Aktuality

VÝZVA NÁRODNÍ PLÁN OBNOVY - ZVYŠOVÁNÍ KAPACIT NEPOBYTOVÝCH KOMUNITNÍCH SOCIÁLNÍCH SLUŽEB

Ministerstvo práce a sociální věcí vyhlásilo výzvu č. 31_22_043 v rámci implementace Národního plánu obnovy s názvem "Zvyšování kapacit nepobytových komunitních služeb".

Projekty se zaměří na podporu infrastruktury pouze níže uvedených služeb sociální péče dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách:

 • Osobní asistence (§ 39);
 • Pečovatelská služba (§ 40);
 • Průvodcovské a předčitatelské služby jako terénní nebo ambulantní služba (§ 42);
 • Podpora samostatného bydlení jako terénní služba (§ 43) – v rámci podporovaných aktivit a úpravy zázemí pro poskytování ambulantních či terénních služeb sociální péče;
 • Odlehčovací služby, pouze v terénní nebo ambulantní formě (§ 44);
 • Centra denních služeb (§ 45);
 • Denní stacionáře (§ 46).

Datum zahájení příjmu žádostí o podporu: 14. 4. 2023

Datum ukončení příjmu žádostí o podporu: 15. 11. 2023 v 16. 00 hod.

Výzvu, přílohy, specifická pravidla pro žadatele a příjemce, přílohy specifických pravidel naleznete na webových stránkách MPSV v sekci Národní plán obnovy - Výzva č. 31_22_043 Zvyšování kapacit nepobytových komunitních sociálních služeb.

Uveřejněno: 23.03.2023

 

BENEFIČNÍ PLES CHELČICKÉHO DOMOVA SV. LINHARTA

V pátek 14.4. 2023 se od 18 hod. koná benefiční ples k 13. výročí vzniku Chelčického domova sv. Linharta. Akce se koná ve Sportovním areálu u koupaliště, v sále Obce Stožice. Program a kontaktní osoba pro rezervaci vstupenek je uvedena v souboru ke stažení.

Ke stažení: plakát - Benefiční ples - Chelčický domov sv. Linharta

Uveřejněno: 22.03.2023

 

SEZNAM VOZÍČKÁŘSKÝCH TRAS

Klub českých turistů vydal brožuru, ve které najdete aktuální seznam vozíčkářských tras. Tyto trasy v současné době vznikají za podpory Ministerstva zdravotnictví, které přispívá na vznik a značení těchto tras.

Ke stažení: aktuální seznam vozíčkářských tras (.pdf) - březen 2023

Uveřejněno 20.03.2023

 

VÝŠE VYROVNÁVACÍ PLATBY PRO ROK 2023

Přehled platných Pověření vydaných Jihočeským krajem pro období 2022 - 2024 včetně výší vyrovnávacích plateb pro jednotlivé sociální služby pro rok 2023 je zveřejněn v sekci Financování sociálních služeb / Vyrovnávací platba / Vyrovnávací platba 2023.

Uveřejněno 15.03.2023

 

ADIKTOLOGICKÉ CENTRUM ANA - NABÍZÍ KLIENTŮM SVÉ SLUŽBY

Adiktologické centrum ANA, z.ú. v Táboře pomáhá klientům od 13 let a své ambulantní služby nebo online poradenství nabízí každý všední den pro klienty zcela zdarma. Více informací naleznete v tiskové zprávě nebo na webových stránkách centra.

Ke stažení: tisková zpráva (.pdf) - březen 2023

Uveřejněno 02.03.2023

 

KONFERENCE - "AUTISMUS VE SVĚTLE MOCI A BEZMOCI"

Informujeme vás, že v úterý dne 18. 4. 2023 od 9:00 do 16:30 hodin se bude konat IV. jihočeská odborná konference o autismu s názvem „AUTISMUS VE SVĚTLE MOCI A BEZMOCI“. Akci pořádá APLA Jižní Čechy v Konferenčním sále LH hotelu Dvořák Tábor, Hradební 3037.

Ke stažení: program konference, tisková zpráva, plakát

Uveřejněno 20.02.2023

 

ROZDĚLENÍ DOTACÍ Z DOTAČNÍHO ŘÍZENÍ JIHOČESKÉHO KRAJE PRO ROK 2023

Informujeme vás, že Zastupitelstvo Jihočeského kraje schválilo dne 09. 02. 2023 rozdělení dotací v rámci dotačního řízení dle §101a zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, z rozpočtu Jihočeského kraje poskytovatelům sociálních služeb v roce 2023. Informace k dotačnímu řízení pro rok 2023 jsou zveřejněny zde na sociálním portálu v sekci Financování sociálních služeb / Účelová dotace Jihočeského kraje / Dotační řízení 2023

Ke stažení: Rozdělení dotací z dotačního řízení Jihočeského kraje pro rok 2023 (.pdf)

Uveřejněno 14.02.2023

 

PODNĚTY K AKČNÍMU PLÁNU SPRSS JčK 2024 - ZAHÁJENÍ ZPRACOVÁNÍ

Jihočeský kraj informuje odbornou i laickou veřejnost, že zahájil zpracování dokumentu Akční plán Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb Jihočeského kraje pro rok 2024 (AP SPRSS JčK), který reaguje na platný Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb Jihočeského kraje na období 2022–2024. Při tvorbě tohoto dokumentu budou využita dostupná data z Registru poskytovatelů sociálních služeb, informace od poskytovatelů sociálních služeb, data z interních zdrojů krajského úřadu a dalších zdrojů.

Podněty k AP SPRSS JčK a k nastavení základní sítě sociálních služeb v Jihočeském kraji na rok 2024 mohou zadavatelé, poskytovatelé i uživatelé sociálních služeb zaslat prostřednictvím vyplněného formuláře elektronicky na adresu planovani@kraj-jihocesky.cz v termínu do 6. března 2023. Došlé podněty budou předloženy k projednání Krajské koordinační skupině.

Další informace a formulář k podnětům jsou dostupné na Sociálním portále Jihočeského kraje v sekci "Plánování sociálních služeb - Jihočeský kraj" / Akční plány Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb v Jihočeském kraji.

Ke stažení: Formulář k podnětům AP SPRSS JčK pro rok 2024 (.docx)

Uveřejněno: 06.02.2023

  

SOUTĚŽ MPSV - OBEC PŘÁTELSKÁ RODINĚ A SENIORŮM 2023

MPSV vyhlásilo soutěž Obec přátelská rodině a seniorům 2023.
Podrobné informace o soutěži (dotačním programu) naleznete na webových stránkách MPSV.

 • Termín pro podání žádostí: do 10. března 2023
 • Online seminář k soutěži: v pondělí 13. února 2023 od 9:30 do 12 hodin
 • Kontaktní osoba: Mgr. Dominika Horáková, DiS. (dominika.horakova@mpsv.cz, tel.: 221 922 206)

Soutěže se mohou zúčastnit všechny obce České republiky.

Ke stažení: Metodika (.pdf), formulář žádosti (.docx)

Uveřejněno: 01.02.2023

 

ZAOPATŘOVACÍ PŘÍSPĚVEK PRO MLADÉ DOSPĚLÉ

Nabízíme ke stažení informační leták Ministerstva práce a sociálních věcí - Zaopatřovací příspěvek pro mladé dospělé, kteří opouštějí náhradní péči. Jedná se o aktualizovanou verzi.

Uveřejněno: 26.01.2023

 

MEZIOBOROVÉ SETKÁNÍ K DĚTSKÉMU DUŠEVNÍMU ZDRAVÍ

Ve čtvrtek 9. února od 13:00 do 15:00 se uskuteční mezioborové setkání k dětskému duševnímu zdraví za účasti současné Vládní zmocněnkyně pro lidská práva Kláry Laurenčíkové. Setkání proběhne online na platformě Google Meet.

Odkazy pro připojení:

Svou účast potvrďte na email lenka.heckova@cosiv.cz.
Kontaktní osoba: Mgr. Lenka Hečková, Česká odborná společnost pro inkluzivní vzdělávání, z. s., tel.: +420 605 904 973

Uveřejněno: 26.01.2023

 

NÁRODNÍ TÝDEN MANŽELSTVÍ 2023

V rámci Národního týdne manželství 2023 pořádá Diecézní centrum pro rodinu & Spolek Most přednášky a workshop. 

 • úterý 14. 2. 2023 - 17.00 hodin - Mgr. Martina Fürstová - přednáška, MUŽI A ŽENY - LIŠÍME SE? aneb pro vztah potřebuji vědět kdo jsem
 • středa 15 .2. 2023 - 17.00 hodin - Mgr. Maříková Modlitbová - workshop, MANŽELSKÉ KONTRASTY aneb jak ustát a přijmout odlišnosti
 • čtvrtek 16. 2. 2023 - 17.00 hodin - Mgr. Martina Fürstová - přednáška, OKNESS aneb životní postoj jako základ mezilidských vztahů

Z důvodu omezené kapacity je nutné se předem přihlásit. Kontakt: 731 402 820, furstova@bcb.cz

Ke stažení: Leták Národní týden manželství 13.-19.2.2023

Uveřejněno: 17.01.2023

 

SVÉPOMOCNÁ SKUPINA „PEČUJEME O SVÉ BLÍZKÉ“

Zdravotně sociální fakulta Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích nabízí bezplatné služby svépomocné skupiny "Pečujeme o své blízké".

Svépomocná skupina „Pečujeme o své blízké“ poskytuje podporu pro laické (rodinné) pečovatele. Poskytuje bezplatné poradenství lidem, kteří se v domácím prostředí starají o dospělé osoby se sníženou schopností sebepéče (seniory 65+, osoby s demencí, po cévní mozkové příhodě atd.) a rodiče dětí se zdravotním postižením. Cílem svépomocné skupiny je sdílení zkušeností, podpora a pomoc laickým pečovatelům v náročné životní situaci. Svépomocná skupina představuje místo, kde mohou rodinní pečující získat řadu informací o tom, jak mohou kvalitně pečovat o svého blízkého, ale také o sebe. Dále zde mohou získat odpovědi na své konkrétní otázky.

V případě Vašeho zájmu kontaktujte: doc. Ing. Iva Brabcová, Ph.D., tel: 605 523 864, email: brabcova@zsf.jcu.cz

Ke stažení: Nabídka bezplatných služeb "Pečujeme o své blízké"

Uveřejněno: 11.01.2023

 

JASS - NASTAVENÍ PARAMETRŮ PRO ROK 2023

Informujeme vás, že na začátku února bude do Jihočeské aplikace sociálních služeb (JASS) přidáno nové období roku 2023 (od 1.ledna 2023 do 31.prosince 2023). Pro nové období 23 bude potřeba nastavit parametry (stejně jako pro období roku 22). Termín pro nastavení parametrů roku 23 je do 15.3.2023. Po přihlášení do JASS pak uvidíte dvě období, pro která platí následující termíny:

 • období roku 23 – parametry do 15.3.2023, výkony do 15.3.2024
 • období roku 22 – parametry do 31.1.2023, výkony do 15.3.2023

V případě dotazů kontaktujte Ing. Ivanu Moravcovou (moravcovai@kraj-jihocesky.cz, mobil 774 868 052).

Uveřejněno: 11.01.2023

 

DOTAČNÍ TITUL MPSV - DOČASNÉ AKTIVITY NA PODPORU RODIN Z UKRAJINY - PRO ROK 2023

Informujeme vás o dotační výzvě Ministerstva práce a sociálních věcí k předkládání žádostí o poskytnutí dotace v rámci mimořádného dotačního titulu pro dočasné aktivity na podporu rodin z Ukrajiny s dětmi (zejména ve věku 0 až 6 let) pro rok 2023.

