Aktuality

KOREKCE VÝŠE VYROVNÁVACÍ PLATBY

K 1. 9. 2020 byla provedena korekce výší vyrovnávacích plateb pro rok 2020. Podrobné informace naleznete v sekci Vyrovnávací platba.

Uveřejněno 30. 9. 2020

 

VÝSTAVA "ZVĚŘ NA ŠUMAVĚ"

Spolek Slunečnice Vimperk pořádá výstavu keramických výrobků dětí a uživatelů Spolku Slunečnice. Výstava proběhne v měsících říjen a listopad. Podrobné informace, kde bude možné keramická díla obdivovat naleznete v pozvánce. 

Uveřejněno dne 30. 9. 2020.

 

SCHVÁLENÍ VÝSLEDKŮ KRAJSKÉHO DOTAČNÍHO PROGRAMU PRO ROK 2020

Zastupitelstvo Jihočeského kraje na svém jednání dne 24. 9. 2020 schválilo výsledky Krajského dotačního programu na podporu sociálních služeb pro rok 2020. Výsledky dotačního programu naleznete zde.

Uveřejněno dne 29. 9. 2020 

 

MIMOŘÁDNÉ DOTAČNÍ ŘÍZENÍ MPSV PRO POSKYTOVATELE SOCIÁLNÍCH SLUŽEB - 2. KOLO

MPSV vyhlásilo mimořádné dotační řízení pro rok 2020 zaměřené na financování zvýšených provozních výdajů a sanaci výpadku příjmů v souvislosti s přijímáním karanténních opatření, mimořádných opatření a krizových opatření v sociálních službách v souvislosti s epidemií COVID 19. Jedná se o již 2. kolo výzvy a poskytovatelé sociálních služeb mohou žádosti podávat od 12. do 26. 10. 2020

Podrobné informace o mimořádném dotačním řízení naleznete zde

Uveřejněno dne 23. 9. 2020

 

KOMENTÁŘ K VYBRANÝM ČÁSTEM METODIKY JČK–2021

Vážení poskytovatelé sociálních služeb, 
vzhledem k tomu, že je již možné podávat žádosti o poskytnutí účelové dotace dle § 101a zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, Vás tímto upozorňujeme, že Odbor sociálních věcí Krajského úřadu Jihočeského kraje zpracoval doplňující komentář k Metodice pro poskytování účelové dotace pro rok 2021, který naleznete zde. (.pdf).

Uveřejněno dne 18. 9. 2020

 

MIMOŘÁDNÉ OPATŘENÍ MZ ČR PRO POSKYTOVATELE SOCIÁLNÍCH SLUŽEB

Mimořádné opatření MZ ČR se konkrétně týká domovů pro seniory, domovů pro osoby se zdravotním postižením, domovů se zvláštním režimem a odlehčovacích služeb v pobytové formě. Opatření je účinné od 2.9.2020 a týká se nařízení postupu v případě provádění karantény. Kompletní znění mimořádného opatření naleznete zde.  

Uveřejněno dne 4. 9.2020

 

ŽÁDOST O AKCEPTACI ZMĚNY - PRO ROK 2021

Poskytovatelé v případě změny kapacit a/ nebo dostupnosti sociální služby, vyplní formulář Žádost o akceptaci změny a společně s povinnými přílohami "Vyjádření OÚ ORP a Vyjádření obce k potřebnosti sociální služby" v termínu do 15. 9. do 31. 10. 2020 zašlou jako specifickou přílohu žádosti o dotaci v rámci dotačního řízení. Změny u konkrétní služby musí být promítnuty do poskytování této sociální služby (zaznamenány v Registru poskytovatelů sociálních služeb) před podáním Žádosti, byť s odloženou účinností od 1. 1. 2021. 

Vyjádření OÚ ORP a Vyjádření obce není požadováno u snižování kapacit, v ostatních případech se dokládá ve vztahu ke změně specifikace sociální služby. 

Podrobnější informace a postup podání Žádosti naleznete v dokumentech ke stažení. V případě potřeby kontaktujte Mgr. Moniku Hanzelyovou 386 720 814 (hanzelyova@kraj-jihocesky.cz) nebo Bc. Lucii Marešovou 386 720 741 (maresova@kraj-jihocesky.cz)

Uveřejněno dne 3. 9.2020

 

AKČNÍ PLÁN STŘEDNĚDOBÉHO PLÁNU ROZVOJE SOCIÁLNÍCH SLUŽEB JIHOČESKÉHO KRAJE PRO ROK 2021

Zastupitelstvo Jihočeského kraje usnesením č. 161/2020/ZK-28 ze dne 25. 6. 2020 schválilo dokument Akční plán Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb Jihočeského kraje pro rok 2021. 

Aktuální verzi tohoto dokumentu včetně vypořádání došlých připomínek zaslaných k Akčnímu plánu SPRSS JčK pro rok 2021 naleznete zde

Uveřejněno dne 29. 6. 2020

 

VYHLÁŠENÍ KRAJSKÉHO DOTAČNÍHO PROGRAMU NA PODPORU SOCIÁLNÍCH SLUŽEB PRO ROK 2020

Zastupitelstvo Jihočeského kraje schválilo na svém jednání dne 25. 6. 2020 vyhlášení Krajského dotačního programu na podporu sociálních služeb pro rok 2020. Účelem programu ja podpora sociálních služeb, které jsou poskytovány na území Jihočeského kraje. Termín pro podávání žádostí je stanoven od 27. 7. 2020 do 10. 8. 2020 do 12:00 hodinPravidla programu včetně příloh naleznete zde, pravidla pro vyplnění a stažení el.žádosti na stránkách Jihočeského kraje v sekci Dotace, Fondy EU.

Uveřejněno dne 26. 6. 2020

 

MANAGEMENT SOCIÁLNÍCH SLUŽEB - NOVÝ STUDIJNÍ OBOR

Nový studijní obor "Management sociálních služeb" otevře od října vysoká škola CEVRO Isntitut, z.ú. Studijní obor je možné absolvovat prezenční formou studia v Praze nebo kombinovanou formou studia v Českém Krumlově. Podrobné informace o tomto nově akreditovaném studijním oboru naleznete přímo na stránkách CEVRA nebo zde.

Uveřejněno 25. 6. 2020

 

VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ - PRACOVNÍK/PRACOVNICE V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH

NAZARET, středisko Husitské se sídlem v Borovanech vypisuje výběrové řízení na pozici pracovníka/pracovnice v sociálních službách. Podrobné informace naleznete zde. V případě zájmu zašlete strukturovaný životopis spolu s motivačním dopisem na emailovou adresu reditel.nazaret@gmail.cz. Předpokládaný termín nástupu polovina září 2020.

Uveřejněno dne 18. 6. 2020

MIMOŘÁDNÉ DOTAČNÍ ŘÍZENÍ MPSV ČR

Vážení poskytovatelé sociálních služeb, 
dovolujeme si Vás upozornit, že se blíží konečný termín mimořádného dotačního řízení MPSV ČR, v jehož rámci je možné žádat o prostředky na mimořádné odměny pro pracovníky sociálních služeb. Dotační řízení má uzávěrku 15. 6. 2020.

Dotace je určena na mimořádné odměny nad rámec mzdy a platu za práci ve ztíženém pracovním prostředí, kdy byli zaměstnanci sociálních služeb v období od 13. 3. 2020 do 31. 5. 2020 vystaveni riziku nákazy v souvislosti s epidemií COVID_19. 

Detailní podmínky k mimořádnému dotačnímu řízení jsou uvedeny na stránkách MPSV ČR, odkaze naleznete zde (.pdf). 

Uveřejněno dne 10. 6. 2020

 

ARCHA BOROVANY - PRACOVNÍ POLIČKA NA DOSAH

Do 2. 7. 2020 je možné podpořit projekt "Pracovní polička na dosah" pečovatelské služby Archa Borovany o.p.s. Pečovatelská služba Archa zaměstnává na chráněném pracovním trhu osoby se zdravotním postižením, kterým by ráda pořídila pracovní nábytek na míru. Projekt je možné podpořit v rámci akce ČSOB pomáhá regionům zde.

Uveřejněno dne 10. 6. 2020

 

MÁTE PROBLÉMY S HRAZENÍM NÁKLADŮ NA BYDLENÍ V SOUVISLOSTI S KORONAVIREM?

Na webových stránkách Magistrátu města České Budějovice jsou uveřejněny rady a informace pro občany týkající se nouzového stavu. Jedná se o dokument s názvem "Máte problémy s hrazením nákladů na bydlení v souvislosti s koronavirem?" ve kterém naleznete informace o možnostech pomoci a podpory v době pandemie COVID-19. 

Více informací naleznete zde (.pdf).

Uveřejněno dne 3. 6. 2020

 

VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ - PRACOVNÍK V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH

Chelčický domov sv. Linharta, o.p.s. vyhlašuje výběrové řízení na pozici pracovníka v sociálních službách pro sociálně terapeutickou dílnu. Výběrové řízení se uskutečné dne 18. 6. 2020 od 13:00 hodin na adrese: Chelčice 1, 389 01 Vodňany. V případě potřeby je možné kontaktovat Magdalénu Fryšovou, e-mail: admin@linhart-chelcice.cz, tel.: 777 619 723. Požadavky na pracovné pozici naleznete zde.

Uveřejněno dne 28. 5. 2020

 

STANOVISKO K ČERPÁNÍ DOTACE ZE ZDROJŮ MPSV PO DOBU VYHLÁŠENÍ NOUZOVÉHO STAVU V ROCE 2020

Odbor sociálních věcí Jihočeského kraje vydává z důvodů častých dotazů ze strany poskytovatelů sociálních služeb stanovisko k čerpání dotace ze zdrojů MPSV na náklady vzniklé v době vyhlášeného nouzového stavu, zvláště pak na osobní náklady zaměstnanců. Znění stanoviska naleznete zde.

Uveřejněno dne 23. 4. 2020.

 

AKČNÍ PLÁN STŘEDNĚDOBÉHO PLÁNU ROZVOJE SOCIÁLNÍCH SLUŽEB JIHOČESKÉHO KRAJE PRO ROK 2021 - VEŘEJNÉ PŘIPOMÍNKOVÁNÍ

Jihočeský kraj informuje odbornou i laickou veřejnost o  zahájení veřejného připomínkování k dokumentu Akční plán Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb pro rok 2021 (AP SPRSS JčK), který reaguje na platný Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb Jihočeského kraje na období 2019–2021. 

Připomínky k AP SPRSS JčK mohou zadavatelé, poskytovatelé i uživatelé sociálních služeb zasílat prostřednictvím vyplněného formuláře elektronicky na adresu planovani@kraj-jihocesky.cz, v termínu od 23. 4. 2020 do 11. 5. 2020. Došlé připomínky budou vypořádány na jednání Krajské koordinační skupiny a zveřejněny na Sociálním portálu Jihočeského kraje. 

Formulář k veřejnému připomínkování (.doc)

Uveřejněno dne 23. 4. 2020

 

POMOC OHROŽENÝM RODINÁM 

Níže naleznete informace o různých formách pomoci pro rodiny v nouzi v návaznosti na opatření související s COVID-19.  Jedná se zejména o nadace, psychologickou a psychoterapeutickou pomoc, právní poradenství, linky pomoci, užitečné odkazy týkající se dávek státní sociální podpory, dávek pomoci v hmotné nouzi a příspěvku na péči. 

Podrobnější informace naleznete na odkazu - Pomoc ohroženým rodinám (.pdf). - aktualizace 23. 4. 2020 

Uveřejněno dne 15. 4. 2020

 

MAPA PEČOVATELSKÝCH SLUŽEB 

Asociace poskytovatelů sociálních služeb a Společnost Podané ruce, o.p.s., vytvořily mapu pečovatelských služeb na webu www.mapapecovatelskychsluzeb.cz, kde si každý senior, rodinný příslušník seniora či starosta každé obce může najít, které pečovatelské a asistenční služby jsou poblíž jeho obce, zkontaktovat se s nimi, projednat požnou spolupráci a následně prostřednictvím webu vygenerovat univerzální leták k šíření do všech domácností, aby se ti, kteří nějakou naléhavou službu potřebuji, mohli pomoci účinně dovolat. 

