplatné poskytnutí základního sociálního poradenství o možnostech řešení nepříznivé sociální situace nebo jejího předcházení. V tomto kontextu jsou tedy komukoliv v rámci realizace činností sociální práce poskytovány informace, poradenství nebo zprostředkování potřebných služeb. V Jihočeském kraji zajišťují tyto činnosti mj. i sociální pracovníci obecních úřadů obcí s rozšířenou působností, případně pověřených obecních úřadů.

Potřebujete více info?

Kontaktujte pracovníky oddělení sociálních služeb, pokud potřebujete více informací k sociálnímu začleňování.

Metodik sociální práce a prevence, romský koordinátor

Metodik sociální práce a prevence, romský koordinátor

Mgr. Hana Kršíková

krsikova@kraj-jihocesky.cz

tel.: 386 720 622, 724 158 353

Vedoucí oddělení sociálních služeb

Vedoucí oddělení sociálních služeb

Mgr. Alena Schumann

schumann@kraj-jihocesky.cz

tel.: 386 720 625, 724 267 624