V rámci dotační výzvy pro rok 2023 jsou oprávněnými žadateli nestátní neziskové organizace, obce a jejich příspěvkové organizace, kraje a jejich příspěvkové organizace a poskytovatelé sociálních služeb zapsaní v registru poskytovatelů sociálních služeb podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů (bez ohledu na právní formu, s výjimkou poskytovatelů sociálních služeb zřizovaných MPSV). Žadatel, který je neziskovou organizací, musí působit v prorodinné oblasti, v oblasti integrace cizinců či práce s menšinami prokazatelně alespoň jeden rok.

Celková alokace je 18,7 mil. Kč.

Oprávnění žadatelé mohou předkládat MPSV žádosti o dotaci v termínu do 6. 2. 2023

Veškeré informace k dotačnímu titulu jsou zveřejněny na webových stránkách MPSV vč. plného znění dotační výzvy 2023, kontaktních osob, Metodiky, formuláře žádosti, příloh atd. 

Uveřejněno: 03.01.2023

 

DOPORUČENÝ POSTUP MPSV - ÚHRADY V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH - NOVELA VYHLÁŠKY 505/2006 Sb.

Ministerstvo práce a sociálních věcí zveřejnilo Doporučený postup 6/2022 - Úhrady v sociálních službách v souvislosti s novelou vyhlášky č. 505/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů účinnou od 1. ledna 2023. Ke zveřejnění novelizace ve Sbírce zákonů došlo 23. prosince 2022 pod č. 440/2022 Sb.. 

Uveřejněno dne 3.1.2023

 

VÝSLEDKY PROGRAMU NÁVRATNÉ FINANČNÍ VÝPOMOCI POSKYTOVATELŮM SOCIÁLNCÍH SLUŽEB V ROCE 2023

Výsledky Programu návratné finanční výpomoci poskytovatelům sociálních služeb v roce 2023 schválilo Zastupitelstvo Jihočeského kraje na svém jednání dne 15. 12. 2022.

Uveřejněno dne 16.12.2022

 

AKTUALIZACE ZÁKLADNÍ SÍTĚ JčK 2023-2024

Aktualizaci základní sítě sociálních služeb v Jihočeském kraji na období 2023-2024 schválilo Zastupitelstvo Jihočeského kraje svým usnesením č. 403/2022/ZK-23 ze dne 15. 12. 2022. 

Uveřejněno dne 16.12.2022

 

JASS - PRODLOUŽENÍ TERMÍNU PRO NASTAVENÍ PARAMETRŮ ROKU 2022

Informujeme vás, že termín pro nastavení parametrů v JASS pro rok 2022 byl prodloužen do 31.1.2023.
Termín pro vyplnění výkonů zůstává stejný, tedy nejpozději do 15.3.2023. Výkony budou aktivní až po nastavení parametrů, nejdříve však 1.1.2023.

Uveřejněno 16.12.2022

 

JASS - UŽIVATELSKÁ JMÉNA A HESLA BYLA ODESLÁNA DO EMAILOVÝCH SCHRÁNEK

Informujeme vás, že uživatelská jména a hesla do JASS byla odeslána dne 9.12.2022 do emailových schránek poskytovatelů sociálních služeb. Při prvním přihlášení vás systém vyzve ke změně hesla. Se stejným uživatelským jménem a novým (změněným) heslem se přihlásíte do JASS. Podrobné pokyny naleznete ve svých emailových schránkách. Termín pro nastavení parametrů je do 31.12.2022. V případě dotazů se obracejte na Ing. Ivanu Moravcovou, moravcovai@kraj-jihocesky.cz, tel.: 774 868 052.

Uveřejněno 09.12.2022

 

ENERGETICKÁ GRAMOTNOST

Nejen pro poskytovatele sociálních služeb zveřejňujeme materiály školení Energetická gramotnost, včetně informací k programu "Nová zelená úsporám Light". Program spravuje Ministerstvo životního prostředí, administraci zajištuje Státní fond životního prostředí ČR, informace k programu lze získat na úřadech práce i od pracovníků sociálních služeb. 

Více info:

Uveřejněno 07.12.2022

 

INFORMACE K FINANČÍMU VYPOŘÁDÁNÍ A VYÚČTOVÁNÍ ÚČELOVÉ DOTACE 2022

Účelovou dotaci, dle §101a zákona č. 108/2006 Sb. o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, poskytnutou z rozpočtu Jihočeského kraje poskytovatelům sociálních služeb v roce 2022, je příjemce dotace povinen finančně vyúčtovat a vypořádat v termínu od 1.1.2023 nejpozději do 20.1.2023. Podrobné informace a formuláře naleznete zde na sociálním portálu v sekci Financování sociálních služeb / Účelová dotace Jihočeského kraje / Dotační řízení 2022.

Uveřejněno: 06.12.2022

 

DOPORUČENÝ POSTUP APSS ČR PRO POSKYTOVATELE SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V PŘÍPADĚ BLACKOUTU

Informujeme vás, že Asociace poskytovatelů sociálních služeb České republiky zveřejnila na svých webových stránkách brožuru s názvem DOPORUČENÝ POSTUP pro poskytovatele sociálních služeb pro případy rozsáhlých výpadků dodávek elektrické energie.

Uveřejněno: 06.12.2022

  

WEBINÁŘ PRO POSKYTOVATELE SOCIÁLNÍCH SLUŽEB

Dne 13.12.2022 od 10:00 do 13:00 se bude konat webinář "Ochutnávka Modelu EFQM pro poskytovatele sociálních služeb". Webinář připravila Česká společnost pro jakost. Získáte zde více informací k Nadstavbovému modelu kvality sociálních služeb, Modelu EFQM a uchopení řízení kvality v sociálních službách obecně. Uvedené modely se Vám školitelky pokusí představit a prakticky přiblížit a porovnat je se standardy kvality v sociálních službách. Tématy vás budou provádět Dana Fišerová (Manažer moderních nástrojů řízení na České společnosti pro jakost, garant a lektor licenčních kurzů EFQM) a Bára Čechová (ředitelka THEiA - krizové centrum o.p.s., hodnotitelka Modelu EFQM - Národních cen kvality ČR).

Účast je bezplatná. Online seminář se bude konat pomocí platformy ZOOM, odkaz na seminář vám bude zaslán po registraci. Přihlášky posílejte na fiserova@csq.cz.

Více informací o webináři a informace k přihlášení naleznete na webových stránkách České společnosti pro jakost nebo v tiskové zprávě.

Uveřejněno: 2.12.2022

 

JASS - PŘIDĚLENÍ HESEL

Informujeme vás, že o přístup do JASS (Jihočeské aplikace sociálních služeb) požádali již všichni poskytovatelé sociálních služeb. Všechny žádosti o přístup byly předány ke zpracování. Předpokládáme, že v týdnu od 5.12.2022 vám budou přidělena hesla. Hesla vám budou zaslána na emaily uvedené v žádosti o přístup do JASS.

Uveřejněno: 30.11.2022

 

JASS - PŘIDĚLENÍ HESEL

Informujeme vás, že hesla do JASS (Jihočeské aplikace sociálních služeb) budou generována automaticky pro všechny organizace najednou. Proto je třeba, aby žádost o přístup do JASS podali všichni poskytovatelé. K dnešnímu dni cca 40 poskytovatelů nepodalo žádost o zřízení přístupů do JASS. Podrobný postup, jak požádat o přístupy do JASS, byl zaslán do datových schránek poskytovatelů soc. služeb (vč. kódu) a též zveřejněn zde na sociálním portálu. Všichni poskytovatelé, kteří žádost dosud nepodali, byli dnes zaurgováni emailem. Nejpozději v úterý 29.11.2022 budou předány podklady k vygenerování hesel na odbor informatiky, proto prosíme o zaslání vašich žádostí nejpozději do 27.11.2022

Uveřejněno: 24.11.2022

 

JASS - ŽÁDOST O PŘÍSTUP 

Informujeme vás, že do datových schránek poskytovatelů sociálních služeb byly rozeslány informace ke zřízení přístupů do JASS (Jihočeské aplikace sociálních služeb). Spolu s dopisem byly do datových schránek zaslány i kódy (PINy), které využijete při zřizování přístupu do JASS.

Poskytovatelé soc. služeb, kteří nemají zřízené datové schránky, obdrželi informace emailem, kód (PIN) jim byl zaslán prostřednictvím sms zprávy.

Pokud se k vám dopis a kód nedostal, kontaktujte prosím Ing. Ivanu Moravcovou, moravcovai@kraj-jihocesky.cz, tel.  386 720 635, 774 868 052.

S žádostí o zřízení přístupu do JASS prosím neotálejte. Požádejte si v nejbližším možném termínu, abychom mohli vaše žádosti zpracovat a přidělit vám dočasná hesla (při prvním přihlášení do JASS budete vyzváni ke změně hesla). S přístupovými údaji budete v JASS nastavovat parametry sociálních služeb ještě letos, tj. nejpozději do 31.12.2022.

JASS je přístupný online na https://jass.kraj-jihocesky.cz/ - po přidělení hesel se přihlaste a nastavte parametry.

Uveřejněno: 16.11.2022

 

PŘÍLOHY METODIKY PRO POSKYTOVÁNÍ ÚČELOVÉ DOTACE - DOFINANCOVÁNÍ

Informujeme vás, že zde na sociálním portálu v sekci  Financování sociálních služeb | Účelová dotace Jihočeského kraje | Dotační řízení 2022 (dole na stránce v Dokumentech ke stažení) byly zveřejněny Přílohy Metodiky pro poskytování účelové dotace v souvislosti s dofinancováním.

Uveřejněno: 16.11.2022

 

DOPORUČENÍ MZ PRO POSKYTOVATELE SOC. A ZDRAVOTNÍCH SLUŽEB

Poradní sbor ministerstva zdravotnictví vydal Doporučení pro poskytovatele sociálních a zdravotních služeb pro podzimní a zimní období. 

Uveřejněno: 16.11.2022

 

TÝDEN RANÉ PÉČE 2022 

Od pondělí 7. do neděle 13. listopadu 2022 se koná Týden rané péče 2022. Jedná se o osvětovou kampaň, jejímž organizátorem je Společnost pro ranou péči. Letos se koná 15. ročník. Během celého týdne budou prostřednictvím médií, na akcích pro laiky i odborníky i v online prostoru informovat o tom, jak raná péče pomáhá rodinám s dětmi s postižením a proč je důležité, aby se o ní rodiče dozvěděli včas.

Ke stažení: Tisková zpráva (.pdf), Leták (.jpg), Facebook (odkaz)

Uveřejněno 7.11.2022

 

ZPRAVODAJ SENIOŘI V KRAJÍCH - ŘÍJNOVÉ ČÍSLO

V rámci projektu ministerstva práce a sociálních věcí Senioři v krajích vzniklo další číslo (tentokrát říjnové) Zpravodaje Senioři v krajích.
Ke stažení: Zpravodaj Senioři v krajích - říjen 2022

Uveřejněno 17.10.2022

 

BUBNOVAČKA 2022

Informujeme vás, že 18. listopadu 2022 od 10:00 do 11:00 hodin se uskuteční druhý ročník akce Bubnovačka, která má symbolicky upozornit na důležitost ochrany dětí před násilím a otevřít ve společnosti téma včasné prevence. Akce navazuje na slovenskou iniciativu a u nás ji zaštiťuje a organizuje Centrum LOCIKA. Více info v letáku nebo v deklaraci společnosti.