V případě nejasností se obracejte na adresu info@mapapecovatelskychsluzeb.cz, nebo volejte Matěji Hollanovi tel.: +420 774 956 148. 

Tisková zpráva (.pdf).

Uveřejněno dne 2. 4. 2020 

 

VÝZVA K PODÁVÁNÍ ŽÁDOSTÍ O POSKYTNUTÍ NADAČNÍHO PŘÍSPĚVKU

Nadace Karel Komárek Family Foundation se rozhodla reagovat na současnou situaci vyhlášením tzv. rychlých grantů určených na podporu organizací, které pomáhají seniorům ohroženým současnou krizí související s pandemií koronaviru. Plné znění grantové výzvy je k dispozici zde

Podpora je určena organizacím, které pomáhají seniorům ohroženým současnou krizí. Žadatelem může být pouze nestátní nezisková organizace se sídlem v České republice. Vyplněná žádost se podává prostřednictvím formuláře. Výzva je vyhlášena na dobu neurčitou do odvolání. 

Podrobnější informace, včetně formuláře ke stažení, naleznete na stránkách Nadace Karel Komárek Family Foundation.  

Uveřejněno dne 26. 3. 2020

 

SPOLEK SLUNEČNICE - ROUŠKY PRO ORP VIMPER

Spolek Slunečnice nabízí šití jednoduchých látkových roušek zdarma pro území ORP Vimperk, jako první ochranu potřebným. Denní kapacity je max. 100 ks. V případě zájmu prosím pište na e-mail: spolek.slunecnice@seznam.cz.

Uveřejněno dne 25. 3. 2020

 

NABÍDKA POTRAVINOVÉ BANKY JIHOČESKÉHO KRAJE - POMOC OBCÍM PRO SENIORY A DALŠÍ OBYVATELE 

Potravinová banka Jihočeského kraje nabízí obcím a městům, kteří zajišťují seniorům dovážky nákupů, možnost odběru čerstvých potravin ze skladu (sklad je umístěn v Českých Budějovicích).

K dispozici jsou jogurty, sýry a další čerstvé mléčné a rostlinné produkty (rostlinné tuky), podle aktuálních dodávek. Většina potravin pochází ze zdrojů programu "Mléko do škol". 

Odběr je nenárokový, stejně jako skladba potravin. Podmínkou je distribuce občanům ZDARMA a uchování v chladu. Doporučeno je přidávat tyto potraviny zdarma k distribuovaným nákupům. 

Minimální odběr ze skladu Potravinové banky je 1 "banánová krabice". Pokud si nemůžete zajistit vyzvednutí, lze se dohodnout i na distribuci, ale s ohledem na dostupné kapacity. 

Momentálně není možnost pomoci trvanlivými potravinami a nejsou ani kapacity na přípravu balíčku, proto prosím tyto služby nežádejte. 

Pokud máte zájem, prosím kontaktuje Potravinovou banku Jihočeského kraje na telefonu: 777 509 052 (krizová linka). 

Uveřejněno dne 18. 3. 2020

 

MĚSTO JINDŘICHŮV HRADEC NABÍZÍ NOVOU SLUŽBU PRO SENIORY

S ohledem na aktuální situaci nabízí město Jindřichův Hradec od úterý 17. 3. 2020 seniorům ve věku 60+ novou službu - nákup základních potravin, drogerie, vyzvednutí léků. Služba bude jindřichohradeckým seniorům poskytnuta zdarma, klienti uhradí pouze za nákup požadovaného zboží. 

Více informací a telefonní čísla naleznete zde (.pdf).

Edit: Pro osoby v karanténě bude dovoz potravin zajišťovat Český červený kříž - telefon: 775 377 320. 

Uveřejněno dne 17. 3. 2020

 

VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ - SOCIÁLNÍ PRACOVNÍK, PORADNA EVA PRO ŽENY A DÍVKY V NOUZI

Diecézní charita České Budějovice vyhlašuje výběrové řízení na pozici sociálního pracovníka v Poradně Eva pro ženy a dívky v nouzi. Přihlášky je možné zasílat na adresu: Diecézní charita České Budějovice, Kanovnická 18, 370 01 České Budějovice nebo na e-mail: prace@dchcb.charita.cz nejpozději do 20. 3. 2020.

Podrobné informace k výběrovému řízení jsou uvedeny zde (.pdf)

Uveřejněno dne 11. 3. 2020

 

VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ - PORADCE/PORADKYNĚ RANÉ PÉČE

Společnost pro ranou péči, poskytující již 27 let své služby rodinám s dětmi s postižením na území České republiky, vypisuje pro své pracoviště v Českých Budějovicích výběrové řízení na místo Poradce/poradkyně rané péče/sociální pracovník na úvazek 1,0 pro terénní práci v rodinách dětí raného věku se zrakovým a kombinovaným postižením na území Jihočeského kraje. Více informací se dozvíte zde. Termín pro podání přihlášek je do 13. 3. 2020.

Uveřejněno dne 4. 3. 2020

 

MARS - 24-HODINOVÝ CVIČEBNÍ MARATON S ROZTROUŠENOU SKLERÓZOU

V termínu 6. - 7. března 2020 se v areálu Pedagogické fakulty Jihočeské univerzity, na katedře VKZ uskuteční již 9. ročník 24-hodinového cvičebního maratonu na podporu léčby roztroušené sklerózy - MaRS. Pro návštěvníky je po oba dva dny připraven petsrý cvičební program pod vedením zkušených lektorů. První cvičení  v pátek 6. 3. 2020 bude zahájeno v 16:00 hodin. MaRS organizuje Unie ROSKA České Budějovice, která se již do roku 1993 věnuje pomoci a podpoře nemocným roztroušenou sklerózou a jejich blízkým. Akce je organizována ve spolupcási s nadačním fondem Impuls. Podrobné informace včetně kompletního programu a adresy místa konání naleznete zde.

Uveřejněno dne 4. 3. 2020

 

VÝSLEDKY DOTAČNÍHO ŘÍZENÍ PRO ROK 2020

Zastupitelstvo Jihočeského kraje schválilo na svém jednání dne 20. 2. 2020 rozdělení finačních prostředků v rámci dotačního řízení pro poskytovatele sociálních služeb v Jihočeském kraji pro rok 2020. Výsledky naleznete  v sekci Účelová dotace - dotační řízení pro rok 2020.

Uveřejněno dne 24. 2. 2020

 

AKČNÍ PLÁN STŘEDNĚDOBÉHO PLÁNU ROZVOJE SOCIÁLNÍCH SLUŽEB JIHOČESKÉHO KRAJE PRO ROK 2021 - ZAHÁJENÍ ZPRACOVÁNÍ

Jihočeský kraj informuje odbornou i laickou veřejnost, že zahájil zpracování dokumentu Akční plán Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb Jihočeského kraje pro rok 2021 (AP SPRSS JčK), který reaguje na platný Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb Jihočeského kraje na období 2019 - 2021. Při tvorbě tohoto dokumentu budou využita dostupná data z Registru poskytovatelů sociálních služeb, informace od poskytovatelů sociálních služeb i data z interních zdrojů krajského úřadu, především ze žádostí poskytovatelů sociálních služeb o zařazení konkrétních služeb do základní sítě na území Jihočeského kraje, dále ze žádostí o poskytnutí dotace v rámci dotačního řízení Jihočeského kraje pro rok 2020, včetně přehledů o finančních prostředcích poskytnutých z dalších zdrojů. 

Podnět k AP SPRSS JčK a nastavení základní sítě sociálních služeb v Jihočeském kraji pro rok 2021 mohou zadavatelé, poskytovatelé i uživatelé sociálních služeb zaslat prostřednictvím vyplněného formuláře elektronicky na adresu planovani@kraj-jihocesky.cz v termínu do 9. března 2020. Došlé připomínky budou předloženy k projednání Krajské koordinační skupině. 

Formulář pro podání podnětů ke stažení zde (.docx)

Uveřejněno dne 17. 2. 2020

 

KULATÝ STŮL RODINNÁ A SENIORSKÁ POLITIKA V OBCÍCH JIHOČESKÉHO KRAJE

Ministerstvo práce a sociálních věcí a Jihočeský kraj Vás zvou na kulatý stůl Rodinná a seniorská politika v obcích Jihočeského kraje, který se koná 26. 2. 2020 od 9:00 do 14:00 hodin, na Krajském úřadu Jihočeského kraje v Českých Budějovicích. 

Více informací včetně kontaktů pro podání přihlášky naleznete v pozvánce

Uveřejněno dne 11. 2. 2020

 

20. VÝROČÍ ZALOŽENÍ CENTRA SOCIÁLNÍ POMOCI VODŇANY

Dne 20. 1. 2020 oslaví Centrum sociální pomoci Vodňany 20 let od svého založení. Centrum sociální pomoci Vodňany poskytuje pečovatelskou službu pro ORP Vodňany a současně provozuje i domov pro seniory. Za dobu svého působení získala organizace i řadu ocenění za poskytování svých služeb. Oslava 20. výročí bude zahájena od 17:00 hodin v sídle Centra sociální pomoci Vodňany. Podrobný program naleznete zde.

 Uveřejněno 14. 1. 2020

 

KRAJSKÝ DOTAČNÍ PROGRAM NA PODPORU SOCIÁLNÍCH SLUŽEB PRO ROK 2019 - VYPOŘÁDÁNÍ A VYÚČTOVÁNÍ DOTACE

Upozorňujeme poskytovatele sociálních služeb, že v sekci Financování sociálních služeb na Sociálním portálu Jihočeského kraje byly uveřejněny pokyny pro finanční vypořádání a vyúčtování dotace poskytnuté v rámci Krajského dotačního programu na podporu sociálních služeb pro rok 2019.

Uveřejněno 16. 12. 2019

 

SOCIÁLNÍ SLUŽBY ZAŘAZENÉ DO ZÁKLADNÍ SÍTĚ V JIHOČESKÉM KRAJI NA OBDOBÍ 2020-2021

V návaznosti na Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb v Jihočeském kraji na období 2019 - 2021 a na Pravidla pro tvorbu a aktualizaci sítě sociálních služeb v Jihočeském kraji, byla Zastupitelstvem Jihočeského kraje usnesením č. 387/2019/ZK-25 ze dne 12. 12. 2019 schválena aktualizace základní sítě sociálních služeb v Jihočeském kraji na období 2020-2021

V termínu od 15. 9. - 31. 10. 2019 podalo 40 poskytovatelů, podle výše zmíněných Pravidel, celkem 53 žádostí k jednotlivým sociálním službám, z toho 5 žádostí o zařazení služby do základní sítě na období 2020-2021 a 48 žádostí o akceptaci změny ve specifikaci sociální služby, která je součástí základní sítě v Jihočeském kraji. 

Hodnocení jednotlivých žádostí probíhalo v listopadu 2019, podle aktuálně platných Kritérií hodnocení sociálních služeb pro zařazení do základní sítě v Jihočeském kraji, která byla schválena v červnu 2018.  

Přehled sociálních služeb zařazených do základní sítě Jihočeského kraje 2020-2021 (.pdf)

Uveřejněno dne 13. 12. 2019

 

BUDĚJCKÁ NOCLENKA

Zakoupením Budějcké noclenky umožníte člověku bez domova přespat v teplé posteli v Noclehárně Domu sv. Pavla, kterou zajišťuje Městská charita České Budějovice. Současně koupí noclenky, jejíž cena je 50,-Kč, umožníte člověku bez domova se najíst, osprchovat a začít řešit svou životní situaci. Více informací o projektu včetně odkazu na přispění naleznete zde.

