Přejít k hlavnímu obsahu

Akční plány

Co je to akční plán SPRSS?

Akční plány jsou jednoleté plány, které doplňují Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb (SPRSS). Akční plány slouží k naplňování priorit a cílů SPRSS, umožňují zpracování a zohlednění dílčích změn SPRSS po dobu jeho platnosti.

Akční plán 2024

Akční plán SPRSS JčK 2024 - veřejné připomínkování

Jihočeský kraj informuje odbornou i laickou veřejnost o zahájení veřejného připomínkování k dokumentu Akční plán Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb Jihočeského kraje pro rok 2024 („AP SPRSS JčK“), který reaguje na platný Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb Jihočeského kraje na období 2022-2024.

Připomínky k AP SPRSS JčK mohou zadavatelé, poskytovatelé i uživatelé sociálních služeb zasílat prostřednictvím vyplněného formuláře elektronicky na adresu planovani@kraj-jihocesky.cz, v termínu od 19. 4. 2023 do 8. 5. 2023. Došlé připomínky budou vypořádány na jednání Krajské koordinační skupiny a zveřejněny na Sociálním portálu Jihočeského kraje. 

Ke stažení:

 

Podněty k Akčnímu plánu SPRSS JčK 2024 - zahájení zpracování

Jihočeský kraj informuje odbornou i laickou veřejnost, že zahájil zpracování dokumentu Akční plán Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb Jihočeského kraje pro rok 2024 (AP SPRSS JčK), který reaguje na platný Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb Jihočeského kraje na období 2022–2024. Při tvorbě tohoto dokumentu budou využita dostupná data z Registru poskytovatelů sociálních služeb, informace od poskytovatelů sociálních služeb, data z interních zdrojů krajského úřadu a dalších zdrojů.

Podněty k AP SPRSS JčK a k nastavení základní sítě sociálních služeb v Jihočeském kraji na rok 2024 mohou zadavatelé, poskytovatelé i uživatelé sociálních služeb zaslat prostřednictvím vyplněného formuláře elektronicky na adresu planovani@kraj-jihocesky.cz v termínu do 6. března 2023. Došlé podněty budou předloženy k projednání Krajské koordinační skupině.

Ke stažení:

 

Archiv - Akční plán 2020

Akční plán SPRSS 2020 -  Akční plán Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb Jihočeského kraje pro rok 2020 schválilo Zastupitelstvo Jihočeského kraje na svém zasedání usnesením č. 219/2019/ZK-22 dne 27. června 2019.

Veřejné připomínkování akčního plánu 2020

V souladu s § 39b vyhlášky č. 505/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách ve znění pozdějších předpisů, byl Akční plán SPRSS Jihočeského kraje pro rok 2020 předložen k veřejnému připomínkování v období od 25. 2. 2019 do 10. 3. 2019.

Zpracování a podněty k akčnímu plánu 2020

Jihočeský kraj informuje odbornou i laickou veřejnost, že zahájil zpracování dokumentu Akční plán Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb Jihočeského kraje pro rok 2020, který reaguje na platný Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb Jihočeského kraje na období 2019 - 2021. Při tvorbě tohoto dokumentu budou využita dostupná data z Registru poskytovatelů sociálních služeb, informace od poskytovatelů sociálních služeb i data z interních zdrojů krajského úřadu, především ze žádostí poskytovatelů sociálních služeb o zařazení konkrétních služeb do základní sítě na území Jihočeského kraje, dále ze žádostí o poskytnutí dotace v rámci dotačního řízení Jihočeského kraje pro rok 2019, včetně přehledů o finančních prostředcích poskytnutých z dalších zdrojů. 

Podněty k AP SPRSS JčK a nastavení základní sítě sociálních služeb v Jihočeském kraji na rok 2020 mohou zadavatelé, poskytovatelé i uživatelé sociálních služeb zaslat prostřednictvím vyplněného formuláře elektronicky na adresu planovani@kraj-jihocesky.cz v termínu do 10. března 2019. Došlé podněty budou předloženy k projednání Krajské koordinační skupině. 

Archiv - Akční plán 2021

Akční plán SPRSS 2021 - Akční plán Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb Jihočeského kraje pro rok 2021 schválilo Zastupitelstvo Jihočeského kraje usnesením č. 161/2020/ZK-28 dne 25. 6. 2020.

Veřejné připomínkování akčního plánu 2021

V souladu s § 39b vyhlášky č. 505/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách ve znění pozdějších předpisů, byl Akční plán SPRSS JčK pro rok 2021 předložen k veřejnému připomínkování v období od 23. 4. 2020 do 11. 5. 2020.

Zpracování a podněty k akčnímu plánu 2021

Jihočeský kraj informuje odbornou i laickou veřejnost, že zahájil zpracování dokumentu Akční plán Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb Jihočeského kraje pro rok 2021, který reaguje na platný Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb Jihočeského kraje na období 2019 - 2021. Při tvorbě tohoto dokumentu budou využita dostupná data z Registru poskytovatelů sociálních služeb, informace od poskytovatelů sociálních služeb i data z interních zdrojů krajského úřadu, především ze žádostí poskytovatelů sociálních služeb o zařazení konkrétních služeb do základní sítě na území Jihočeského kraje, dále ze žádostí o poskytnutí dotace v rámci dotačního řízení Jihočeského kraje pro rok 2020, včetně přehledů o finančních prostředcích poskytnutých z dalších zdrojů. 

Podněty k AP SPRSS JčK a nastavení základní sítě sociálních služeb v Jihočeském kraji pro rok 2021 mohou zadavatelé, poskytovatelé i uživatelé sociálních služeb zaslat prostřednictvím vyplněného formuláře elektronicky na adresu planovani@kraj-jihocesky.cz v termínu do 9. března 2020. Došlé připomínky budou předloženy k projednání Krajské koordinační skupině. 

Archiv - Akční plán 2023

Jihočeský kraj informuje odbornou i laickou veřejnost o zahájení veřejného připomínkování dokumentu Akční plán Střednědobého rozvoje sociálních služeb pro rok 2023 (AP SPRSS JčK), který reaguje na platný Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb Jihočeského kraje na období 2022-2024.

Připomínkování AP 2023

Připomínky k AP SPRSS JčK mohou zadavatelé, poskytovatelé i uživatelé sociálních služeb zasílat prostřednictvím vyplněného formuláře elektronicky na adresu planovani@kraj-jihocesky.cz, v termínu od 13. 4. 2022 do 30. 4. 2022. Došlé připomínky budou vypořádány na jednání Krajské koordinační skupiny a zveřejněny na Sociálním portálu Jihočeského kraje. 

Ke stažení:

 

Potřebujete více info?

Kontaktujte pracovnice oddělení projektů a plánování sociálních služeb, pokud potřebujete více informací.

Referentka pro střednědobý plán sociálních služeb

Referentka pro střednědobý plán sociálních služeb

Mgr. Monika Hanzelyová

hanzelyova@kraj-jihocesky.cz

tel.: 386 720 814, 724 164 073

Odborný konzultant projektu Plánování SS v JčK IV

Odborný konzultant projektu Plánování SS v JčK IV

Mgr. Iva Michalová

michalova2@kraj-jihocesky.cz

tel.: 386 720 741

Vedoucí oddělení - Oddělení projektů a plánování sociálních služeb

Vedoucí oddělení - Oddělení projektů a plánování sociálních služeb

Ing. Vendula Procházková

prochazkova@kraj-jihocesky.cz 

tel.: 386 720 626, 725 881 481