Uveřejněno 17.10.2022

 

NÁVRATNÁ FINANČNÍ VÝPOMOC PRO POSKYTOVATELE SOC. SLUŽEB V ROCE 2023

Informujeme vás, že Zastupitelstvo Jihočeského kraje schválilo "Program pro poskytování návratných finančních výpomocí poskytovatelům sociálních služeb v roce 2023" (jednání dne 15. 09. 2022). Účelem programu je poskytnutí bezúročných návratných finančních výpomocí poskytovatelům sociálních služeb pro zajištění plynulého a průběžného financování sociálních služeb v období od začátku kalendářního roku do doby vyplacení 1. splátky dotace poskytnuté dle § 101a zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů. V rámci programu mohou poskytovatelé sociálních služeb žádat o předfinancování sociálních služeb zařazených do základní Sítě sociálních služeb v Jihočeském kraji pro rok 2023–2024, a to v rozsahu dle vydaných Pověření Jihočeského kraje k poskytování služby obecného hospodářského zájmu. Jedná se o program neinvestičního charakteru. Žádost lez podat pouze elektronicky prostřednictvím webové aplikace Jihočeského kraje Portál občana.

Harmonogram programu:

 • Datum zveřejnění: 16.9.2022
 • Datum vyhlášení: 17.10.2022 od 00 hodin
 • Datum ukončení: 31.10.2022 do 24 hodin

Více informací vč. Pravidel programu naleznete na webových stránkách Jihočeského kraje v sekci Dotace, Fondy EU / Návratná finanční výpomoc.

Uveřejněno: 16.9.2022, 17.10.2022

 

ZMĚNA Č. 1 AKČNÍHO PLÁNU STŘEDNĚDOBÉHO PLÁNU ROZVOJE SOCIÁLNÍCH SLUŽEB JIHOČESKÉHO KRAJE 2023

Změnu č. 1 Akčního plánu Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb Jihočeského kraje pro rok 2023 schválilo Zastupitelstvo Jihočeského kraje dne 13. 10. 2022 usnesením č. 309/2022/ZK-21.

Ke stažení Akční plán SPRSS JčK 2023 - změna č. 1

Uveřejněno 17.10.2022

 

VÝSLEDKY - 2. KOLO DOTAČNÍHO ŘÍZENÍ 2022

Výsledky 2. kola dotačního řízení pro poskytování účelové dotace dle §101a zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, z rozpočtu Jihočeského kraje poskytovatelům sociálních služeb v roce 2022 určené na dofinancování sociálních služeb schválilo Zastupitelstvo Jihočeského kraje dne 13. 10. 2022 usnesením č. 308/2022/ZK-21.

Účelem dotace na dofinancování je spolufinancování neinvestičních nákladů, které souvisí s poskytováním sociálních služeb v období od 1. 1. 2022 do 31. 12. 2022 v rozsahu dle vydaných Pověření Jihočeského kraje k poskytování služby obecného hospodářského zájmu, konkrétně k zajištění dostupnosti sociální služby v rozsahu základních činností na území kraje.

Uveřejněno 17.10.2022

 

VYHLÁŠENÍ GRANTOVÉ VÝZVY: TO ZVLÁDNEME

Informujeme vás, že Nadace EP Corporate Group vyhlásila novou grantovou výzvu s názvem To zvládneme. Výzva je určena pozůstalým rodinám s nezaopatřenými dětmi, které přišly o významnou část svého příjmu a kterým chce nadace nabídnout finanční pomoc k překlenutí složité životní situace.  

Žádosti jsou přijímány ode dne vyhlášení, tj. 3. 10. 2022, do 30. 11. 2022

Více informací naleznete v textu výzvy. Ke stažení leták.

Uveřejněno 12. 10. 2022

 

FILMOVÝ FESTIVAL O AUTISMU

Společnost APPLA Jižní Čechy slaví v tomto roce již 15 let svého fungování. U příležitosti tohoto výročí se v pátek 14. 10. 2022 v Divadle Oskara Nedbala v Táboře uskuteční MaLý FILMOVÝ FESTIVAL. Od 18:00 hodin se bude promítat film Výjimeční (Hors normes), francouzský snímek z roku 2019, který vypráví příběh o přátelství, houževnatosti a specifickém prostředí světa dětí s autismem. 

Po promítání od 20:00 hodin bude následovat debata s krátkou projekcí. Tématem debaty bude sdílení péče Homesharing a odlehčovací služby z vlastní zkušenosti

Vstupné je dobrovolné. 

Uveřejněno 12. 10. 2022

 

MIMOŘÁDNÝ DOTAČNÍ TITUL MPSV - DOČASNÉ AKTIVITY NA PODPORU RODIN Z UKRAJINY

Informujeme vás o mimořádné dotační výzvě Ministerstva práce a sociálních věcí (MPSV) k předkládání žádostí o poskytnutí dotace v rámci mimořádného dotačního titulu pro dočasné aktivity na podporu rodin z Ukrajiny v rámci center pro rodiny s dětmi (zejména ve věku 0 až 6 let). Podrobné informace o výzvě naleznete na webu MPSV: mimořádný dotační titul, případné dotazy směřujte na Mgr. Zdeňku Kainarovou (zdenka.kainarova@mpsv.cz).

Uveřejněno: 06.10.2022

  

ZTRÁTY A OBJEVY

V sobotu 15. října od 14 do 18 hodin na Borku u Českých Budějovic se koná akce "Ztráty a objevy", kterou organizuje Poradna ProStory spolu s Hospicovou péčí sv. Kleofáše. Jedná se o setkání pro děti, kterým někdo blízký zemřel. Pro děti bude připraveno odpoledne plné aktivit, jejichž cílem bude vytvořit bezpečné prostředí pro sdílení dětských radostí i starostí. Společně se vydáme asi na 4 km okruh se zastaveními. Doprovod rodičů je možný. Pro snazší organizaci pište svůj zájem předem na tel.: 731 402 981 nebo na e-mail: polackova@bcb.cz. Setkání je zdarma. Sraz se uskuteční u Střelnice na Borku. Jste srdečně zváni!

Ke stažení tisková zpráva

Uveřejněno: 06.10.2022

 

SETKÁNÍ S POSKYTOVATELI - PARAMETRY A VÝKONY SOCIÁLNÍCH SLUŽEB - JASS

Zveme vás na setkání s poskytovateli sociálních služeb, kde vám představíme novou Jihočeskou aplikaci sociálních služeb (JASS). 

Aplikace je online a bude sloužit k vykazování parametrů a výkonů sociálních služeb. Původní tabulky v MS Excel již nebudeme používat. Aplikace je zcela nahradí. Po přihlášení do aplikace uvidí každý poskytovatel pouze své registrované sociální služby a s nimi související parametry / výkony; tedy pouze ty, které se týkají daného druhu sociální služby.

Povinnost nastavit parametry a vyplnit výkony se týká pouze služeb zařazených do základní sítě sociálních služeb Jihočeského kraje. 

Pokud máte zájem, přihlaste se prosím na termíny jednotlivých setkání. Zvolte si termín(y) podle druhu služeb, které poskytujete a volbu potvrďte tlačítkem "odeslat" (dole na stránce). Vzhledem k tomu, že kapacita místností je omezená, registrujte prosím max. 2 osoby za jednu službu. 

V případě dotazů se obracejte na Ing. Ivanu Moravcovou, moravcovai@kraj-jihocesky.cz, tel. 386 720 635 nebo na 774 868 052.

Uveřejněno: 21.9.2022

 

TÝDNY DUŠEVNÍHO ZDRAVÍ 2022

V období od 10. 9.  do 10. 10. 2022 probíhá celorepubliková akce Týdny duševního zdraví. Týdny duševního zdraví se za dobu historie svého konání staly největší multižánrovou osvětovou kampaní o duševním zdraví a lidech s duševním onemocnění v České republice. Cílem konání této akce je přiblížit veřejnosti témata spojená s duševním zdravím, zkušeností lidí s duševním onemocněním, možné způsoby prevence duševního onemocnění i aktivity organizací, které působí v oblasti duševního zdraví, v sociálně-zdravotní oblasti. Akce v rámci Týdnů duševního zdraví probíhají po celé České republice, v Jihočeském kraji se konají například v Českých Budějovicích, ve Strakonicích nebo v Táboře

Program Týdnů duševního zdraví v Jihočeském kraji

Část programů Týdnů duševního zdraví probíhá i online, například 26. 9. 2022 je možné se přihlásit na online Seminář pro rodinné příslušníky lidí s duševním onemocněním, který organizuje Iniciativa NA ROVINU.

 

Uveřejněno: 20. 9. 2022

 

SENIOŘI V KRAJÍCH - ZPRAVODAJ

V rámci projektu Senioři v krajích, který realizuje ministerstvo práce a sociálních věcí, vychází zářijové číslo magazínu "Zpravodaj Senioři v krajích". V magazínu se dozvíte např. informace o příspěvku na péči nebo informace o jihočeském programu My v tom Jihočechy nenecháme.

Ke stažení: Zpravodaj Senioři v krajích - září 2022

Uveřejněno: 19.9.2022

 

DEN CHARITY 2022

Charita České Budějovice ve spolupráci s Diecézní charitou pořádá v úterý 20.9.2022 při příležitosti Dne Charity 2022 odpoledne plné zábavy od 13 do 17 hodin u katedrály sv. Mikuláše v Českých Budějovicích. Na akci vystoupí i Bezdomovecké divadlo se svým novým představením "TV Homeless". Více informací naleznete v plakátu

Uveřejněno: 19.9.2022

 

NÁVRATNÁ FINANČNÍ VÝPOMOC PRO POSKYTOVATELE SOC. SLUŽEB V ROCE 2023

Informujeme vás, že Zastupitelstvo Jihočeského kraje schválilo "Program pro poskytování návratných finančních výpomocí poskytovatelům sociálních služeb v roce 2023" (jednání dne 15. 09. 2022).

Účelem programu je poskytnutí bezúročných návratných finančních výpomocí poskytovatelům sociálních služeb pro zajištění plynulého a průběžného financování sociálních služeb v období od začátku kalendářního roku do doby vyplacení 1. splátky dotace poskytnuté dle § 101a zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů. V rámci programu mohou poskytovatelé sociálních služeb žádat o předfinancování sociálních služeb zařazených do základní Sítě sociálních služeb v Jihočeském kraji pro rok 2023–2024, a to v rozsahu dle vydaných Pověření Jihočeského kraje k poskytování služby obecného hospodářského zájmu. Jedná se o program neinvestičního charakteru. 

Žádost lez podat pouze elektronicky prostřednictvím webové aplikace Jihočeského kraje Portál občana.

Harmonogram programu:

 • Datum zveřejnění: 16.9.2022
 • Datum vyhlášení: 17.10.2022 od 00 hodin
 • Datum ukončení: 31.10.2022 do 24 hodin

Více informací vč. Pravidel programu naleznete na webových stránkách Jihočeského kraje v sekci Dotace, Fondy EU / Návratná finanční výpomoc.

Uveřejněno: 16.9.2022

 

II. KOLO MIMOŘÁDNÉHO DOTAČNÍHO ŘÍZENÍ MPSV - POMOC OSOBÁM Z ÚZEMÍ UKRAJINY

MPSV vyhlásilo II. kolo mimořádného dotačního řízení pro rok 2022 na úhradu výdajů sociálních služeb souvisejících s pomocí osobám z Ukrajiny.