Uveřejněno dne 12. 12. 2019

 

DOTAČNÍ PROGRAMY JIHOČESKÉHO KRAJE

Od 2. ledna 2020 bude možné podávat žádosti do vyhlášených dotačních programů Jihočeského kraje. Vyhlášeny jsou mimo jiné dotační programy na podporu rodinné politiky, na podporu paliativní péče, na podporu služeb nedefinovaných v zákoně č. 108/2006 Sb. o sociálních službách. Podrobné informace o jednotlivých programech a jejich podmínkách naleznete na webových stránkách Jihočeského kraje.

Uveřejněno dne 12. 12. 2019

 

NÁRODNÍ CENA KVALITY "ZAMÍŘILA" I DO JIŽNÍCH ČECH

THEIA - krizové centrum o.p.s. převzala dne 26. 11. 2019 prestižní ocenění Rady kvality České republiky "Společensky odpovědná organizace II. stupně".
Jsme hrdí na celý náš tým, který po mnoho let odvádí výbornou práci a toto ocenění potvrdilo, že cesta, kterou jsme se před čtyřmi lety vydali, byla správná a budeme v ní dále pokračovat. Děkujeme všem, kteří nás podporují, těm, kteří nám na této cestě pomáhají, bez nich by to prostě nebylo možné. Veliký dík patří celému týmu THEIA, který tyto myšlenky sdílí a v tomto duchu tvrdě pracuje. Zveřejněno na facebookových stránkách organizace. 

Uveřejněno dne 4. 12. 2019

 

VÝSTAVA "KAŽDÝ MÁME SVÉHO ANDĚLA"

Spolek Sluněčnice pořádá od 13. listopadu 2019 výstavu s poetickým názvem "Každý máme svého anděla". Jedná se o výstavu prací dětí a uživatelů Spolku Slunečnice. Výstava je součástí projektu Keramika ve Slunečnici V. podpořenou Jihočeským krajem. Výstava bude probíhat na třech místech - od 13. 11. 2019 ji můžete vidět v prostorách Střední a Základní školy v Nerudově ulici ve Vimperku a od 25. 11. 2019 V Kavárně Ve Skále a Kavárně Happy Coffee taktéž ve Vimperku. Podrobnosti naleznete v přiloženém plakátu.

Uveřejněno dne 11. 11. 2019

 

CENA KVALITY V SOCIÁLNÍ PÉČI ZA ROK 2019 MÍŘÍ I DO JIHOČESKÉHO KRAJE

Cenu kvality v sociální péči, soutěž o nejlepšího poskytovatele sociálních služeb v České republice, pořádá již od roku 2004 redakce časopisu Péče o seniory ve spolupráci s Radou kvality ČR. Jedná se o významný projekt s celkově vysokým kreditem v rámci Národního programu podpory kvality v ČR. V letošním roce v ní uspěla i jedna z jihočeských sociálních služeb, a to chráněné bydlení Naplno, které je součástí Centra sociálních služeb Jindřichův Hradec.

Bližší informace jsou uvedeny v přiložené tiskové zprávě.

Uveřejněno dne 8. 11. 2019

 

TÝDEN RANÉ PÉČE

V týdnu od 4. do 11. listopadu 2019 probíhá již dvanáctý ročník osvětové kampaně Týden rané péče. Každoročně se do něj zapojují poskytovatelé sociální služby rané péče po celé České republice a nejinak tomu bude rovněž v Českých Budějovicích. Letošní 12. ročník osvětové kampaně chce rozšířit povědomí o sociální službě raná péče. Jedná se o službu, která pomáhá rodinám překonávat těžké situace při výchově dítěte s postižením.

Podrobnější informace naleznete v přiložené tiskové zprávě.

Uveřejněno dne 6. 11. 2019

 

KULATÉ STOLY V RÁMCI PROJEKTU IMPLEMENTACE POLITIKY STÁRNUTÍ

V rámci projektu Implementace politiky stárnutí na krajskou úroveň se budou uskutečněny dva kulaté stoly.

První je ve spolupráci Ministerstva práce a sociálních věcí s Teologickou fakultou Jihočeské univerzity, na téma Péče o seniory s demencí. Kulatý stůl se uskuteční 8. 11. 2019 od 9:00 hodin v prostorách Teologické fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích. Podrobnější informace naleznete v programu (.pdf). 

Druhý kulatý stůl je pořádán ve spolupráci Ministerstva práce a sociálních věcí s Křesťanským rodinným centrem Petrklíč, Střediskem křesťanské pomoci pastelka a komunitní nadací KONABO, jehož tématem bude Hospicová péče na Jihu Čech. Kulatý stůl se uskuteční v prostorách Křesťanského rodinného centra Petrklíč v Českých Budějovicích 11. 11. 2019 od 9:00 hodin. Podrobnější informace naleznete v programu (.pdf). 

Kontaktní osobou je Bc. Alena Bártíková, tel.: 770 147 923, e-mail: alena.bartikova@mpsv.cz.

Uveřejněno dne 24. 10. 2019

 

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ V PORADNĚ NÁRODNÍ RADY OSOB SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM

Ve čtvrtek 10. října 2019 od 10:00 hodin budou pro širokou veřejnost "otevřeny dveře" v poradně Národní rady pro osoby se zdravotním postižením. Pro všechny návštěvníky z řad laické i odborné veřejnosti je připraven program, jehož součástí je mimo jiné seznámení se s činností poradny, představení činností Národní rady pro osoby se zdravotním postižením nebo možnost se na cokoliv zeptat přímo pracovníků poradny. Více informací včetně adresy místa konání naleznete zde.

Uveřejněno dne 4. 10. 2019

 

TÝDEN OBYČEJNÉHO ŠÍLENSTVÍ

Akce s názvem "Týden obyčejného šílenství" proběhne v úterý 8. 10. 2019 v Českých Budějovicích a ve čtvrtek 10. 10. 2019 v Českém Krumlově. Jedná se o kampaň na podporu lidí s duševním onemocněním, a tématem pro letošní rok je "Prášek všechno nezachrání". Akce začne besedou v českobudějovické Solnici na třaskavé téma, zda jsou léky všespásným lékem na duševní onemocnění.

Návštěvníky čeká den otevřených dveří ve FOKUSu, promítání filmu o rušení léčeben v Itálii, divadlo koncert a mnoho dalšího. 

Podrobnější informace naleznete v programu (.pdf). 

Uveřejněno dne 3. 10. 2019

 

TÝDEN SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V ČESKÉ REPUBLICE

V týdnu od 7. října do 13. října 2019 se v celé České republice uskuteční již XI. ročník Týdne sociálních služeb, jehož hlavním smyslem je upozornit veřejnost na sociální služby v České republice a představit jejich fungování a činnosti. V rámci Týdne sociálních služeb, kterou organizuje Asociace poskytovatelů sociálních služeb s řadou partnerů po celé ČR, proběhne řada akcí, na kterých se jednak setkájí poskytovatelé se zástupci státu, krajů, měst a obcí, aby diskutovali o sociálních službách, ale probíhá i řada akcí, které jsou zaměřeny na širokou veřejnost - dny otevřených dveří, workshopy, výstavy nebo konference.

V rámci Jihočeského kraje je možné navštívit například akce v rámci Týdne obyčejného šílenství, který organizuje Fokus České Budějovice. Připraveny jsou přednášky, koncerty, workshopy a dne 9. 10. 2019 proběhně Den otevřených dveří. Podrobný program naleznete zde

V Prachaticích se dne 9. 10. 2019 uskuteční Veletrh sociálních a doprovodných služeb v Prachaticích, podrobné informace naleznete zde.

Uveřejněno dne 26. 9. 2019


PODÁNÍ ŽÁDOSTI O AKCEPTACI ZMĚNY VE SPECIFIKACI SOCIÁLNÍ SLUŽBY NA ROK 2020 - METODICKÝ POKYN 1/2019

V souvislosti s vyhlášením dotačního řízení Jihočeského kraje na podporu sociálních služeb v termínu od 15. 9. 2019 do 31. 10. 2019, zpracoval odbor sociálních věcí metodický pokyn pro podávání Žádosti o akceptaci změny ve specifikaci sociální služby na rok 2020. 

Podrobnější informace naleznete v Pravidlech pro tvorbu a aktualizaci sítě sociálních služeb v Jihočeském kraji, nebo v případě dotazů kontaktujte Mgr. Moniku Hanzelyovou 386 720 814 (hanzelyova@kraj-jihocesky.cz) nebo Bc. Lucii Sedláčkovou 386 720 741 (sedlackova@kraj-jihocesky.cz). 

Metodický pokyn ke stažení zde (.pdf). 

Uveřejněno dne 17. 9. 2019

 

#KAFESBABI

Pečovatelská služba ARCHA ve spolupráci s Kavárnou ZÁMEK přináší do Borovan projekt #kafesbabi. Cílem tohoto projektu, který probíhá po celé České republice, je posílení vztahu mezi mladou generací a generací našich prarodičů. Stačí tedy pozvat své prarodiče, rodiče nebo osamělého seniora ze sousedství na kafe a strávit spolu společný čas. Podrobné informace o projektu naleznete na stránkách www.kafesbabi.cz. Fotografii s prarodiči je možné poslat na facebookovou stránku archaborovany například s hastagem #kafesbabi nebo #pivosdědou a získáte v Kavárně ZÁMEK dvě kávy zdarma.

Projekt byl zahájen 1. 9. 2019 a potrvá do konce října 2019. Další informace naleznete v pozvánce.

Uveřejněno dne 12. 9. 2019

 

SETKÁNÍ POSKYTOVATELŮ PEČOVATELSKÉ SLUŽBY Z JIHOČESKÉHO KRAJE

Odbor sociálních věcí Krajského úřadu Jihočeského kraje, pořádal dne 13. 8. 2019 školící akci pro poskytovatele pečovatelské služby dle §40 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách. Hlavními tématy setkání byla pravidla poskytování pečovatelské služby a opakující se nedostatky z kontrol hospodaření s veřejnými prostředky. 

V případě dotazů lze kontaktovat přednášející Mgr. Helenu Kocmanovou 386 720 623 (kocmanova@kraj-jihocesky.cz), nebo Ing. Petru Hypšovou 386 720 757 (hypsova@kraj-jihocesky.cz). 

Materiály, které byly na setkání prezentovány:

1. Pravidla poskytování pečovatelské služby (.pdf)

2. Nedostatky z kontrol (.pdf)

Uveřejněno dne 6. 9. 2019 

 

VYKAZOVÁNÍ VÝKONŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB - DIAGRAM

Odborem sociálních věcí ve spolupráci s poskytovateli sociálních služeb byl zpracován diagram, který je využitelný při sledování výkonů sociálních služeb za období 1. 7. 2019 - 31. 12. 2019. Diagram přehledně zobrazuje rozdělení výkonů přímé a nepřímé práce, která je ve prospěch klienta nebo s ním nesouvisí. 

V případě nejasností kontaktujte Bc. Lucii Sedláčkovou nebo Mgr. Moniku Hanzelyovou.

Diagram ke stažení zde (.pdf).

Uveřejněno dne 30. 8. 2019

 

LETNÍ SPORTOVNÍ DEN S HANDICAPEM NA LIPNĚ

Dne 22. srpna 2019 se v rámci Lipno Sport Festu uskuteční od 10:00 hodin Sportovní den s handicapem, jehož součástí budou ukázky a možnost sportovního vyžití pro handicapované sportovce. Součástí programu budou mimo jiné závody na tandemovém kole, stolní tenis pro nevidomé, možnost vyzkoušet si handbike s elektromotorem a mnoho dalšího. Podrobný program naleznete zde. Akce se zúčastní i zlatý paralympik Arny Petráček.

Uveřejněno dne 13. 8. 2019

 

"DRŽME SE SÍTĚ"

Krizové centrum pro děti a rodinu v Jihočeském kraji, z.ú. vydalo v rámci projektu "Síťování odborníků jižních Čech" realizovaného z Operačního programu Zaměstnanost publikaci "Držmě se sítě". Jedná se o Metodiku síťování určenou pro odborníky z oblasti péče o ohrožené rodiny a děti. Metodika je ke stažení zde.