Žádosti lze podávat od 16. září do 3. října 2022. Finanční alokace na krytí požadavků na dotaci ve II. kole činí nejvýše 100 milionů Kč. Z toho důvodu budou při vyhodnocení II. kola sběru žádostí k podpoře upřednostněny organizace, které nepodaly žádost v I. kole. Žádost o dotaci je nutné zpracovat v aplikaci OKslužby–poskytovatel, která bude dostupná na portálu MPSV.

Více informací na webových stránkách MPSV

Uveřejněno: 08.09.2022

 

GRANTOVÁ VÝZVA: PALIATIVNÍ PÉČE V POBYTOVÝCH SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH PRO SENIORY

Nadační fond Abakus vyhlásil 2. ročník programu 2023-2024 "Paliativní péče v pobytových sociálních službách pro seniory".
Program má za cíl zavést v organizacích prověřená systémová opatření, která pomohou s rozvojem paliativní péče nebo některých jejích oblastí, které jsou méně rozvinuté. Dalším cílem je zvýšení ochoty a zapojení praktických lékařů do poskytování paliativní péče v pobytových sociálních službách pro seniory. Program je určen pro pobytové sociální služby pro seniory

Žádost lze podat pouze v elektronické podobě a všechny potřebné informace naleznete v aplikaci Flexi-Grant.
Uzávěrka pro podání žádosti je do 17.10.2022.  

Ke stažení: Grantová výzva 2. ročník programu 2023-2024, webinář pro zájemce o zapojení do programu ze dne 28.7.2022, odpovědi na nejčastější otázky.

Uveřejněno: 08.09.2022

 

SEMINÁŘ K DOTAČNÍMU PROGRAMU MPSV "RODINA"

Dne 20. 9. 2022 se uskuteční online formou seminář k národnímu dotačnímu titulu Rodina. Předmětem online semináře bude představení Metodiky dotačního titulu pro rok 2023. Seminář se bude konat od 13:00 hodin přes aplikaci Teams. Registrovat se je možné do 18. 9. 2022 prostřednictvím e-mailu rodina@mpsv.cz. Další informace naleznete na webových stránkách MPSV

Uveřejněno dne 7. 9. 2022 

 

"ZABREJLI S NÁMI Z ČERNÉ VĚŽE" 

Společnost pro ranou péči vás zve na akci "Zabrejli s námi z Černé věže", která se koná v sobotu 17. 9. 2022 od 10 do 18 hodin v Českých Budějovicích (U Černé věže). Cílem společenské události je podpořit děti se zrakovým postižením.

Za vstupné můžete vystoupat na Černou věž, kde na vás po cestě nahoru i dolů čeká rodinná hra „Hledej očko“. Z věže můžete zabrejlit s ranou péčí - hledej, zaostři, dívej se skrze brýle, které simulují oční vady našich klientů - a zažijete pocit, jaké je nevidět či vidět s obtížemi. Pod věží můžete poznat detailněji Společnost pro ranou péči, poradkyně zde budou poskytovat poradenství k rozvoji zraku u předškolních dětí. Od 19 hodin na vás čeká koncert kapely Budějcký Křupani + další program a hosté.

Ke stažení: Plakát - více info

Uveřejněno dne 6. 9. 2022

 

TROUSÍME SE NA KLEŤ V ROCE 2022

Letošní ročník charitativně - společenského výletu "Trousíme se na Kleť" na podporu osob s roztroušenou sklerózou se uskuteční v sobotu 10. 9. 2022 od 9:00 hodin. Akce bude zahájena na parkovišti v Krásetíně. Zaregistrovat se je možné ZDE (registrace je platná v okamžiku připsání ceny startovného na sbírkový účet). Na vrcholu na Vás čeká ochutnávka Pita z pivovaru Samson, živá hudba v podání kytaristy Toma Verna a kapely Znitra, pro děti je připravena lesní pedagogika. 

Podrobné informace naleznete na webových stránkách organizátora, kterým je regionální organizace ROSKA. Výtěžek z celé akce bude využit na podporu lidí s roztroušenou sklerózou a jejich pravidelnou rehabilitaci. 

Uveřejněno dne 2. 9. 2022

 

MPSV POŘÁDÁ KULATÝ STŮL NA TÉMA "O KVALITĚ KVALITNĚ"

Ministerstvo práce a sociálních věcí pořádá kulatý stůl na téma "O kvalitě kvalitně". Akce se koná ve dnech 13. 10. 2022 (Městský ústav sociálních služeb Jirkov, p. o., U Dubu 1562, 431 11 Jirkov) a 16. 11. 2022 (PFERDA, z. ú., Panská 79, 516 01 Rychnov nad Kněžnou). Cílem setkání je společná diskuse o kvalitě v sociálních službách. Podrobnosti naleznete v pozvánce a programu.

Uveřejněno dne 31.08. 2022

 

TISKOVÁ ZPRÁVA - AUTIS CENTRUM, O.P.S. - OTEVŘENÍ TÝDENNÍHO STACIONÁŘE

Autis Centrum, o.p.s. otevírá novou pobytovou službu pro dospělé osoby s autismem. Slavnostní otevření sociální služby se uskuteční v pátek 2. září 2022 od 13 hodin v Autis Centrum, o.p.s. v Českých Budějovicích. Zároveň proběhne i večerní projekce filmu "Spolu" v českobudějovickém kině Kotva. Film "Spolu" otevřel citlivé téma rodin, které celoživotně pečují o člověka s autismem. 

Tisková konference pro média proběhne v úterý 23. srpna 2022 od 11:00 hodin v Praze v Café AdAstra, Podskalská 8, 128 00 Praha 2.

Výstavba týdenního stacionáře za více jak 20 milionů Kč byla spolufinancována z rozpočtu města České Budějovice a z dotace MPSV. 

Ke stažení: Tisková zpráva z 18.08.2022, pozvánka na slavnostní otevření TS v Českých Budějovicích a projekci filmu Spolupozvánka na tiskovou konferenci v Praze

Uveřejněno dne 22.08.2022

 

2. KOLO ÚČELOVÉ DOTACE PRO ROK 2022 - DOFINANCOVÁNÍ

Zastupitelstvo Jihočeského kraje na svém jednání dne 15. 8. 2022 schválilo vyhlášení 2. kola dotačního řízení pro poskytování účelové dotace dle §101a zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, z rozpočtu Jihočeského kraje poskytovatelům sociálních služeb v roce 2022 určené na dofinancování sociálních služeb.

Žádosti se podávají v elektronické podobě prostřednictvím internetové aplikace OKslužby poskytovatel v termínu od 16. 9. 2022 do 23. 9. 2022. Podrobné informace včetně tiskopisů naleznete na webu Jihočeského kraje

Uveřejněno dne 16.08. 2022

 

ODBORNÝ DLUHOVÝ PORADCE - SOCIÁLNÍ PRACOVNÍK

Člověk v tísni, o.p.s. hledá odborného dluhového poradce/poradkyni – sociálního pracovníka/pracovnici do Tábora.

Bližší informace nalezte v inzerátu. Motivační dopis a životopis zasílejte prostřednictvím online formuláře nejpozději do 31. 08. 2022.

Kontaktní osoba: Michaela Šímová, koordinátorka služeb v Jihočeském kraji, tel.: 731 690 978, e-mail: michaela.simova@clovekvtisni.cz

Uveřejněno dne 10. 08. 2022

 

TURNAJ V ZÁVĚSNÝCH KUŽELKÁCH

Spolek Klub Aktiv, z.s. pořádá ve středu 17. 8. 2022 od 9 do 13 hodin turnaj v závěsných kuželkách dvojic hráčů ve věku 60+. Všechny informace o turnaji, pravidla i přihlášky naleznete v přílohách nebo na webové stránce turnaje.

Přihlásit se můžete také prostřednictvím online přihlášky. Účast v soutěži je zdarma.

Ke stažení: přihláška, pravidla, informace o turnaji

Uveřejněno dne 09. 08. 2022

 

WEBINÁŘ NA TÉMA "MILOSTIVÉ LÉTO II - BAGATELNÍ EXEKUCE - CHRÁNĚNÉ ÚČTY"

THEIA – krizové centrum o.p.s. vás zve na webináře, věnované aktuálním legislativním změnám, které pomohou při práci s předluženými klienty. Účast na webinářích je zdarma. Termíny konání:

 • 16. 8. 2022 (10.00 – 12.00)
 • 31. 8. 2022 (9.00 – 12.00)

Na webináře je nutné se přihlásit prostřednictvím registračního formuláře. Webináře proběhnou prostřednictvím platformy MS Teams. Více informací o semináři a Milostivému létu 2 naleznete na webových stránkách THEIA - krizové centrum o.p.s.

Ke stažení: Milostivé léto II - poradny THEIA v CB, CK, JH, Milostivé léto II - poradny THEIA v Písku a Strakonicích, Milostivé léto II webináře.  

THEIA - krizové centrum o.p.s. je nestátní neziskovou organizací, která pomáhá čtrnáctým rokem všem, kteří se ocitají ve složité situaci, kterou nedovedou řešit vlastními silami. Poradny naleznete v Českých Budějovicích, Českém Krumlově, Jindřichově Hradci, Písku, Strakonicích. Nezůstávejte na své starosti sami, využijte odborné bezplatné pomoci.

Uveřejněno dne 09.08.2022

 

I. ROČNÍK ČESKO-SLOVENSKÉ KONFERENCE POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB

Ve dnech 7. - 8. září 2022 se koná I. ročník česko-slovenské konference poskytovatelů sociálních služeb v kongres hotelu Allvet u Vyškova. Více informací naleznete na webových stránkách konference.

Akci pořádá Domov u rybníka Víceměřice, příspěvková organizace (IČO: 71197729).

Uveřejněno dne 4. 08. 2022

 

MILOSTIVÉ LÉTO JE ZPĚT

V období od 1. 9. 2022 do 30. 11. 2022 probíhá opět akce Milostivé léto 2, v rámci kterého je možné se zbavit některých exekucí tak, že bude uhrazen původní dluh včetně administrativního poplatku.
Jedná se o například o následující exekuce:

 • dluhy na zdravotním pojištění
 • regulační poplatky v krajských či městských nemocnicích
 • nezaplacené pokuty nebo koncesionářské poplatky
 • dluhy za nájem v obecním bytě
 • nedoplatky za odvoz odpadu a jiné

Organizace Člověk v tísni, o.p.s. nabízí online workshop zaměřený právě na podmínky Milostivého léta. Workshop je bezplatný a uskuteční se 2. 8. 2022 v čase od 9:00 do 11:00 hodin. Zájemci se mohou přihlásit na následujícím odkaze - přihláška na workshop.

Ke stažení: Leták Milostivé léto ČB, Leták Milostivé léto Tábor, Leták Milostivé léto ČR, Leták milostivé léto.

Uveřejněno 20. 7. 2022, Aktualizováno: 29. 7. 2022 a 09.08.2022

 

ZAPOJENÍ DO PRACOVNÍCH SKUPIN PRO POSKYTOVATELE SOCIÁLNÍCH SLUŽEB - PROJEKT PLÁNOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V JIHOČESKÉM KRAJI IV.

Jihočeský kraj na základě vyhlášené Výzvy "Podpora procesů ve službách - kraje" Ministerstva práce a sociálních věcí připravuje realizaci projektu "Plánování sociálních služeb v Jihočeském kraji IV". Jednou z klíčových aktivit projektu je i aktivita Procesy plánování sociálních služeb, vytváření a řízení sítě sociálních služeb na úrovni Jihočeského kraje. Hlavním cílem této aktivity je aktualizace stávajícího Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb Jihočeského kraje (SPRSS) na období 2022 - 2024 a zpracování navazujícího SPRSS na období 2025 - 2027. Zdrojem informací budou komunitní plány sociálních služeb na místní úrovni, informace o potřebách uživatelů sociálních služeb zjištěné z tzv. Evidence sociální práce na OÚ ORP" a jednání a šetření realizovaná pracovními skupinami. 