Současně Krizové centrum pro děti a rodinu v Jihočeském kraji, z.ú. (Jiráskovo nábřeží 10, České Budějovice) organizuje každý třetí čtvrtek v měsíci supervizní seminář. Supervize probíhá od 12:00 do 14:30 hodin pod vedením supervizora Jana Knetla. Podrobné informace včetně přihlašovacího formuláře naleznete zde.

Uveřejněno dne 10. 7. 2019

 

SPOLEČNOST PŘÁTELSKÁ ZAMĚSTNÁVÁNÍ OSOB 55+

Ministerstvo práce a sociálních věcí a Jihočeský pakt zaměstnanosti vyhlašují ocenění "Společnost přátelská zaměstnávání osob 55+" Jihočeský kraj 2019. Do soutěže se mohou přihlásit podnikatelské subjekty, veřejná a státní správa nebo nestátní neziskové organizace, které mají nejméně 1 rok historii a sídlo společnosti nebo pobočku v Jihočeském kraji. Přihlásit do soutěže je možné prostřednictvím odkazu zde, kde je nutné vyplnit přihlášku a dotazník a to nejpozději do 30. 9. 2019. Záštitu nad touto akcí přijal náměstek Jihočeského kraje Mgr. Zdeněk Dvořák a ministryně práce a sociálních věcí ČR Dipl. -Pol. Jana Maláčová, MSc. Podrobné informace naleznete v tiskové zprávě.

Uveřejněno dne 9. 7. 2019

 

KAMPAŇ "POMOZTE NÁM ZACHOVAT MATEŘSKÁ A RODINNÁ CENTRA"

Mateřské a rodinné centrum Krůček Svitavy spustilo dne 17. 6. 2019 ve spolupráci a za podpory ostatních rodinných a mateřských center z celé České republiky kampaň "Pomozte nám zachovat mateřská a rodinná centra". Součástí této kampaně je i e-petice. Cílem kampaně je mimo jiné zabránit znehodnocení dosavadní práce center a zachování jejich fungovaní a rozvoj v dalších letech s cílem zajistit kvalitní péči o děti a jejich rodiny. Podrobné informace o celé kampani, problémech, která musí mateřská a rodinná centra aktuálně řešit a odkaz na i-petici naleznete v přiložené tiskové zprávě.

Uveřejněno dne 8. 7. 2019

 

PRAKTICKÁ SEBEOBRANA PRO OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM A SENIORY

Jihočeské centrum pro zdravotně postižené a seniory, o.p.s. pořádá v rámci projektu "Praktická sebeobrana pro osoby se zdravotním postižením a seniory" seminář sebeobrany. Semináře pod vedením zkušeného lektora Ing. Martina Hermanna se budou konat každé pondělí  počínaje 15. 7. 2019 od 15:00 hodin do 18:00 hodin. Vstupné je pro účastníky zdarma. Všechy podrobné informace včetně místa konání naleznete v příloze.

Uveřejněno dne 2. 7. 2019

 

VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ NA VEDOUCÍHO SOCIÁLNÍHO PRACOVNÍKA V INTERVENČNÍM CENTRU

Diecézní charita České Budějovice vyhlašuje výběrové řízení na vedoucího sociálního pracovníka v intervenčním centru pro osoby ohrožené domácím násilím. Přihlášky je možné zasílat na adresu: Diecézní charita České Budějovice, Kanovnická 18, 370 01 České Budějovice nebo na e-mail: prace@dchcb.charita.cz nejpozději do 14. 7. 2019. Podrobné informace k výběrovému řízení jsou uvedeny zde.

Uveřejněno 2. 7. 2019AKTUALIZACE ZÁKLADNÍ SÍTĚ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V JIHOČESKÉM KRAJI

Zastupitelstvo Jihočeského kraje svým usnesením č. 214/2019/ZK-22 ze dne 27. 6. 2019 schválilo aktualizaci zařazení sociálních služeb do Základní sítě sociálních služeb v Jihočeském kraji. Základní síť naleznete zde. V této souvislosti byla schválena i změna č. 1 Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb Jihočeského kraje na období 2019 - 2021. Důvodem atkualizace základní sítě a SPRSS JčK na období 2019 - 2021 je aktualizace nastavení základní sítě u sociálních služeb pečovatelská služba a chráněné bydlení na základě zjištění potřebnosti těchto služeb na konkrétním území Jihočeského kraje. Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb Jihočeského kraje na období 2019 - 2021 ve změněné verzi naleznete zde.

Uveřejněno 1. 7. 2019

 

AKČNÍ PLÁN STŘĚDNĚDOBÉHO PLÁNU ROZVOJE SOCIÁLNÍCH SLUŽEB JIHOČESKÉHO KRAJE PRO ROK 2020

Zastupitelstvo Jihočeského kraje usnesením č. 219/2019/ZK-22 ze dne 27. 6. 2019 schválilo Akční plán SPRSS JčK pro rok 2020. Jeho aktuální verzi naleznete zde. Současně zde nalezenete i dokument shrnující vypořádání zaslaných připomínek k Akčnímu plánu SPRSS JčK pro rok 2020.

Uveřejněno 1. 7. 2019

 

ÚČELOVÁ DOTACE JIHOČESKÉHO KRAJE PRO ROK 2020

Dne 1. 7. 2019 byla vyhlášena výzva pro podávání žádostí v rámci účelové dotace dle § 101a zákona č. 108/2006 Sb. o sociálních službách, pro poskytovatele sociálních služeb pro rok 2020. Účelem dotace je spolufinancování neinvestičních nákladů, které souvisí s poskytováním sociálních služeb v období od 1. 1. 2020 do 31. 12. 2020. Podrobné informace včetně Metodiky a jejích příloh naleznete zde.

Uveřejněno dne 1. 7. 2019

 

INFORMACE PRO ŽADATELE O FINANČNÍ PODPORU V RÁMCI OPERAČNÍHO PROGRAMU ZAMĚSTNANOST - VÝZVA Č. 03_19_098

Žadatelé, kteří žádají o finanční podporu v rámci Operačního programu Zaměstnanost (Investiční priorita 2.2, Specifický cíl 1), výzva č. 03_19_098 Podpora procesů ve službách a podpora rozvoje sociální práce (relevantní pro projektu s vyrovnávací platbou pro žadatele či partnera s finančním příspěvkem), musí doložit povinnou přílohu č. 1a s názvem "Vyjádření objednatele sociální služby k projektu" ke každé sociální službě uvedené v projektu, v rámci které jsou náklady v projektu financovány formou vyrovnávací platby. Formulář povinné přílohy lze získat zde.

Z důvodu dostatečné časové rezervy na zpracování vyjádření Vás žádáme, aby byla tato povinná příloha č. 1a zaslána k vyplnění nejpozději do pondělí 22. 7. 2019. Po tomto termínu nebudou z časových důvodů formuláře zpracovány do termínu ukončení příjmu žádostí o podporu, tj. 31. 7. 2019. 

Podrobnější informace jsou dostupné na internetovém portálu Jihočeského kraje v sekci Krajský úřad/ Odbor sociálních věcí, záložka Povinná příloha k žádostem o podporu v OPZ.

V případě dotazů je možné kontaktovat Mgr. Moniku Hanzelyovou, tel: 386 720 814. 

Uveřejněno dne 20. 6. 2019

 

 PRACOVNÍ SKUPINY V RÁMCI PROCESU PLÁNOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB 

Jihočeský kraj v rámci projektu "Plánování sociálních služeb v Jihočeském kraji III." při tvorbě sítě sociálních služeb v Jihočeském kraji podporuje jednání pracovních skupin (dále jen PS) a nabízí možnost zapojení dalších aktérů z řad zadavatelů, poskytovatelů i uživatelů do procesu plánování sociálních služeb na jeho území. 

V každé pracovní skupině je přítomen manažer, metodik plánování, zástupce KÚ JčK a dalších aktéři. 

Hlavním úkolem PS je kvalifikovaně a srozumitelně navrhnout priority v poskytování sociálních služeb, opatření a následné aktivity vedoucí k dosažení vytyčených cílů. Výstupy PS budou sloužit jako podklady pro zpracování nového strategického dokumentu s názvem Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb v Jihočeském kraji na období 2022 - 2024. 

V případě zájmu zapojit se do PS, kontaktujte přímo manažery pro danou cílovou skupinu uživatelů, počet členů v PS je omezený. 

Pracovní skupiny:

PS pro seniory - manažerka Mgr. Bc. Daniela Davidová (daniela.davidova@cspvodnany.cz)

PS pro rodiny s dětmi - manažerka Mgr. Daniela Werbynská Laschová (reditel@tyn.charita.cz)

PS pro osoby se zdravotním postižením - manažer Mgr. Jan Šesták, Ph.D. (sestakj@arpida.cz)

PS pro osoby v krizi - manažer Bc. František Kaiseršot (kaisersot@meziproudy.cz)

PS pro osoby závislé nebo závislostí ohrožené - manažer Michal Němec (nemec@prevent99.cz)

 

Projekt je financován Evropskou unií z Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Zaměstnanost. Podrobnější informace o aktivitách projektu lze získat od manažerky projektu Mgr. et Mgr. Lenky Zevlové, tel.: 386 720 844, e-mail: zevlova@kraj-jihocesky.cz.

Uveřejněno dne 13. 6. 2019

 

RODINNÝ DEN / FAMILY DAY

Ve čtvrtek 13. června 2019 od 14:00 hodin se v Centru sociálních služeb Emausy uskuteční "RODINNÝ DEN". Pro návštěvníky je připraven kulturní program, který bude zakončen opékáním buřtů. Podrobnosti o programu a místě konání naleznete zde.

Uveřejněno 5. 6. 2019

 

VERNISÁŽ "NEBUĎME SLEPÍ"

Středisko rané péče SPRP, pobočka České Budějovice odstartuje dne 6. června 2019 slavnostní vernisáží netradiční výstavu "Nebuďme slepí". Výstava Vám ukáže, jak poradkyně již 25 let pracují v rodinách, kde se narodilo dítě s těžkým zrakovým či kombinovaným postižením nebo dítě předčasně narozené.
Samotná vernisáž se uskuteční 6. 6. 2019 od 14:30 hodin v IGY centru v Českých Budějovicích. Na vernisáži Vám pracovníci Střediska rané péče SPRP, pobočka České Budějovice ukáží, co vše je možné na vystavě zažít a na vlastní kůži si budou moci návštěvníci vyzkoušet, co prožívají děti s těžkou zrakovou vadou. Informace k vernisáži a výstavě naleznete zde.

Uveřejněno dne 4. 6. 2019

 

DOBROČINNÝ ZÁVOD - PUSŤ KAČKU

V neděli 9. června 2019 budou již poosmé do vln Vodáckého centra v Českých Budějovicích vypuštěny žluté plastové kachničky. Dobročinný závod Pusť kačku pomáhá dětem s handicapem v Jižních Čechách. Akci pořádají neziskové organizace APLA Jižní Čechy, z.ú. a I MY, o.p.s. Zapojit se může každý a to zakoupením startovního čísla za 50 Kč na webových stránkách www.pustkacku.cz nebo přímo na místě v den konání závodu. Organizátoři akce pak všechny takto přihlášené závodnice přivezou na start a vysypou je do vody. Padesátka kachniček, která protne cíl jako první, přinese svým majitelům lákavé ceny pro celou rodinu. 

Závod bude zahájen ve 13:00 hodin a součástí bude i bohatý doprovodný program - divadlo, tvůrčí dílničky, skákací hrad. Výtěžek závodu bude věnován na podporu sociální služby raná péče.

Uveřejněno 3. 6. 2019

 

SOCIÁLNÍ SLUŽBY ZAŘAZENÉ DO PODMÍNĚNÉ SÍTĚ - AKTUALIZACE KVĚTEN 2019

Zastupitelstvo Jihočeského kraje usnesením č. 151/2019/ZK-21 ze dne 23. 5. 2019 schválilo aktualizaci podmíněné sítě sociálních služeb v Jihočeském kraji. Podmíněná síť byla zavedena z důvodu požadavku zařazení sociální služby do krajské sítě sociálních služeb v případě podávání žádostí o finanční podporu z evropských zdrojů, zejména v rámci výzev Operačního programu Zaměstnanost. Zařazení sociální služby do podmíněné sítě nezakládá jakékoliv právo či nárok zařadit tuto sociální službu do základní sítě a ze zdrojů Jihočeského kraje finančně podporovat její provoz po ukončení realizace projektu. 

Přehled sociálních služeb zařazených do podmíněné sítě v JčK (.pdf) - květen 2019

Uveřejněno dne 29. 5. 2019 

 

POKYNY PRO POSKYTOVATELE SOCIÁLNÍCH SLUŽEB - 2. DÍL

Odbor sociálních věcí Krajského úřadu Jihočeského kraje uveřejnil 2. díl metodických pokynů tentokrát na téma "Kontrola v místě poskytování sociální služby". Dokument je uložen v sekci Financování sociálních služeb. Doporučujeme poskytovatelům sociálních služeb, aby se s každým tematickým dílem seznámili.

Uveřejněno dne 22. 5. 2019

 

ŽÁDOST O AKCEPTACI ZMĚNY - AKTUALIZACE FORMULÁŘE

Odbor sociálních věcí Krajského úřadu Jihočeského kraje aktualizoval formulář Žádost o akceptaci změny ve specifikaci sociální služby, která je součástí základní sítě sociálních služeb Jihočeského kraje. 

Poskytovatelé v případě změny kapacit a/ nebo dostupnosti sociální služby, vyplní formulář Žádost o akceptaci změny a společně s přílohami "Vyjádření OÚ ORP a Vyjádření obce k potřebnosti sociální služby" v termínu od 15. 9. do 31. 10. 2019 zašlou jako specifickou přílohu žádosti o dotaci v rámci dotačního řízení. Změny u konkrétní služby musí být promítnuty do poskytování této sociální služby (soulad s Registrem poskytovatelů) před podáním Žádosti, byť s odloženou účinností od 1. 1. 2020. 

Vyjádření OÚ ORP a Vyjádření obce není vyžadováno u snižování kapacit, v ostatních případech se dokládá pouze ve vztahu ke změně specifikace sociální služby. 

Potřebné dokumenty a postup podání Žádosti naleznete v aktuálně platných dokumentech ke stažení

Uveřejněno dne 21. 5. 2019

 

KULATÝ STŮL 55+

Ministerstvo práce a sociálních věcí, Jihočeská společnost pro rozvoj lidských zdrojů a Jihočeská hospodářská komora si vás dovolují pozvat na kulatý stůl, který se koná 6. června od 9:00 hodin a kde se dozvíte zajímavé informace a výhody k zaměstnávání osob 55+. Součástí programu bude i vyhlášení ocenění Společnost přátelská zaměstnávání lidí 55+.

Podrobné informace včetně konkrétního termínu naleznete v informačním letáku. 

Uveřejněno dne 15. 5. 2019

 

MINIFESTIVAL V PODZÁMČÍ

V sobotu 15. 6. 2019 se ve stodole v Podzámčí v Borovanech uskuteční od 12:00 hodin do 17:00 hodin 2. ročník Minifestivalu v Podzámčí. Hlavní myšlenkou Minifestivalu je propojit svět handicapovaných se světem široké veřejnosti. Připravena jsou pro návštěvníky hudební i divadelní vystoupení, pro děti pak například malování keramiky, fotokoutek, opičí dráha a další aktivity v rámci bohatého doprovodného programu. Výtěžek z celé akce bude věnován na provoz sociáních služeb v Nazaretu, který je také hlavním orgánizátorem celé akce. Podrobné informace o jednotlivých vystoupeních naleznete v tiskové zprávě. Informace o vstupném a doprovodném programu na plakátu

Uveřejněno 13. 5. 2019

 

TRÉNOVÁNÍ PAMĚTI

Jihočeské centrum rovných příležitostí z.ú. pořádá v rámci projektu "Trénování paměti pro nedoslýchavé" kurzy Trénování paměti pro seniory a smyslově postižené. Kurzy se uskuteční v Prachaticích a ve Strakonicích. Podrobné informace včetně konkrétních termínů naleznete v informačních letácích - Kurzy ve Strakonicích, Kurzy v Prachaticích. Kurzy Vás provede lektorka Mgr. Hana Holubová. Každé z celkem pěti setkání bude věnováno určitému tématu. Účast je zdarma.

 Uveřejněno dne 10. 5. 2019

 

INFORMACE O LETECKÉ AKCI - "OPEN SKIES FOR HANDICAPPED"

Jihočeský kraj informuje v rámci požadavku Letecké služby Hradec Králové, a.s. o pořádání již dvanáctého ročníku akce "OPEN SKIES FOR HANDICAPPED" (OSH), která se koná dne 15. 6. 2019 na letišti Hradec Králové. Smyslem uvedené akce je umožnit našim handicapovaným spoluobčanům zážitek z vyhlídkového letu. Akce samotná je celodenní s doprovodným programem i pro ostatní veřejnost. Vstupné a parkovné je pro všechny návštěvníky akce zcela zdarma. Během celého dne je pro handicapované spoluobčany zajištěno bezplatné občerstvení a každí si odveze, mimo množství zážitků, i drobné upomínkové dárky. 

V letošním roce se na této akci představí i ultralehké letouny s úpravou pro handicapované piloty a poprvé si s nimi bude možno i zaletět. V rámci doprovodného programu během celého dne budou vystupovat různé hudební skupiny, budou prováděny ukázky PČR, leteckých akrobatů, parašutistů, vojenské historické i současné techniky, cvičení kynologů jízdy autoškol, moto kaskadéra a leteckých modelářů. Dopravní podnik města Hradec Králové zapůjčuje turistický hradecký vláček, ve kterém si mohou zájemci projket celé letiště, a pro nejmenší bude připraven jako každoročně skákací hrad. 

Tato charitativní akce je svým rozsahem ojedinělá a zcela nezištná, a proto by pořadatelé chtěli v této, již dvanáctý rok trvající tradici, pokračovat i nadále a zachovat základní myšlenku - udělat něco pozitivního pro naše handicapované spoluobčany. 

Podrobnosti, jako i upřesňovaný program, je zveřejněn na webových stránkách společnosti www.lshk.cz.

Uveřejněno dne 6. 5. 2019

 

PIKNIK VŠECH TVÁŘÍ

V rámci Mezinárodního týdne rovnosti tváří "FEIWeek" pořádá spolek Be Treacher-Collins ve středu dne 22. 5. 2019 od 16:00 hodin na Sokolském ostrově v Českých Budějovicích "Piknik všech tváří". Vitán je každý, koho problematika rovnosti tváří, či činnost spolku Be TCS zajímá.

Spolek Be Treacher-Collins se soustředí na problematiku lidí s Treacher-Collins syndromem. Sídlí v Českých Budějovicích, ale působí po celé České i Slovenské republice. Kampaně v rámci "FEIWeeku" proběhnou v dalších 8 městech v Česku i na Slovensku a to ve stejný den i čas jako v Českých Budějovicích. Současně bude kampaň vysílána i na sociálních sítích.

Informace o syndromu TCS a činnosti spolku Be Treacher-Collins můžete, i díky podpoře Jihočeského kraje, získat v přiloženém informačním letáku nebo se zastavte na "Pikniku všech tváří". Kompletní informace o činnosti spolku pak naleznete na www.betcs.cz.

Uveřejněno dne 3. 5. 2019

 

BEZ NÁSILÍ - VEŘEJNÁ DEBATA

Dne 15. května 2019 se v DK Metropol uskuteční od 18:00 hodin veřejná debata. Diskutovanými tématy bude jak velký společenský problém představuje násilí na ženách a domácí násilí, v čem se může ČR zlepšit a jak může pomoci Istanbulská úmluva. 

Podrobnější informace naleznete v pozvánce (.pdf).

Uveřejněno dne 2. 5. 2019

 

AKČNÍ PLÁN STŘEDNĚDOBÉHO PLÁNU ROZVOJE SOCIÁLNÍCH SLUŽEB JIHOČESKÉHO KRAJE PRO ROK 2020 - VEŘEJNÉ PŘIPOMÍNKOVÁNÍ

Jihočeský kraj informuje odbornou i laickou veřejnost o zahájení veřejného připomínkování k dokumentu Akční plán Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb Jihočeského kraje pro rok 2020 (AP SPRSS JčK), který reaguje na platný Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb Jihočeského kraje na období 2019 - 2021. 

Připomínky k AP SPRSS JčK mohou zadavatelé, poskytovatelé i uživatelé sociálních služeb zaslat prostřednictvím vyplněného formuláře elektronicky na adresu planovani@kraj-jihocesky.cz v termínu od 2. 5. 2019 do 16. 5. 2019. Došlé připomínky budou vypořádány na jednání Krajské koordinační skupiny a zveřejněny na Sociálním portálu Jihočeského kraje. 

Formulář k veřejnému připomínkování AP SPRSS JčK (.doc).

Uveřejněno dne 2. 5. 2019

 

VÝSTAVA VELIKONOČNÍCH VÝROBKŮ KLIENTŮ SPOLKU SLUNEČNICE

Spolek Slunečnice Vimperk pořádá v průběhu celého měsíce dubna výstavu velikonočních prací a výrobků svých klientů na různých místech ve Vimperku a okolí. Přesná místa, kde je možné vvýrobky shlédnout a případně i zakoupit naleznete zde.

Uveřejněno dne 17. 4. 2019

 

BESEDA NA TÉMA "LPS - PŘIZNÁNÍ PŘÍSPĚVKU NA PÉČI"

Dne 15. května od 13:00 hodin se v kruhovém sálu DK Metropol uskuteční beseda na téma "LPS - Přiznání příspěvku na péči". Podrobné informace včetně pokynů k přihlášení neleznete v pozvánce.

Uveřejněno 16. 4. 2019

 

POKYNY PRO POSKYTOVATELE SOCIÁLNÍCH SLUŽEB

Odbor sociálních věcí Krajského úřadu Jihočeského kraje bude nově postupně uveřejňovat metodické pokyny/informace týkající se poskytování sociálních služeb. Materiály budou vycházet ze zkušeností získaných v rámci dotačního řízení a především pak ze zjištění v rámci prováděných kontrol Krajského úřadu v místě poskytování sociální služby. V sekci Financování sociálních služeb budou postupně uveřejňovány jednotlivé tématické díly. První díl obsahující základní informace, které by poskytovatelé měli vědět, byl uveřejněn. Doporučujeme poskytovatelům sociálních služeb, aby se s každým tematickým dílem seznámili.

Uveřejněno 16. 4. 2019

 

KRAJSKÝ DOTAČNÍ PROGRAM NA PODPORU SOCIÁLNÍCH SLUŽEB PRO ROK 2019

Zastupitelstvo Jihočeského kraje schválilo na svém jednání dne 11. 4. 2019 vyhlášení Krajského dotačního programu na podporu sociálních služeb pro rok 2019. Účelem programu je podpora sociálních služeb, které jsou poskytovány na území Jihočeského kraje. Termín pro podávání žádostí je stanoven od 13. 5. 2019 do 22. 5. 2019 do 12:00 hodin. Pravidla Krajského dotačního programu včetně příloh naleznete v sekci Financování sociálních služeb.