Celkem bude vytvořeno 5 pracovních skupin (PS), a to podle cílových skupin uživatelů sociálních služeb:

 • PS pro seniory
 • PS pro osoby se zdravotním postižením
 • PS pro rodiny s dětmi
 • PS pro osoby v krizi
 • PS pro osoby závislé nebo závislostí ohrožené

 

Členy pracovních skupin budou poskytovatelé sociálních služeb, zadavatelé sociálních služeb a případně také uživatelé sociálních služeb.

Pokud byste se rádi podíleli na plánování sociálních služeb na krajské úrovni v některé výše uvedené pracovní skupině a využili tak Vašich odborných zkušeností z praxe nebo pokud byste rádi doporučili zástupce z řad uživatelů, využijte následující kontakty:

Ing. Lukáš Machát, tel.: 386 720 927, E-mail: machat@kraj-jihocesky.cz

Mgr. Iva Divoká, tel.: 386 720 741, e-mail: divoka@kraj-jihocesky.cz

Uveřejněno 14. 7. 2022

 

ÚČELOVÁ DOTACE Z ROZPOČTU JIHOČESKÉHO KRAJE PRO POSKYTOVATELE SOCIÁLNÍCH SLUŽEB - DOTAČNÍ ŘÍZENÍ 2023

Účelová dotace z rozpočtu Jihočeského kraje (dle § 101a zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách):

 • se poskytuje poskytovatelům sociálních služeb,
 • je určena k financování neinvestičních nákladů souvisejících s poskytováním sociálních služeb v období od 1. 1. 2023 do 31. 12. 2023
 • pouze v rozsahu (např. počet lůžek, počet hodin dostupnosti apod.) dle vydaných Pověření Jihočeského kraje k poskytování služby obecného hospodářského zájmu, konkrétně k zajištění dostupnosti poskytování sociální služby pouze na základní činnosti.

Termín pro podávání žádostí: od 15. 9. 2022 do 31. 10. 2022

Jak požádat o dotaci? Žádost musí být zpracována výlučně prostřednictvím internetové aplikace OKslužby - poskytovatel, kterou spravuje MPSV.

Veškeré informace vč. podrobností a tiskopisů jsou zveřejněny na webu Jihočeského kraje www.kraj-jihocesky.cz / Dotace, fondy EU / Aktuální výzvy a informace / Aktuální výzvy - programové dotace / Účelová dotace dle § 101a zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, poskytovatelům sociálních služeb pro rok 2023

Uveřejněno 01.07.2022

 

MĚSTSKÝ ÚŘAD PRACHATICE ZÍSKAL DIPLOM MV "DOBROvolnictví v době pandemie"

Městský úřad Prachatice byl společně s Dobrovolnickým centrem Prachatice (KreBul, o.p.s.) oceněn Ministerstvem vnitra na základě návrhu Regionálního dobrovolnického centra pro Jihočeský kraj. Úřad získal diplom: "DOBROvolnictví v době panedeme".

Za jednotlivce byl v rámci kraje oceněn pan Karel Bušta z ADRY.

Více informací vč. fotodokumentace naleznete v přiložené tiskové zprávě.

Uveřejněno dne 01.07.2022

 

NOVINKA VE VÝKONECH - VÝKONY SOC. SLUŽEB ZA 1. POL. 2022 SE BUDOU VYKAZOVAT DO JASS

Výkony sociálních služeb za 1. polovinu roku 2022 se již nebudou vykazovat v "excelovských" tabulkách tak jako doposud. 

Na podzim r. 2022 bude spuštěna Jihočeská aplikace sociálních služeb (JASS), která sběr dat výrazně zjednoduší. Parametry & výkony za celý rok 2022 budou poskytovatelé soc. služeb zadávat prostřednictvím této online aplikace. Velkou výhodou JASS je, že po přihlášení uvidí každý poskytovatel pouze své registrované sociální služby a s nimi související parametry / výkony; tedy pouze ty, které se týkají daného druhu sociální služby.

Výrazně se změnila forma sběru dat (z excel tabulek do online aplikace), struktura dat však byla z větší míry zachována. Nadále prosím evidujte výkony sociálních služeb, zejména informace o počtech klientů, odmítnutých osobách, počtu hodin poskytnuté péče (kliento-hodiny), úvazky pracovníků v přímé práci atd. 

Na podzim r. 2022 bude odbor sociálních věcí pořádat kulaté stoly s poskytovateli, kde budete s aplikací podrobně seznámeni.  

Uveřejněno dne 29. 6. 2022 

 

SÍŤ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB - ŽÁDOST O AKCEPTACI ZMĚNY - AKTUALIZACE FORMULÁŘE

Odbor sociálních věcí Krajského úřadu Jihočeského kraje aktualizoval formulář Žádost o akceptaci změny. 

Aktualizovaný formulář použijete, pokud žádáte o změnu kapacit anebo dostupnosti u sociální služby již zařazené do základní sítě sociálních služeb Jihočeského kraje. V případě změny sociální služby vyplňte aktualizovaný formulář a společně s přílohou Vyjádření obecního úřadu ORP zašlete jako specifickou přílohu žádosti o dotaci v rámci dotačního řízení pro rok 2023. Termín pro podávání žádostí je od 15. 9. do 31. 10. 2022.

Změny u konkrétní služby musí být promítnuty do poskytování této sociální služby ještě před podáním žádosti a být v souladu s Registrem poskytovatelů sociálních služeb.

Vyjádření OÚ ORP není vyžadováno u snižování kapacit, v ostatních případech se dokládá pouze ve vztahu ke změně u sociální služby. 

Poskytovatelé sociálních služeb, kteří mají zájem zařadit sociální službu do základní sítě v Jihočeském kraji, mohou podat ve stejném termínu Žádost o zařazení sociální služby do základní sítě sociálních služeb Jihočeského kraje.

Uveřejněno dne 27. 6. 2022

 

INFORMACE PRO POSKYTOVATELE SOCIÁLNÍCH SLUŽEB - ANALÝZA DAT - PEČOVATELSKÁ SLUŽBA

Vážení poskytovatelé pečovatelských služeb,

informujeme Vás, že Oddělení kontroly a financování provádí analýzu dat týkající se poskytování pečovatelské služby v Jihočeském kraji, ke které je nezbytná Vaše součinnost. Žádáme Vás tímto o spolupráci. Veškeré potřebné informace obdržíte do datové schránky v následujících dnech. Za součinnost předem děkujeme. 

Oddělení kontroly a financování, Odbor sociálních věcí Krajského úřadu Jihočeského kraje

Uveřejněno dne 27. 6. 2022

 

AKČNÍ PLÁN STŘEDNĚDOBÉHO PLÁNU ROZVOJE SOCIÁLNÍCH SLUŽEB JIHOČESKÉHO KRAJE PRO ROK 2023

Zastupitelstvo Jihočeského kraje usnesením č. 190/2022/ZK-18 ze dne 16. 6. 2022 schválilo Akční plán Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb Jihočeského kraje pro rok 2023. Ke stažení Akční plán SPRSS JčK pro rok 2023 a Vypořádání došlých připomínek.

Uveřejněno dne 21. 6. 2022

 

AKTUALIZACE ZÁKLADNÍ SÍTĚ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V JIHOČESKÉM KRAJI

Zastupitelstvo Jihočeského kraje usnesením č. 188/2022/ZK-18 ze dne 16. 6. 2022 schválilo aktualizaci základní sítě sociálních služeb v Jihočeském kraji. Jedná se především o služby, které žádaly o navýšení kapacity či zařazení do základní sítě v rámci vyhlášeného Krajského dotačního programu na podporu sociálních služeb pro rok 2022. Ke stažení Přehled změn v základní síti

Uveřejněno dne 21. 6. 2022

 

VÝSLEDKY - KRAJSKÝ DOTAČNÍ PROGRAM NA PODPORU SOCIÁLNÍCH SLUŽEB PRO ROK 2022

Zveřejňujeme VÝSLEDKY Krajského dotačního programu na podporu sociálních služeb pro rok 2022. Rozdělení účelově vázaných neinvestičních finančních prostředků schválilo dne 16. 6. 2022 na svém jednání Zastupitelstvo Jihočeského kraje (usnesení č. 189/2022/ZK-18). 

Uveřejněno dne 17. 6. 2022

 

AUTIS CENTRUM - TISKOVÁ ZPRÁVA

První psychoterapeut v České republice vyškolený v metodě Podpory pozitivního chování (PBS) bude působit v Autis Centru v Českých Budějovicích. Historicky první pobytová služba pro lidi s autismem a těžším funkčním postižením vznikne na jihu Čech pod vedením známého psychoterapeuta Mgr. Přemysla Mikoláše. Ten prošel jako první český psychoterapeut výcvikem v metodě PBS pod vedením irského experta Briana McDonalda.  

Principy metody PBS jsou zásadní při nastavení péče o osm dospělých klientů českobudějovického Autis Centra.
Oslovili jsme zahraničního experta Briana McDonalda, který má 30letou praxi v oblasti managementu chování lidí s autismem a těžším funkčním postižením. Brian byl nadšen, protože se doposud nesetkal s tak inovativními postupy, které v Autis Centru využíváme. Ochotně nám nabídl svou pomoc při budování nové pobytové služby,“ říká ředitelka tohoto centra Milena Urbanová.
Díky metodě PBS bude možné předejít projevům chování náročného na péči a zajištěna co nejlepší kvalita života klientů. Dveře týdenního stacionáře se otevřou v září letošního roku.
Více o metodě Positive Behaviour Support (PBS) ve videu.
Fotografie s rodinami klientů připravovaného stacionáře: foto 1 - Mgr. Mikoláš s klienty a jejich rodinami, foto 2 - klient s rodinou, foto 3 - Mgr. Mikoláš s klientem, foto 4 - klient s rodinou a Mgr. Mikolášem, foto 5 - týdenní stacionář
Tisková zpráva ke stažení

Uveřejněno dne 14. 6. 2022

 

BLÍŽÍ SE TERMÍN PRO PODÁNÍ VÝKAZŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB ZA ROK 2021

Nejpozději do 30. 6. 2022 mají poskytovatelé sociálních služeb zákonnou povinnost (dle odst. 5 § 85, zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů) podat výkaz za poskytovanou sociální službu/y za rok 2021. Aktuální informace naleznete na webových stránkách MPSV nebo v .pdf dokumentu ke stažení

Uveřejněno dne 13. 6. 2022

 

NAROZENINOVÁ BENEFICE PRO MESADU

MESADA, z. s. poskytuje v Jihočeském kraji, aktuálně v Písku a Jindřichově Hradci, sociální služby již 20 let. Organizace konkrétně nabízí službu osobní asistence a sociální rehabilitace. Dne 16. 6. 2022 se uskuteční akce spojené s oslavou 20. výročí činnosti organizace.  V písecké knihovně se od 13:00 hodin uskuteční setkání s pracovníky MESADY, jejich klienty a hosty, od 19:30 hodin pak v Divadle Pod čarou proběhne koncert kapely Závodní ovce. Podrobný program včetně informací o podpoře MESADY naleznete v pozvánce.

Uveřejněno dne 31. 5. 2022

 

KONFERENCE MĚSTO PŘÁTELSKÉ K DĚTEM

Ve čtvrtek 9. 6. 2022 pořádají Město Český Krumlov a Český Výbor pro UNICEF konferenci "Město přátelské k dětem". Konference se uskuteční ve Studijním centru v Českém Krumlově a je určena pro zástupce měst a obcí České republiky.
Registrace účastníků je online nejpozději do 6. 6. 2022. Cílem konference je jednak představit globální iniciativu UNICEF Child Friendly Cities zástupcům měst a obcí České republiky, jednak sdílet zkušenosti, know-how a příklady dobré praxe z oblasti prorodinné politiky na lokální úrovni. Více informací naleznete v programu konference. Kontaktní osoba pro dotazy: stepanka.kucerova@ckrumlov.cz

Uveřejněno dne 27. 5. 2022

 

8. SPORTOVNÍ HRY SENIORŮ 

V úterý 14. 6. 2022 od 8 hodin se uskuteční 8. ročník sportovních her seniorů. Sportovní hry seniorů Jihočeského kraje proběhnou v areálu Sportovního klubu policie, Jiráskovo nábřeží, České Budějovice. Hry pořádá krajská Rada seniorů Jihočeského kraje společně s Českou unií sportu. Vstup do sportovního areálu je po celou dobu zdarma. Bližší informace najdete na webových stránkách krajské Rady seniorů Jihočeského kraje nebo osobně v kanceláři KRS JčK, Krajský úřad JčK – budova D, Boženy Němcové 1824/8, České Budějovice, úterý – středa, 9:00 – 13:00 hodin, telefon: 604 653 446 nebo 736 621 000, e-mail: jc.rscr@seznam.cz. Stáhnout si můžete Propozice sportovních her a Přihlášku na sportovní hry.

Uveřejněno dne 26. 5. 2022

 

"SENIOR_FOTO 2022" - VI. ROČNÍK FOTOGRAFICKÉ SOUTĚŽE

Krajská rada seniorů Jihočeského kraje ve spolupráci s Jihočeskou centrálou cestovního ruchu vyhlásila VI. ročník fotografické soutěže "Senior_Foto 2022". Soutěže se mohou zúčastnit senioři od 55 let. Přihlášku a fotografie do soutěže zasílejte nejpozději do 31. srpna 2022 buď na email: krsjc@seznam.cz nebo fyzicky na adresu Krajská rada seniorů Jihočeského kraje, p. s., Boženy Němcové 1824/8, 370 01 České Budějovice. Soutěž má 4 kategorie, do jedné kategorie je možné přihlásit max. 3 snímky. Podrobné informace včetně přihlášky naleznete na webových stránkách Krajské rady seniorů Jihočeského kraje. Propozice soutěže a přihlášku si můžete vyzvednou také v úřední hodiny každé úterý a středu od 09 do 13 hod. nebo požádejte o zaslání propozic a přihlášky na e-mailové adrese krsjc@seznam.cz. Případné dotazy vám budou zodpovězeny na telefonu 602 491 714.

Uveřejněno dne 26. 5. 2022

 

KONFERENCE PRO RODINU A O RODINĚ

Ve středu 22. 6. 2022 se v Českých Budějovicích koná Konference pro rodinu a o rodině "PEČUJI O SVÉ BLÍZKÉ", která má dopolední a podvečerní část. Dopoledne (od 9:00 do 11:00) proběhne přednáška s názvem "Jak na zdravé sebevědomí pečujících osob?", v podvečer (od 18:00 do 20:00) pak přednáška na téma "Péče o uprchlíky očima pečujících a jak to vidí uprchlíci sami?". Více informací naleznete v letáku nebo vám je poskytne Mgr. Martina Fürstová, Diecézní centrum pro rodinu, +420 380 420 313; +420 731 402 820, email: furstova@bcb.cz.

Uveřejněno dne 26. 5. 2022

 

MEZINÁRODNÍ TÝDEN ROVNOSTI TVÁŘÍ 2022

Od 17. do 24. května 2022 se již počtvrté uskuteční "MEZINÁRODNÍ TÝDEN ROVNOSTI TVÁŘÍ" (FEI Week). Heslem pro letošní ročník je "Rovnocennost tváří je lidské právo". Iniciátorem celé akce je celosvětové sdružení Face Equality International, usilující o lepší svět pro lidi s viditelnými odlišnostmi v obličeji. V České republice má tato organizace své zástupce zejména v klubu Be Treacher-Collins, který iniciuje aktivity a snaží se propojit organizace v České republice i na Slovensku a zviditelňovat témata spojená s odlišnostmi. Letos organizuje #týdenrovnocennostitváří#, jenž poběží na sociálních sítích všech zapojených organizací a současně také organizuje Piknik Všech tváří, který se 20. 5. 2022 uskuteční od 15:00 hodin na Střeleckém ostrově v Praze
Na sociálních sítích se mohou zapojit všichni, kdo mají zájem. Na výběr je například celosvětová "selfie challenge", která běží každý rok, anebo novinka "reels challenge". Podrobné informace naleznete na Instagramu @rovnosttvari_cz_sk nebo na webových stránkách Rovnost tváří.

Uveřejněno dne 16. 5. 2022

 

JIHOČESKÝ PÉTANGUE POHÁR

V sobotu 4. 6. 2022 od 9 hod. pořádá spolek Senioři od Malše, Klub Aktiv, z.s. turnaj 3-členných družstev v pétangue, kategorie 60+.
Akce se koná na adrese Roudenská ulice 33, České Budějovice.
Více informací naleznete na webové stránce Jihočeský pétangue pohár nebo v letáku. Účast na turnaji je zdarma.

Přihlášku odešlete nejpozději do 25. 5. 2022. Kontaktní osoba je Mgr. Milena Pospíšilová, tel. 604 833 674, petangue@klubaktiv.cz.
Ke stažení obrázková pravidla pétangue.

Uveřejněno dne 11. 5. 2022

  

PROJEKT NÁHRADNÍ PRARODIČE - NÁHRADNÍ VNOUČATA

Spolek Spoj dva světy, z.s. se zabývá mezigeneračním setkáváním, budováním dlouhodobých vztahů mezi seniory, dětmi a jejich rodinami. V současné době spolek realizuje projekt Náhradní prarodiče - náhradní vnoučata. Cílem projektu je sociální začleňování samostatně žijících seniorů do života. Projekt umožňuje setkávání dvou generací a propojení samostatně žijících seniorů a dětí, které nemají poblíž vlastní prarodiče nebo je postrádají úplně. Pokud byste se chtěli do projektu zapojit, buď jako prarodič nebo jako vnouče, kontaktujte Ing. Lucii Peštovou (manažerku a koordinátorku setkávání), tel.: 607 745 752, email: spoj@dva-svety.cz. V letáku nebo na FB naleznete více informací.

Uveřejněno dne 5. 5. 2022

 

ROZSVIŤME BUDĚJOVICE 

Unie ROSKA - reg. org. ROSKA České Budějovice, z.p.s. bude dne 15. května 2022 od 15:00 hodin na náměstí Přemysla Otakara II v Českých Budějovicích pořádat akci na podporu osob s roztroušenou sklerózou s názvem "Rozsviťme Budějovice". Tato akce je poděkováním všem příznivcům nejen organice ROSKA České Budějovice, ale všem, kteří pomáhají lidem s roztroušenou sklerózou. Rozdávat se bude více jak 200 slunečnic a připraven je i zajímavý program. Podrobné informace o akci určené široké veřejnosti naleznete na Facebooku @RozsviťmeBudějovice.

Uveřejněno dne 5. 5. 2022

 

MIMOŘÁDNÉ DOTAČNÍ ŘÍZENÍ MPSV PRO ROK 2022 PRO POSKYTOVATELE SOCIÁLNÍCH SLUŽEB - POMOC OSOBÁM Z ÚZEMÍ UKRAJINY

Ministerstvo práce a sociálních věcí vyhlásilo mimořádné dotační řízení pro rok 2022 na úhradu výdajů sociálních služeb souvisejících s pomocí osobám z území Ukrajiny. Žádost zpracovanou v aplikaci OKslužby–poskytovatel je možné podávat v termínu od 13. 5. 222 do 29. 5. 2022.
Informace týkající se podmínek programu, způsobilosti výdajů a jiné naleznete přímo v Mimořádném dotačním programu.

Informace lze získat také na e-mailu podporadotace@mpsv.cz.

Uveřejněno dne 29. 4. 2022

 

BENEFICE - DUBENSKÝ BĚH PRO DOBROU VĚC 2022 

V sobotu 7. 5. 2022 se na fotbalovém hřišti u rybníka Velký hajský v obci Dubné (mapa) uskuteční 6. ročník benefiční akce Dubenský běh pro dobrou věc

Cílem akce je podpořit rodinu, která bojuje za lepší životní podmínky pro své 2 zdravotně postižené děti. Letos se běží pro předčasně narozená čtyřletá dvojčátka Šimonka a Matýska z Litvínovic u ČB s dětskou mozkovou obrnou. Vaší účastí přispějete především na jejich rehabilitace a léčebné pobyty

Startovné je 200,- Kč za dospělou osobu, startovné dětí je dobrovolné. Převod výtěžku bude zajištěn transparentně prostřednictvím Nadačního fondu ZŠ a MŠ Dubné. Pokud se akce nezúčastníte a přesto chcete přispět, můžete právě prostřednictvím nadačního fondu, č.ú.: 107-9953820287/0100, do poznámky uvést Dubenský běh 2022. Je možné připravit darovací smlouvu.

Přečíst si můžete příběh rodiny.

Kontaktní osoba: Michaela Jirásková, tel. 725 576 210
FB: @DubenskyBehProDobrouVec

Uveřejněno dne 29. 4. 2022

 

POZVÁNKA NA 3. KONFERENCI LINKY SENIORŮ

U příležitosti 20. výročí založení Elpidy, o.p.s. i Linky seniorů a v předvečer zahájení předsednictví České republiky v Radě EU se koná 3. konference Linky seniorů.

Téma: Krize neformálních pečujících v kontextu dlouhodobé péče o seniory (zpráva o potřebách a rovnováze)

Termín a místo konání: čtvrtek 2. června 2022, Gröbova vila, Praha 2 (mapa)

Konference je určena pracovníkům linek krizové pomoci, krizových center, psychologům, sociálním pracovníkům, dalším zástupcům odborné veřejnosti a všem zájemcům o problematiku dlouhodobé péče. Program nabídne kromě hlavních příspěvků věnovaných vlivům dlouhodobé péče na duševní zdraví a sociální stabilitu pečujících také několik praktických workshopů, kde bude příležitost ke sdílení zkušeností a dobré praxe. 

Více informací o registraci a ceně naleznete na webu konference. V případě zájmu vyplňte online přihlášku

Kontaktní osoba: Mgr. Klára Gramppová Janečková, tel. (+420) 776 136 056, konference2022@elpida.cz

Uveřejněno dne 28. 4. 2022

 

VÍKENDOVÁ UNIVERZITA PRO PRARODIČE A VNOUČATA

Teologická fakulta Jihočeské univerzity pořádá a srdečně vás zve na Víkendovou univerzitu pro prarodiče a vnoučata ve dnech 3. – 5. 6. 2022 v Hlavatcích u Tábora. Cílem mezigeneračního setkání je rozvoj kritického myšlení a posílení spolupráce uvnitř i vně rodinných týmů. 

Přihlásit se můžete do 2. 5. 2022. 

Podrobné informace a přihlášky najdete na webu www.tf.jcu.cz.