Uveřejněno 12. 4. 2019

 

10. NAROZENINY THEIA

Organizace Theia - krizové centrum o.p.s. k příležitosti oslavy 10. narozenin pořádá malou oslavu spojenou se dnem otevřených dveří. Akce se koná 10. dubna 2019 od 9:00 do 13:00 hodin. 
Program a podrobnější informace naleznete na webových stránkách organizace 

Uveřejněno dne 8. 4. 2019

 

VÝSTAVA LIGHT IT BLUE

V období od 4. 4. 2019 do 30.4.2019 je možné v kavárně Českého rozhlasu (U Tří Lvů 244/1, České Budějovice) shlédnout výstavu tvorby klientů s autismem. Slavnostní zahájení výstavy se uskuteční 4. 4. 2019 od 16:00 hodin a hostem bude Ing. Ján Sokol, zakladatel Nadačního fondu Kateřiny Sokolové AutTalk. Výstavu organizuje Auticentrum, o.p.s.

Uveřejněno dne 4. 4. 2019

 

PÉČE O SENIORY S DEMENCÍ - KULATÝ STŮL

Ministerstvo práce a sociálních věcí ve spolupráci se Zdravotně sociální fakultou Jihočeské univerzity Vás v rámci realizace projektu Implementace politiky stárnutí na krajskou úroveň zve na kulatý stůl s názvem Péče o seniory s demencí. Akce se uskuteční 15. dubna 2019 od 9:00 hodin v prostorách Zdravotně sociální fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích. 

Bližší informace včetně programu naleznete zde

Uveřejněno dne 2. 4. 2019

 

JAK PODPOŘIT PEČUJÍCÍ OSOBY NA REGIONÁLNÍ A LOKÁLNÍ ÚROVNI - KULATÝ STŮL 

Za podpory projektu MPSV ČR "Implementace politiky stárnutí na krajskou úroveň" pořádá Fond dalšího vzdělávání kulatý stůl na téma Jak podpořit pečující osoby na regionální a lokální úrovni? Akce proběhne v Českých Budějovicích, v budově Krajského úřadu Jihočeského kraje, B. Němcové. 

Bližší informace naleznete v pozvánce a v programu

Uveřejněno dne 2. 4. 2019

 

ZAJIŠTĚNÍ EVALUACE PROJEKTU PLÁNOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB II. - ZÁVĚREČNÁ EVALUAČNÍ ZPRÁVA

V rámci projektu Plánování sociálních služeb v Jihočeském kraji II. vznikl dokument Zajištění evaluace projektu Plánování sociálních služeb v Jihočeském kraji II. - Závěrečná evaluační zpráva. Tento dokument představuje jednu z klíčových aktivit projektu, jejímž cílem bylo vyhodnotit realizovaný projekt. 

Více informací naleznete zde. 

Uveřejněno dne 28. 3. 2019

 

KONFERENCE "ŽIVOT S AUTISMEM"

Dne 2. dubna 2019 od 9:00 hodin (registrace účastníků proběhne již od 8:00 hodin) se uskuteční 1. ročník odborné konference "Život s autismem". Konference je určena pro odbornou i laickou veřejnost a pro všechny účastníky je připraven velmi zajímavý program. Konferenci pořádá Zdravotně sociální fakulta Jihočeské univerzity, Auticentrum, o.p.s. a ombudsmanka ČR. Konference je pro účastníky zdarma, ale je nutné se předem registrovat na emailu ingrid.baloun@gmail.com. Další podrobné informace naleznete v Pozvánce.

Uveřejněno 12. 3. 2019

 

VÝŠE VYROVNÁVACÍ PLATBY NA ROK 2019

Přehled výše vyrovnávacích plateb na rok 2019 pro jednotlivé sociální služby naleznete níže v tabulce. Současně zde naleznete i přehled vydaných Pověření k poskytování služby obecně hospodářského zájmu pro období 2019 - 2021. Přehled naleznete v sekci Vyrovnávací platba 2019.

Uveřejněno 12. 3. 2019

 

HOUSTIČKY PRO ARCHU

ARCHA Borovany, o.p.s. pořádá dne 8. 3. 2019 od 13:00 hodin do 16:00 hodin neformální setkání v Komunitním centru Nové Hrady. V rámci setkání je možné se seznámit s činností terénní pečovatelské služby a strávit tak příjemné odpoledne. Více ifnormací naleznete v pozvánce.

Uveřejněno 5. 3. 2019

 

AKČNÍ PLÁN STŘEDNĚDOBÉHO PLÁNU ROZVOJE SOCIÁLNÍCH SLUŽEB JIHOČESKÉHO KRAJE PRO ROK 2020 - ZAHÁJENÍ ZPRACOVÁNÍ

Jihočeský kraj informuje odbornou i laickou veřejnost, že zahájil zpracování dokumentu Akční plán Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb Jihočeského kraje pro rok 2020 (AP SPRSS JčK), který reaguje na platný Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb Jihočeského kraje na období 2019 - 2021. Při tvorbě tohoto dokumentu budou využita dostupná data z Registru poskytovatelů sociálních služeb, informace od poskytovatelů sociálních služeb i data z interních zdrojů krajského úřadu, především ze žádostí poskytovatelů sociálních služeb o zařazení konkrétních služeb do základní sítě na území Jihočeského kraje, dále ze žádostí o poskytnutí dotace v rámci dotačního řízení Jihočeského kraje pro rok 2019, včetně přehledů o finančních prostředcích poskytnutých z dalších zdrojů. 

Podněty k AP SPRSS JčK a nastavení základní sítě sociálních služeb v Jihočeském kraji na rok 2020 mohou zadavatelé, poskytovatelé i uživatelé sociálních služeb zaslat prostřednictvím vyplněného formuláře elektronicky na adresu planovani@kraj-jihocesky.cz v termínu do 10. března 2019. Došlé podněty budou předloženy k projednání Krajské koordinační skupině. 

Formulář k podnětům AP 2020 (.doc)

Uveřejněno dne 25. 2. 2019

 

VÝSLEDKY DOTAČNÍHO ŘÍZENÍ PRO ROK 2019

Zastupitelstvo Jiho. českého kraje schválilo na svém jednání dne 14. 2. 2019 usnesením č. 15/2019/ZK-19 rozdělení finančních prostředků v rámci dotačního řízení pro poskytovatele sociálních služeb v Jihočeském kraji pro rok 2019. Výsledky jsou uveřejněny v přiložené tabulce zde.

Uveřejněno 18. 2. 2019

 

AKTUALIZACE METODIKY PRO POSKYTOVÁNÍ ÚČELOVÉ DOTACE V ROCE 2019

S ohledem na schválení metodického pokynu "Příručka pro publicitu v rámci dotací Jihočeského kraje" došlo k aktualizaci Metodiky pro poskytování účelové dotace dle § 101a zákona č. 108/2006 Sb. o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, z rozpočtu Jihočeského kraje poskytovatelům sociálních služeb v roce 2019 a také její přílohy č. 2 Vzor smlouvy. Podrobné informace včetně aktualizovaných dokumentů naleznete zde.

Uveřejněno dne 18. 2. 2019

 

KATALOG SOCIÁLNÍCH SLUŽEB NA TRHOSVINENSKU

Obecně prospěšná společnost ARCHA Borovany ve spolupráci s ostatními poskytovateli sociálních, zdravotních a následných služeb pro seniory a osoby se zdravotním postižením na Trhosvinensku. Katalog vznikl za přispění Jihočeského kraje v rámci programu Podpora sociálně zdravotních aktivit. Katalog bude sloužit jako stručný přehled poskytovatelů působicích v regionu s aktuálními kontakty ně. Katalog je k dispozici ke stažení zde.

Uveřejněno 15. 2. 2019

 

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ - CENTRUM SOCIÁLNÍCH SLUŽEB EMAUSY

V úterý 12. února 2019 se uskuteční den otevřených dveří v Centru sociálních služeb Emausy. Centrum bude veřejnosti otevřeno v době od 8.30 do 11:30 a dále od 13:30 do 15:00 hodin. Návštěvníci se mohou účastnit i aktivizačních programů, které zde budou probíhat. Informace naleznete v Pozvánce.

Uveřejněno 11. 2. 2019

 

CENTRUM SOCIÁLNÍCH SLUŽEB JINDŘICHŮV HRADEC HLEDÁ NOVÉHO KOLEGU/KOLEGYNI

Centrum sociálních služeb Jindřichův Hradec hledá vedoucí/ho Sociálních služeb Česká s místem výkonu v Jindřichově Hradci. Žádost o místo včetně strukturovaného životopisu je možné zaslat na adresu: Centrum sociálních služeb Jindřichův Hradec, Česká 1175, 377 01 Jindřichův Hradec II a to nejpozději do 28. února 2019. Bližší informace lze získat na telefonu 384 361 569.

Uveřejněno 6. 2. 2019

 

KONFERENCE "AUTISMUS ZE VŠECH STRAN"

APLA Jižní Čechy, z.ú. pořádá II. ročník odborné konference o autismu "Autismus ze všech stran". Konference se uskuteční dne 11. dubna 2019 v prostorách Konferečního sálu Střední školy Polytechnické v Českých Budějovicích. Program bude zahájen od 9:00 hodin a ukončení se předpokládá v 17:30 hodin. Po úvodním slově budou následovat příspěvky odborníků na autismus z celé České republiky. Podrobný program naleznete zde. Přihlásit na konferenci je možné přímo na stránkách APLY Jižní Čechy, z.ú.

Uveřejněno dne 28. 1. 2019

 

PRŮVODCE SOCIÁLNÍMI SLUŽBAMI V JIHOČESKÉM KRAJI

V rámci projektu Plánování sociálních služeb v Jihočeském kraji II. vznikl dokument Průvodce sociálními službami v Jihočeském kraji, který je aktualizovaným vydáním souhrnných informací o dostupných sociálních službách Jihočeského kraje. 

Uveřejněno dne 28. 1. 2019

 

CHRÁNĚNÉ BYDLENÍ NAPLNO VYDALO PUBLIKACI

Na konci roku 2018 byla s podporou Jihočeského kraje vydána publikace "3 roky Naplno", která mapuje období po transformaci institucionální služby Domov Pístina v komunitní sociální službu Chráněné bydlení Naplno. Chráněné bydlení Naplno nabízí individuální i skupinové bydlení komunitního typu. Publikace shrnuje uplynulé 3 roky, které ve vztahu k dané sociální službě a jejím klientům byly plné nových pozitivních zkušeností. Publikaci si v elektronické podobě můžete stáhnout zde nebo přímo na stránkách Chráněného bydlení Naplno nebo na Facebooku.

Uveřejněno dne 16. 1. 2019

 

VYÚČTOVÁNÍ ÚČELOVÉ DOTACE POSKYTNUTÉ V ROCE 2018

Dle Metodiky pro poskytování účelové dotace dle §101a zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, z rozpočtu Jihočeského kraje poskytovatelům sociálních služeb v roce 2018 je příjemce této dotace povinen provést finanční vyúčtování a vypořádání poskytnutých dotací za rok 2018 nejpozději do 25. 1. 2019. Podrobné informace včetně potřebných formulářů naleznete v sekci Dotační řízení 2018.

Uveřejněno 11. 1. 2019

 

VYÚČTOVÁNÍ KRAJSKÉHO DOTAČNÍHO PROGRAMU NA PODPORU SOCIÁLNÍCH SLUŽEB PRO ROK 2018

Nejpozději do 25. 1. 2019 musí příjemci dotace z Krajského dotačního programu na podporu sociálních služeb pro rok 2018 provést vyúčtování a finanční vypořádání poskytnuté dotace za rok 2018. Podrobné informace včetně potřebných formulářů pro vyúčtování a finanční vypořádání dotace naleznete v sekci Krajský dotační program na podporu sociálních služeb.

Uveřejněno 8. 1. 2018

 

SOCIÁLNÍ SLUŽBY ZAŘAZENÉ DO PODMÍNĚNÉ SÍTĚ V JIHOČESKÉM KRAJI

Zastupitelstvo Jihočeského kraje usnesením č. 359/2018/ZK-18 ze dne 13. 12. 2018 schválilo aktualizaci podmíněné sítě sociálních služeb v Jihočeském kraji. Podmíněná síť byla zavedena z důvodu požadavku zařazení sociální služby do krajské sítě sociálních služeb v případě podávání žádostí o finanční podporu z evropských zdrojů, zejména v rámci výzev Operačního programu Zaměstnanost. Zařazení sociální služby do podmíněné sítě nezakládá jakékoliv právo či nárok zařadit tuto sociální službu do základní sítě a ze zdrojů Jihočeského kraje finančně podporovat její provoz po ukončení realizace projektu.