Uveřejněno dne 28. 4. 2022

 

ODBORNÁ KONFERENCE PROJEKTU "KRAJSKÁ RODINNÁ POLITIKA"

S ohledem na blížící se ukončení projektu "Krajská rodinná politika" se dne 5. května 2022 od 8:00 hodin uskuteční odborná konference projektu "Krajská rodinná politika". Na konferenci se představí nejen odborníci z České republiky, ale pozvání přijali i zahraniční hosté. Konference se bude konat hybridní formou, online přenos bude možné sledovat zde. Informace a podmínky pro přihlášení naleznete v Programu konference

Uveřejněno dne 28. 4. 2022

 

WORKSHOP "BENEFITY ZAMĚSTNANCŮ 55+"

Jihočeská hospodářská komora ve spolupráci s Ministerstvem práce a sociálních věcí připravili workshop s názvem „Benefity zaměstnanců 55+“, jehož cílem je ukázat, jak se zaměstnanci 55+ pracovat, jak je zapojit do pracovního týmu a využít jejich potenciál.

Workshop se koná v úterý 3.5.2022 od 9.00 do 12.30 ve velké zasedací místnosti Jihočeské hospodářské komory (Husova 9, České Budějovice).

Do programu workshopu se zapojili úspěšní podnikatelé a lektoři, kteří se zaměřují na rozvoj pracovního prostředí. Nebudou chybět ani příklady dobré praxe a co se v jiných společnostech osvědčilo.

Více informací vč. programu naleznete v pozvánce nebo na webových stránkách Jihočeské společnosti pro rozvoj lidských zdrojů.
Workshop je zdarma a můžete se na něj přihlásit prostřednictvím online přihlášky

Lektoři: Jana Streichsbierová a David Kovařík
Kontaktní osoba: Ing. Michaela Fouňová, founova@jsrlz.cz, tel. +420 602 454 395.

Uveřejněno dne 27. 04. 2022

 

SOUTĚŽ "SPOLEČNOST PŘÁTELSKÁ ZAMĚSTNÁVÁNÍ OSOB 55+" PRO ROK 2021

Jihočeský pakt zaměstnanosti a Ministerstvo práce a sociálních věcí vyhlásili 3. ročník soutěže Společnost přátelská zaměstnávání osob 55+.

Do soutěže se mohou přihlásit podnikatelské subjekty, veřejná a státní správa či neziskové organizace, které mají historii společnosti nejméně 1 rok a mají sídlo společnosti či jeho pobočku na území Jihočeského kraje. Soutěží se ve 3 kategoriích - malá, střední a velká společnost. V rámci soutěže bude vyhlášen vždy jeden vítěz v rámci dané kategorie společností. 

Vítěz získá ocenění Společnost přátelská zaměstnávání osob 55+ a dále ceny v hodnotě až 40 tis. Kč. Cílem udělení ocenění je ohodnotit společnosti, které kladou důraz na zaměstnávání osob ve věku 55+, a tím motivovat ostatní společnosti jak k zaměstnávání těchto osob, tak i k vytvoření nabídky postupného odchodu do důchodu či prostoru k zaměstnávání seniorů, například jako mentorů. Druhotným cílem je šíření informací o této problematice a odstranění předsudků, které panují mezi společnostmi vůči zaměstnávání starších lidí.

Přihlášky do soutěže je možné zasílat elektronicky prostřednictvím online formuláře nejpozději do 30.6.2022. Účast v soutěži je zdarma

Hodnocení soutěžících a výběr vítězů bude probíhat v období červenec až srpen 2022. Termín a místo slavnostního vyhlášení vítězů bude upřesněno v průběhu soutěže (předpoklad září - říjen 2022). Podrobně viz harmonogram soutěže.

Podmínky a podrobné informace o soutěži, včetně přihlášek a cen pro výherce najdete na webu www.jcpakt.cz (nebo v letáku).
Kontaktní osobou je Ing. Michaela Fouňová, founova@jsrlz.cz, tel. +420 602 454 395.

Uveřejněno dne 27. 04. 2022

 

FAMILY FEST, FESTIVAL RODIN, KONFERENCE PRO RODINU A O RODINĚ

V rámci 14. ročníku Národního týdne pro rodinu pořádá Diecézní centrum pro rodinu Biskupství českobudějovické akce pro širokou veřejnost na téma rodina.

 Uveřejněno dne 26. 04. 2022

 

ÚČELOVÁ DOTACE JIHOČESKÉHO KRAJE 2022 - VÝSLEDKY

Zastupitelstvo Jihočeského kraje schválilo rozdělení finančních prostředků poskytovatelům sociálních služeb v rámci účelové dotace dle § 101a zákona č. 108/2006 Sb. o sociálních službách.

Přehled splátek a další informace naleznete v sekci Financování sociálních služeb / Účelová dotace Jihočeského kraje / Dotační řízení 2022.

Uveřejněno dne 22. 04. 2022

 

AKČNÍ PLÁN STŘEDNĚDOBÉHO PLÁNU ROZVOJE SOCIÁLNÍCH SLUŽEB JIHOČESKÉHO KRAJE PRO ROK 2023 - VEŘEJNÉ PŘIPOMÍNKOVÁNÍ

Jihočeský kraj informuje odbornou i laickou veřejnost o zahájení veřejného připomínkování dokumentu Akční plán Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb pro rok 2023 (AP SPRSS JčK), který reaguje na platný Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb Jihočeského kraje na období 2022-2024.

Připomínky k AP SPRSS JčK mohou zadavatelé, poskytovatelé i uživatelé sociálních služeb zasílat prostřednictvím vyplněného formuláře elektronicky na adresu planovani@kraj-jihocesky.cz, v termínu od 13. 4. 2022 do 30. 4. 2022. Došlé připomínky budou vypořádány na jednání Krajské koordinační skupiny a zveřejněny na Sociálním portálu Jihočeského kraje. Formulář k připomínkování naleznete v sekci Akční plány Střednědobého rozvoje sociálních služeb v Jihočeském kraji.

Uveřejněno dne 13. 4. 2022

 

APLA JIŽNÍ ČECHY SLAVÍ 15. LET A VYDÁVÁ NOVÉ INFOLISTY

Organizace APLA Jižní Čechy, z. ú. oslavila v březnu tohoto roku již 15 let své existence. U příležitosti tohoto výročí vyšel i mimořádný Infolist, jenž mapuje hlavní činnosti organizace, služby, které poskytuje klientům s poruchou autistického spektra a jejich rodinám od jejich útlého věku až do dospělosti. Na letošní 15. výročí jsou navázány i další aktivity jako vstupy v rádiu, vydávání odborných článků nebo organizace Docela malého festivalu o autismu. 

Dalším počinem organizace APLA Jižní Čechy bylo vydání Infolistu č. 9 s názvem "Dítě se specifickými  vzdělávacími potřebami v přijímání do mateřské školy". V listu se formou otázek a odpovědí rodičů dozvíte, co máte jako rodič v této situaci dělat, kdo rozhoduje o přijetí vašeho dítěte do mateřské školy, s kým je potřeba spolupracovat, aby vaše dítě dostalo adekvátní podporu při vzdělávání a další užitečné rady a informace. Tento list byl vydán ku příležitosti Světového dne porozumění autismu, jenž připadá vždy na 2. dubna.  V souvislosti s vydáním Infolistu č. 9 se 13. dubna uskuteční webinář na téma "Dítě se specifickými vzdělávacími potřebami v přijímání do mateřské školy". Webinář je zdarma a bude se konat od 15:00 do 16:00 hodin. Tématem Vás provede Poradkyně rané péče APLA JČ, Mgr. Lenka Smejkalová. Odkaz naleznete ZDE

Podrobné informace o organizaci APLA Jižní Čechy a jejích plánovaných akcích naleznete ZDE

Uveřejněno dne 8. 4. 2022

 

KRAJSKÝ DOTAČNÍ PROGRAM NA PODPORU SOCIÁLNÍCH SLUŽEB PRO ROK 2022

Zastupitelstvo Jihočeského kraje schválilo na svém jednání dne 31. 3. 2022 vyhlášení Krajského dotačního programu na podporu sociálních služeb pro rok 2022. Žádosti je možné podávat od 2. 5. 2022 do 16. 5. 2022. Podrobné informace naleznete v sekci Dotace, Fondy EU, Programové dotace EU

Uveřejněno dne 5. 4. 2022

 

Pravidla pro žadatele a příjemce OPZ+ a Příručka pro hodnotitele projektů OPZ+

Řídicí orgán Operačního programu Zaměstnanost plus (dále jen „OPZ+") informuje, že došlo k vydání první verze pravidel pro žadatele a příjemce v rámci OPZ+ a příručky pro hodnotitele projektů zajišťujících věcné hodnocení žádostí o podporu z OPZ+ s přímými a nepřímými náklady nebo se 40% paušální sazbou. Dokumenty jsou účinné od 1. 4. 2022.

Pravidla a příručku vč. dalších dokumentů je možné stáhnout v aktualitách na webových stránkách Evropského sociálního fondu případně v sekci dokumenty OPZ+.

Uveřejněno dne 4. 4. 2022 

 

Volná pracovní pozice - Autis Centrum - Pracovník přímé péče v týdenním stacionáři

Autis Centrum, o.p.s. hledá ochotného a zapáleného člověka, který má chuť pracovat s klienty s autismem na pozici pracovník přímé péče v týdenním stacionáři. Více informací nalezete v letáčku nebo na webových stránkách https://autiscentrum.cz/kariera/.

Kontaktní osoba: Milena Urbanová, ředitelka, info@autiscentrum.cz

Nástup od 1. září 2022.

Uveřejněno dne 28. 3. 2022

 

MaRS - MARATÓN CVIČENÍ S ROZTROUŠENOU SKLERÓZOU

Ve dnech 25. 3.  a 26. 3. 2022 se v prostorách Sportovní haly PF Jihočeské univerzity na Sádkách 2a uskuteční již 11. ročník MaRS maratónu s roztroušenou sklerózou. Každý, kdo má zájem si může přijít zacvičit a současně tak podpořit lidi s roztroušenou sklerózou. Vstupné na akci je dobrovolné a cvičit je možné dle vlastních možností. Výtěžek z celé akce bude věnován na podporu rehabilitace lidí s roztroušenou sklerózou. Program celé akce naleznete ZDE. Na stránkách organizace ROSKA České Budějovice naleznete i odkazy pro rezervaci některých lekcí. 

Uveřejněno dne 24. 3. 2022

 

NAUČME SE OŠETŘOVAT - AKREDITOVANÝ KURZ V RÁMCI PROJEKTU PEČUJ DOMA

V březnu 2022 se uskuteční online kurz "Naučme se ošetřovat", jehož obsahem je poskytování základní ošetřovatelské péče svému blízkému - výživa, vylučování, hygiena, péče o lůžko, polohování a jiné. Prostor bude i pro otázky nebo sdílení vlastních zkušeností s péčí. Podrobné informace včetně termínů konání kurzu naleznete zde.

Uveřejněno dne 17. 3. 2022 

 

SVĚTOVÝ DEN SOCIÁLNÍ PRÁCE

Světový den sociální práce byl poprvé vyhlášen v roce 1983 Mezinárodní federací sociálních pracovníků (IFSW). Každý rok se slaví vždy třetí úterý v měsíci březnu a má upozornit na smysl sociální práce jako profese a na její celospolečenský význam. Podporu sociálním pracovníkům a sociální práci lze prostřednictvím výzvy Srdce 2022

Uveřejněno dne 15. 3. 2022

 

VÝKLADOVÉ STANOVISKO MPSV K POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB OBČANŮM UKRAJINY

V souvislosti s pomocí poskytovanou občanům Ukrajiny, kteří z důvodu válečného konfliktu opustili svou zemi, vydalo MPSV 4. 3. 2022 výkladové stanovisko k poskytování sociálních služeb občanům Ukrajiny, jehož znění je k dispozici ZDE.

Uveřejněno dne 7. 3. 2022 

 

ZPŮSOB A HARMONOGRAM FINANCOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB ZE ZDROJŮ MPSV DLE § 101a ZÁKONA Č. 108/2006 SB. O SOC. SLUŽBÁCH V ROCE 2022

Zastupitelstvo Jihočeského kraje na svém jednání dne 24. 2. 2022 schválilo rozdělení finančních prostředků poskytovatelům sociálních služeb v rozsahu dle vydaných Pověření Jihočeského kraje k poskytování služby obecného hospodářského zájmu v rámci účelové dotace dle § 101a zákona č. 108/2006 Sb. o sociálních službách. Přerozdělena byla 1.část dotace, kterou poskytlo MPSV pro Jihočeský kraj na financování sociálních služeb ve výši 251 939 702 Kč, a to ve stavu rozpočtového provizoria. Tuto dotaci obdržel Jihočeský kraj na svůj účet dne 14. 2. 2022. 

Výpočet dotací pro poskytovatele sociálních služeb v JčK v roce 2022 probíhal tedy s tím, že dosud není známa konečná výše roční dotace. Ta bude známa až po ukončení rozpočtového provizoria státu, tzn. po schválení státního rozpočtu. Podrobné informace včetně rozdělení 1. splátky naleznete v sekci Dotační řízení 2022

Uveřejněno dne 25. 2. 2022

 

SOUTĚŽ "OBEC PŘÁTELSKÁ RODINĚ A SENIORŮM 2022"

Odbor rodinné politiky a ochrany práv dětí Ministerstva práce a sociálních věcí ČR vyhlašuje ke dni 10. února 2022 soutěž "Obec přátelská rodině a seniorům 2022". Žádosti o poskytnutí neinvestiční dotace (přihlášky) je možné zasílat do 31. 3. 2022. Podrobné informace k programu včetně všech souvisejících dokumentů (Metodika programu, Žádost) naleznete zde.

Uveřejněno dne 21. 2. 2022

 

POVĚŘENÍ JIHOČESKÉHO KRAJE K POSKYTOVÁNÍ SLUŽBY OBECNÉHO HOSDPODÁŘSKÉHO ZÁJMU

V sekci Pověření JčK byl uveřejněn přehled aktuálně vydaných Pověření Jihočeského kraje k poskytování služby obecného hospodářského zájmu v oblasti sociálních služeb na období 2022 - 2024. Současně připomínáme, že do 7. 3. 2022 je možné podávat podněty k AP SPRSS JčK pro rok 2023

Uveřejněno dne 18. 2. 2022 

 

FOTOPSANÍ Z VOZÍKU

V rámci programu "Ten umí to a ten zas ono" se 24. února 2022 od 14:00 hodin uskuteční vernisáž fotografií a setkání s jejich autorkou Maruškou Bednářovou. Marie Bednářová fotografuje na svůj mobilní telefon a její pohled z vozíku na svět kolem nás je velmi zajímavý. Výstava bude trvat po celý měsíc únor v prostorách Komunitního centra Na Půdě (Zlatá stezka 145) v Prachaticích. Pozvánku naleznete ZDE. Více informací o autorce je možné si přečíst například v Prachatickém deníku

Uveřejněno dne 14. 2. 2022

 

KULATÝ STŮL "DOBROVOLNICTVÍ V JIHOČESKÉM KRAJI"

V první polovině února 2022 se uskutečnil online kulatý stůl na téma dobrovolnictví v Jihočeském kraji. Kulatý stůl byl součástí aktivit v rámci projektu "Koncepce dobrovolnictví v ČR". Kulatého stolu se zúčastnili zástupci regionálního dobrovolnického centra Jihočeského kraje, zástupci dobrovolnických center Jihočeského kraje například ICOS Český Krumlov o.p.s., Temperi, o.p.s, Salesiánské Středisko Mláděže, ADRA České Budějovice, zástupci města Kaplice a Jindřichův Hradec, zástupci Jihočeského kraje, samotní dobrovolníci a další.  Podrobné informace jsou obsaženy v tiskové zprávě

Uveřejněno dne 11. 2. 2022

 

AKČNÍ PLÁN STŘEDNĚDOBÉHO PLÁNU ROZVOJE SOCIÁLNÍCH SLUŽEB JIHOČESKÉHO KRAJE PRO ROK 2023 - ZAHÁJENÍ ZPRACOVÁNÍ

Jihočeský kraj informuje odbornou i laickou veřejnost, že zahájil zpracování dokumentu Akční plán Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb Jihočeského kraje pro rok 2023 (AP SPRSS JčK), který reaguje na platný Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb Jihočeského kraje na období 2022 - 2024. Při tvorbě tohoto dokumentu budou využita dostupná data z Registru poskytovatelů sociálních služeb, informace od poskytovatelů sociálních služeb, data z interních zdrojů krajského úřadu a dalších zdrojů.

Podněty k AP SPRSS JčK a k nastavení základní sítě sociálních služeb v Jihočeském kraji pro rok 2023 mohou zadavatelé, poskytovatelé i uživatelé sociálních služeb zaslat prostřednictvím vyplněného formuláře elektronicky na adresu planovani@kraj-jihocesky.cz nejpozději do 7. března 2022. Došlé podněty budou předloženy k projednání Krajské koordinační skupině.

Formulář k podnětům do AP SPRSS pro rok 2023 (.doc)

Uveřejněno 7. 2. 2022

 

PSYCHOTERAPIE PRO DĚTI OD 7 LET S PŘÍSPĚVKEM VZP ČR

Všeobecná zdravotní pojišťovna ČR (VZP ČR) nabízí v rámci svého programu péče o duševní zdraví příspěvek ve výši až 5 000 (max. 10 sezení, 1 sezení 500 Kč) na sezení s terapeutem již pro děti od 7 let, které jsou pojištěny u VZP ČR. Všechny podmínky, jak se do programu zapojit naleznete ZDE. Žádost o příspěvek je nutné podat nejpozději do 15. 12. 2022, s tím, že poslední sezení se musí uskutečnit do 30. 11. 2022. Prvním krokem je vyžádání Poukazu na e-mailu opatrujse@vzp.cz.

Informační leták (.png)

Uveřejněno dne 3. 2 .2022

 

WEBINÁŘ - TERSTSKÝ MODEL: PERSONALIZOVANÁ PÉČE PRO ZOTAVENÍ A SOCIÁLNÍ INKLUZI

Dne 8. února 2022 se uskuteční další webinář s Dr. Robertem Mezzinou, jehož prezentace se tentokrát zaměří na konkrétní aspekty procesu péče o duševní zdraví a sociální inkluzi. Webinář bude zahájen ve 14:00 hodin. Podrobné informace včetně odkazu pro přihlášení naleznete ZDE. Webinář je zdarma a je zajištěn překlad do češtiny. 

Uveřejněno dne 1. 2. 2022

 

MULTIDISCIPLINARITA S DR. ROBERTEM MEZZINOU

Již 19. ledna 2022 se uskutečnil první webinář "Terstský model: Komplexní vize komunitní péče o duševní zdraví" s Dr. Robertem Mezzinou, italským psychiatrem, spoluzakladatelem mezinárodní organizace International Metal HealthCollaborating Network a bývalým ředitelem Odboru duševního zdraví v Terstu. Další webinář s názvem "Open door system: zkušenosti z Terstu po 50 letech krizové intervence" je plánován na 25. ledna 2022 od 14:00 do 16:00 hodin. Jeho tématem, jak název napovídá, je krizová péče center duševního zdraví a vztah se službami lůžkové péče. 

Podrobné informace včetně odkazu na registraci naleznete ZDE

Uveřejněno dne 21. 1. 2022

 

PŘÍSPĚVEK NA PROVOZ DĚTSKÝCH SKUPIN

Od 1. ledna 2022 mohu dětské skupiny žádat o státní příspěvek na zajištění svého provozu. Žádost o státní příspěvek je nutné poslat nejpozději do 31. ledna 2022. Základní informace pro získání státního příspěvku včetně přístupu do aplikace MPSV, přes kterou je nutné žádost o státní příspěvek podat, naleznete ZDE. Nárok na příspěvek mají všechny subjekty s oprávněním k poskytování služby péče o dítě v dětské skupině. Výjimkou jsou složky státu a státních příspěvkových organizací. 

Uveřejněno dne 17. 1. 2022

 

VÝSTAVA "MEZIGENERAČNĚ" 

Od 1. 1. 2022 do 31. 1. 2022 je možné navštívit výstavu fotografií s tématikou mezigenerační solidarity, setkávání, povídání. Výstavu pořád SeniorPoint Prachatice na adrese svého sídla (Zlatá Stezka 145, Prachatice). V prosinci 2021 získal SeniorPoint značku kvality Mezigeneračně. Ocenění získal za projekt "Povídej" realizovaný organizací Mezi námi. Z předání tohoto ocenění vznikl dokument, který bude promítán v rámci vernisáže výstavy, jenž se uskuteční 20. ledna 2022 od 14:00 hodin

Aktuálně vydal SeniorPoint Prachatice první číslo čtvrtletníku SeniorPoint Press, který je možné si přečíst ZDE

Uveřejněno dne 6. 1. 2022

 

VÝSLEDKY PROGRAMU FINANČNÍ VÝPOMOCI POSKYTOVATELŮM SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V ROCE 2022

Výsledky Programu finanční výpomoci poskytovatelům sociálních služeb v roce 2022, které byly schváleny Zastupitelstvem Jihočeského kraje, naleznete v sekci Návratná finanční výpomoc.

Uveřejněno dne 22. 12. 2021

 

POKYNY K FINANČNÍMU VYÚČTOVÁNÍ A VYPOŘÁDÁNÍ ÚČELOVÉ DOTACE ZA ROK 2021

Dle Metodiky pro poskytnutí účelové dotace dle §101a zákona č. 108/2006 Sb. o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, z rozpočtu Jihočeského kraje poskytovatelům sociálních služeb v roce 2021 je příjemce dotace povinen provést finanční vyúčtování a vypořádání poskytnuté dotace. Podrobné informace včetně potřebných dokumentů pro finanční vyúčtování a vypořádání dotace za rok 2021 naleznete v sekci Dotační řízení pro rok 2021.

Uveřejněno dne 21.12. 2021

 

SOCIÁLNÍ SLUŽBY ZAŘAZÉNÉ DO ZÁKLADNÍ SÍTĚ V JIHOČESKÉM KRAJI NA OBDOBÍ 2022-2024

V návaznosti na Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb v Jihočeském kraji na období 2022-2024 a dle Pravidel pro tvorbu a aktualizaci sítě sociálních služeb v Jihočeském kraji - Změna č. 1 schválilo Zastupitelstvo Jihočeského kraje usnesením č. 422/2021/ZK-13 ze dne 16. 12. 2021 zařazení sociálních služeb do základní sítě v Jihočeském kraji. V termínu od 15. 9. 2021 do 31. 10. 2021 podalo 149 poskytovatelů sociálních služeb celkem 342 žádostí o zařazení sociální služby do základní sítě sociálních služeb v Jihočeském kraji. Hodnocení jednotlivých žádostí probíhalo během listopadu 2021 dle Kritérií hodnocení sociálních služeb pro zařazení do základní sítě sociálních služeb v Jihočeském kraji - Změna č. 1. Přehled zařazených sociálních služeb naleznete ZDE.

Uveřejněno dne 20. 12. 2021

 

 

 

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save