Přehled sociálních služeb zařazených do podmíněné sítě v JčK (.pdf). 

Uveřejněno dne 21. 12. 2018

 

SOCIÁLNÍ SLUŽBY ZAŘAZENÉ DO ZÁKLADNÍ SÍTĚ V JIHOČESKÉM KRAJI 

V návaznosti na platný Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb v Jihočeském kraji na období 2019 - 2021 a podle Pravidel pro tvorbu a aktualizaci sítě sociálních služeb v Jihočeském kraji, schválilo Zastupitelstvo Jihočeského kraje usnesením č. 360 /2018/ZK-18 ze dne 13. 12. 2018 zařazení sociálních služeb do základní sítě v Jihočeském kraji. 

V období od 15. 9. 2018 do  31. 10. 2018 podalo 144 poskytovatelů sociálních služeb celkem 344 žádostí o zařazení sociální služby do základní sítě sociálních služeb v Jihočeském kraji na období 2019 - 2021. Hodnocení jednotlivých žádostí probíhalo v měsíci listopadu 2018 podle Kritérií hodnocení sociálních služeb pro zařazení do základní sítě sociálních služeb v Jihočeském kraji schválených zastupitelstvem kraje v červnu 2018. 

Přehled sociálních služeb zařazených do základní sítě v JčK (.pdf).

Uveřejněno dne 14. 12. 2018

 

ADVENTNÍ KONCERT PRO CHARITU

Ve středu 12. prosince 2018 se v katedrále sv. Mikuláše v Českých Budějovicích uskuteční Adventní koncert pro charitu. Koncert bude zahájen v 18.30 hodin. Informace o programu nalezente v pozvánce.

Uveřejněno 5.12.2018

 

SENIORSKÁ OBÁLKA

Od 26. listopadu 2018 je v rámci Jihočeského kraje pro seniory dostupná tzv. Seniorská obálka. Ta má zejména starým osamělým lidem pomoci v tísni, při ohrožení života či zdraví. Současně může Seniroská obálka pomoci i složkám Integrovaného záchranného systému. Seniorská obálka obsahuje například informace jaké léky senior uživá, jakými nemocemi trpí, včetně kontaktu na příbuzné. I z tohoto důvodu je nutné mít obálku na viditelném místě. S vyplněním obálky pomůže praktický návod. Podrobnější inormace naleznete v tiskové zprávě nebo v sekci Seniorská politika.

Pro bližší informace nebo objednávky kompletní sady Seniorské obálky obsahující tiskopis, plastovou obálku a klips se prosím obracejte na Bc. Alenu Bártíkovou, Krajskou koordinátorku projektu pro Jižní Čechy, email:alena.bartikova@mpsv.cz

Seniorská obálka (.pdf)

Uveřejněno 30.11.2018

 

POZVÁNKA NA VÝSTAVY - SPOLEK SLUNEČNICE

Spolek Slunečnice Vimperk připravil pro veřejnost hned 2 výstavy zaměřené na vánoční tématiku. Od 4. 12. 2018 je možné navštívit Kavárnu Happy Coffee ve Vimperku, kde bude k vidění výstava keramického betlému, který vytvořili děti a uživatelé Spolku Slunečnice v rámci projektu "Keramika ve Slunečnici" podpořeného Jihočeským krajem a současně v Kavárně ve Skále ve Vimperku je možné navštívit výstavu výtvarných prací uživatelů Spolku Slunečnice na téma Pod křídly Andělů.

Dne 4. prosince 2018 má Spolek Slunečnice Vimperk Den otevřených dveří pro širokou veřejnost, a to do 9:00 hodin do 16:00 hodin.

Uveřejněno 30.11.2018

 

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ - APLA JIŽNÍ ČECHY, z.ú.

APLA Jižní Čechy, z.ú., který se dlouhodobě věnuje práci s osobami s poruchou autistického spektra rozšiřuje své prostory v Českých Budějovicích o další konzultační a nácvikovou místnost. U této příležitosti se dne 11. 12. 2018 od 15:00 do 17:00 hodin uskuteční Den otevřených dveří, kdy bude mít odborná i laická veřejnost možnost seznámit se s fungováním a službami zařízení.
Současně do 29.11.2018 je možné hlasovat na stránkách ČSOB pro projekt "Podpora dětí s autismem".

Uveřejněno 27.11.2018

 

VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ NA SOCIÁLNÍHO PRACOVNÍKA V CHRÁNĚNÉM BYDLENÍ

Centrum sociálních služeb Jindřichův Hradec II - Chráněné bydlení Naplno hledá do svého týmu sociálního pracovníka. Podrobné informace o dané pozici naleznete na Facebooku chráněného bydlení Naplno. Životopis a motivační dopis prosím zasílejte do 30. 11. 2018 na email info@chbnaplno.cz.

Uveřejněno 27.11.2018

 

VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ NA VEDOUCÍ/HO SOCIÁLNÍ/HO PRACOVNICI/ÍKA V PEČOVATELSKÝCH SLUŽBÁCH

Město Suchdol nad Lužnicí vyhlašuje výběrové řízení na obsazení funkce vedoucí sociální pracovník v pečovatelských službách. Náplní práce je především řešení sociálně právních problémů klientů, odborná sociální práce s klienty a mimo jiné i výkon funkce veřejného opatrovníka. Přihlášky, včetně příloh, zasílejte nejpozději do 30. 11. 2018.

Veškeré podrobné informace naleznete ZDE.  

Uveřejněno dne 16. 11. 2018

 

SOCIÁLNÍ PODNIKÁNÍ - PODNIKÁNÍ S PŘESAHEM

Konference, jejíž hlavním tématem bude Sociální podnikání, se uskuteční dne 22. listopadu 2018 v SPA hotelu VITA v Českých Budějovicích. Pro odbornou i laickou veřejnost je připraven bohatý program, který bude zahájen v 9:00 hodin. Konference je pořádána v rámci projektu SOCIAL SEEDS, který je spolufinancován Evropským fondem pro regionální rozvoj a Jihočeským krajem. Podrobné informace naleznete v Programu konference.

Uveřejněno dne 12. 11. 2018

 

STÁRNEME, DOMA, V MÍSTĚ, V OBCI

V úterý 13. listopadu 2018 se uskuteční seminář s názvem Stárneme, doma, v místě, v obci. Cílem semináře je představení  mimo jiné možnosti integrovaných služeb podporující seniory v ČR a v Jihočeském kraji, přístupy ke komunitnímu plánování, koncept integrované péče (SIPS) v obcí a jiné. Program bude zahájen ve 13:00 hodin. Seminář se uskuteční v budově Krajského úřadu v ulici B. Němcové 49/3 v zasedací místnosti č. 325. Seminář pořádá Diakonce ČCE, Jihočeský kraj a Ministerstvo práce a sociálních věcí. Podrobné informace naleznete v Pozvánce.

Uveřejněno dne 5. 11. 2018

 

(K)ROK RODINY

Síť pro rodinu, z.s. a Ministerstvo práce s sociálních věcí pořádají konferenci určenou široké veřejnosti (K)rok rodiny. Konference se uskuteční 7. listopadu 2018 od 9:30 hodin v M - centru pro mladou rodinu. Program je rozdělen do celkem tří tématických bloků. Akce je pro účastníky zdarma a připraveno je i drobné občerstvení. Pro rodiče s dětmi je možnost zajištění bezplatného hlídání dětí. Podrobné informace včetně kontaktů naleznete v programu.

Uveřejněno dne 5. 11. 2018

 

SVITLO NÁM - BENEFČNÍ AKCE NA PODPORU RANÉ PÉČE

Již tento pátek, 9. listopadu 2018, se v kulturním domě Slávie uskuteční benefiční večer, jehož výtěžek bude věnován na podporu rodin s dětmi se zrakovým postižením. Středisko rané péče SPRP, pobočka České Budějovice, poskytuje svoje služby již od roku 1994 rodinám, které pečují o dítě se zdravotním postižením. Pro návštěvníky akce je připraven zajímavý kulturní program, bohatá tombola a veselá dražba. Akce začíná v 19:00 hodin a podrobné informace naleznete zde.

Uveřejněno dne 5. 11. 2018

 

DOBROVOLNICKÁ VÝZVA MĚSTA PRACHATICE

Město Prachatice vyhlásilo dobrovolnickou sbírku na podporu Nemocnice Milosrdných sester sv. Karla Boromojeského v Praze. Nemocnice funguje již přes 173 let a jako jedna z mála v rámci České republiky nabízí Oddělení paliativní péče a Dětské a dorostové detoxikační centrum. Podrobnosti o sbírce naleznete v letáku. Sbírka bude ukončena 20. listopadu 2018 a sběrným místem je kancelář č. 166 Městského úřadu Prachatice.

Uveřejněno dne 30. 10. 2018

 

STRATEGICKÝ PLÁN SOCIÁLNÍHO ZAČLEŇOVÁNÍ MĚSTA PÍSEK 

Dne 20. 9. 2018 byl zastupitelstvem města schválen Strategický plán sociálního začleňování města Písku, pro období 2019 - 2021 a jeho začleňování do Strategického plánu rozvoje města Písku do roku 2025. Strategický plán sociálního začleňování je rozvojový dokument, který obsahuje plán opatření řešících problémy obyvatel ohrožených sociálním vyloučením. Na přípravě plánu spolupracovali zástupci města i všech místních institucí (úřadu práce, škol, policie, neziskových organizací). Celý proces probíhal pod metodickým vedením Agentury pro sociální začleňování. Strategický plán sociálního začleňování může městu Písek přinést více než 100 milionů korun na řešení jeho problémů. Nyní se všichni aktéři soustředí na tvorbu a konzultaci projektových žádostí. 

Uveřejněno dne 19. 10. 2018

 

ŽÁDOST O ZAŘAZENÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY DO ZÁKLADNÍ SÍTĚ JČK 

Upozorňujeme, že všichni poskytovatelé sociálních služeb v Jihočeském kraji, kteří mají zájem zařadit své sociální služby do základní sítě na období 2019 - 2021, musí podat ŽÁDOST O ZAŘAZENÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY DO ZÁKLADNÍ SÍTĚ. Tato povinnost se vztahuje i na poskytovatele, kteří jsou zapojeni do projektu IP IV nebo budou zapojeni do projektu IP V - Podpora sociálních služeb v Jihočeském kraji. Žádost o zařazení do základní sítě se podává za každou jednotlivou sociální službu. 

Formulář Žádost o akceptaci změny se pro tento rok nevyplňuje, aktuální bude v následujících letech. V případě změn v personálních kapacitách nebo časové dostupnosti sociální služby uveďte požadované do Žádosti o zařazení do základní sítě. Změněné údaje musí být zaneseny v registračním spisu nejpozději do 31. 10. 2018, byť s odloženou účinností od 1. 1. 2019.  

ŽÁDOST O ZAŘAZENÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY DO ZÁKLADNÍ SÍTĚ společně s přílohami Vyjádření OÚ ORP a Vyjádření obce k potřebnosti sociální služby je nezbytné podat do 31. 10. 2018 v systému OK služby poskytovatel jako specifickou přílohu žádosti o dotaci v rámci dotačního řízení. 

Všechny potřebné formuláře naleznete zde

Uveřejněno dne 17. 10. 2018

 

VEŘEJNÝ OPATROVNÍK A JEHO ROLE PŘI POSKYTOVÁNÍ ZDRAVOTNÍCH SLUŽEB OPATROVANCI

Krajský úřad Jihočeského kraje, Odbor sociálních věcí pořádá odborný seminář pro obce, jež vykonávají funkci veřejného opatrovníka na téma "Veřejný opatrovník a jeho role při poskytování zdravotních služeb opatrovanci". Jako přednášející vystoupí JUDr. Ondřej Dostál, Ph.D., odborník na zdravotní právo. Připraveny jsou 2 termíny konání semináře a to buď 6. 11. 2018 nebo 7. 11. 2018 vždy od 9:00 hodin. Účast pro obce je bezplatná. Seminář se uskuteční v zasedací místnosti zastupitelstva č. 2010, v budově Krajského úřadu.

Potvrzení svoji účasti a výběr termínu zasílejte na email kocmanova@kraj-jihocesky.cz, případně volejte na tel. čísla: 386 720 623, 386 720 394 a to nejpozději do 1. listopadu 2018.

V průběhu konání semináře není pro účastníky zajištěno občerstvení, ani parkování.

Uveřejněno dne 10. 10. 2018

 

ARPI.DAY 2018

V neděli 14. října 2018 se na Výstavišti v Českých Budějovicích uskuteční benefiční koncert pro centrum Arpida ARPI.DAY. Centrum Arpida, centrum pro rehabilitaci osob se zdravotním postižením, z.ú. slaví v letošním roce 25 let od zahájení své odborné činnosti. Centrum Arpida nabízí pomoc rodinám pečujícím o děti, mladistvé a mladé dospělé s tělesným a kombinovaným postižením. Podrobné informace o benefičním koncertu naleznete na webových stránkách této akce. Vstupenky lze koupit přímo na místě nebo na portálu Ticketlive.

Uveřejněno dne 10. 10. 2018

CENTRUM SOCIÁLNÍ POMOCI VODŇANY - DEN OTEVŘENÝCH DVĚŘÍ

V rámci Týdne sociálních služeb, který se koná od 8. 10. do 14. 10. 2018 připravilo Centrum sociální pomoci Vodňany na 9. října 2018 Den otevřených dveří Pečovatelské služby a na 10. října Den otevřených dveří Domova pro seniory. Dny otevřených dveří budou probíhat po oba dva dny vždy od 10:00 hodin do 16:00 hodin. Program bude obohacen i o kulturní vystoupení. Více informací naleznete také na webových stránkách Centra sociální pomoci Vodňany.

V rámci Týdne sociálních služeb je možné navštívit prostřednictvím Dnů otevřených dveří i další sociální služby působící v Jihočeském kraji. Přehled poskytovatelů, kteří se zapojili do celostátního dne otevřených dveří, naleznete zde.

Uveřejněno dne 5. 10. 2018

 

MĚSTSKÁ CHARITA ČESKÉ BUDĚJOVICE HLEDÁ NOVÉHO/NOVOU KOLEGU/KOLEGYNI

Městská charita České Budějovice nabízí volné pracovní místo na pracovní pozici sociální pracovník/pracovnice Centra sociálních služeb Dům sv. Pavla. Hlavní náplní práce klíčového pracovníka sociálních služeb azylového domu je, individuální práce s uživateli a základní sociální poradenství. Dům sv. Pavla poskytuje sociální služby lidem bez domova - azylový dům, noclehárna, nízkoprahové denní centrum. V případě zájmu zasílejte strukturované životopisy na e-mail: petra.vohlidalova@mchcb.cz do 15. 10. 2018. Více informací naleznete zde nebo na stránkách mchcb.cz.

Uveřejněno dne 5. 10. 2018 

 

VYHLÁŠENÍ VÝZVY Č. 88 Z OPERAČNÍHO PROGRAMU ZAMĚSTNANOST

Dne 2. 10. 2018 byla vyhlášena Výzva č. 88 Podpora aktivit a programů v rámci sociálního začleňování. Mezi podporované aktivity patří mimo jiné podpora osob s duševním onemocněním a jejich rodin, podpora osob s PAS, podpora domácí hospicové péče, podpora osob ohrožených látkovými i nelátkovými závislostmi a jiné. Podrobné informace naleznete ve vyhlášené Výzvě a jejích přilohách, které naleznete na stránkách ESFCR.

Uveřejněno dne 3. 10. 2018

 

TÝDEN PRO DUŠEVNÍ ZDRAVÍ 2018

V době od 10. 9. 2018 do 10.10.2018 probíhají v rámci celé České republiky Týdny pro duševní zdraví. Cílem této akce je příblížit veřejnosti témata spojená s duševním zdravím, zkušeností lidí s duševním onemocněním, možné způsoby prevence duševního onemocnění nebo aktivity organizací působící na sociálně zdravotním pomezí a věnující se osobám s duševním onemocněním. V Jihočeském kraji se Týden pro duševní zdraví koná od 2. 10. do 10. 10. 2018. Například v Táboře je možné navštívit následující akce. V Písku se uskuteční Benefiční koncert, v jehož průběhu proběhne i přednáška o duševním zdraví. Ve Strakonicích se uskuteční 9. října Zahradní slavnost s bohatým programem.

Uveřejněno dne 3. 10. 2018

 

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ - CENTRUM SOCIÁLNÍCH SLUŽEB EMAUSY

V úterý 9. října 2018 se uskuteční den otevřených dveří v Centru sociálních služeb Emausy. Centrum bude veřejnosti otevřeno v době od 8.30 do 11:30 a dále od 13:30 do 15:00 hodin. Návštěvníci se mohou účastnt i aktivizačních programů, které zde budou probíhat. Informace naleznete v Pozvánce.

Uveřejněno dne 3. 10. 2018

 

ÚČELOVÁ DOTACE Z ROZPOČTU JIHOČESKÉHO KRAJE PRO ROK 2019 - SPECIFICKÉ PŘÍLOHY

V sekci Účelová dotace 2019 byly uveřejněny specifické přílohy k Žádosti poskytovatele sociálních služeb o účelovou dotaci z rozpočtu Jihočeského kraje pro rok 2019. K jednotlivým přílohám jsou uvedeny i základní informace kdo danou přílohu předkládá a jakým způsobem má být předložena. Současně byla uveřejněna i tabulka MPSV stanovující minimální a maximální sazby pro odměňování profesí v sociálních službách.

Uveřejněno dne 14. 9. 2018

 

POMÁHÁME MÓDOU

Unie ROSKA - reg. org. České Budějovice, z.p.s. dlouhodobě svoji činnost zaměřuje na podporu a pomoc lidem s roztroušenou sklerózou a jejím blízkým. Ve čtvrtek 13. 9. 2018 pořádá ROSKA charitativní módní přehlídku a vstupné, které je dobrovolné, bude věnováno právě na podporu činnosti Unie ROSKA. Módní přehlídka se uskuteční od 16:00 hodin v pasáži Lannova 95/53 v Českých Budějovicích. Informace naleznete také v přiložené pozvánce.

Uveřejněno dne 11. 9. 2018

 

DOBROBĚH 2018 V SOBĚSLAVI

V soboru 22. září 2018 se uskuteční již 2. ročník Dobroběhu v Soběslavi. Jedná se o dobročinný běžecký závod, který pořádá Diakonie Rolnička ve spolupráci se 42. mechanizovaným praporem a Rozběháme Česko. Výtěžek ze závodu je určen na podporu dobrovolnického centra Rolničky. Připraveny jsou různě dlouhé a náročné tratě (od 500 m pro děti až po 9,3 km pro pěší), pro každou věkovou kategorii je připravena varianta klasického běhu nebo army běhu. Podrobné informace včetně možnosti registrace naleznete zde. Běh se koná v kempu TJ Spartak v Soběslavi.

Uveřejněno dne 10. 9. 2018

 

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ - CENTRUM SOCIÁLNÍCH SLUŽEB EMAUSY

Již 11. září 2018 se uskuteční den otevřených dveří v Centru sociálních služeb Emausy. Centrum bude veřejnosti otevřeno v době od 8.30 do 11:30 a dále od 13:30 do 15:00 hodin. Návštěvníci se mohou účastnt i aktivizačních programů, které zde budou probíhat. Informace naleznete v Pozvánce.

Uveřejněno dne 10. 9. 2018

 

BÍLÝ KRUH BEZPEČÍ, Z.S. NABÍZÍ VOLNÉ PRACOVNÍ MÍSTO SOCIÁLNÍ/HO PRACOVNICE/NÍKA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

Bílý kruh bezpečí, z.s. nabízí volné pracovní místo na pracovní pozici klíčový sociální pracovník v Českých Budějovicích. Hlavní pracovní náplní je přímá pomoc obětem trestných činů, mezioborová spolupráce, osvěta a přednášky, koordinace týmu poradců v poradně. Případní zájemci mohou zasílat svůj motivační dopis a životopis jednatelce pobočky Bc. Lence Sukové na adresu bkbcbudejovice@bkb.cz do 20. 9. 2018. Bližší informace jsou uvedeny v příloze či na webových stránkách organizace www.bkb.cz.

Uveřejněno dne 5. 9. 2018

 

DOBROČINNÝ BĚH KOLEM JORDÁNU

V neděli 2. 9. 2018 se uskuteční již 2. ročník dobročinnného běhu kolem Jordánu, jehož výtěžek bude věnován na činnost Domácího hospice Jordán. Program bude zahájen v 15:30 hod. v areálu Stadionu Mír v Táboře. Na programu budou jednak symbolické běhy a od 17:00 hodin pak přijde na řadu hlavní závod na 5,5 km. Pro děti bude připraven dětský koutek se setem dětské atletiky a velkoplošné omalovánky. Pro všechny účastníky bude připraveno občerstvení a dobročinná káva. Podrobné informace o celé akce a programu naleznete na webových stránkách hospicu Jordán. Partnerem závodu je Atletika Tábor a celá akce se koná pod záštitou starosty Tábora, Ing. Jiřího Fišera.

Uveřejněno dne 29. 8. 2018

 

SENIOR HRÁTKY JIŽ POTŘETÍ

Již v úterý 28. 8. 2018 startuje v Českém Krumlově 3. ročník akce Senior Hrátky. Informačně - kulturní odpoledně proběhne v celkem 7 městech Jihočeského kraje a pro jeho návštěvníky je zdarma. " Na seniorských hrátkách 2018 se naši dříve narození spoluobčané mohou seznámit s kontaktními centry Senior Point, která poskytují sociální poradenství, pomohou s ovládáním moderních technologií, pořádají kroužky rukodělných prací nebo nabízejí možnost společenského setkávání," nastínila hejtmanka Ivana Stráská a doplnila, že na programu bude i navazující projekt Senior Pas, který nabízí držitelům slevy a různé další výhody.
Podrobný program včetně místa a času konání jednotlivých akcí naleznete v Pozvánce.

Uveřejněno dne 27. 8. 2018

 

SOCIÁLNÍ BYDLENÍ

Ministerstvo práce a sociálních věcí ve spolupráci s Ministerstvem pro místní rozvoj a Ministerstvem vnitra zřídilo webové stránky www.socialnibydleni.mspv.cz, kde jsou přehledně uvedeny kompletní informace týkající se tématu sociálního bydlení v České republice. Stránky jsou určeny pro občany, pro obce i pro nestátní neziskové organizace. Mimo jiné zde naleznete informace o finanční podpoře bydlení, o sociálních službách souvisejících se sociálním bydlením a také jsou zde sdíleny příklady dobré praxe z celkem 16 obcí České republiky.

Uveřejněno dne 21. 8. 2018

 

IROP - VÝZVA Č. 81 ROZVOJ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB SLUŽEB II

do 29. 11. 2018 je možné předkládat žádosi zaměřené na rozvoj sociálních služeb v rámci Výzvy č. 81 Integrovaného operačního programu (IROP). Výzva je zaměřena mimo jiné na nákup, rejonstrukci či výstavbu objektu nebo na pořízení vybavení a nákup automobilu pro terénní sociální služby. Doposud byly podány celkem 4 žádosti do této Výzvy, které jsou nyní ve fázi hodnocení. Z celkové alokace, pokud tyto 4 žádosti budou úspěšné, zbývá ještě cca 30 %. Více informací naleznete na webových stránkách IROP.

Uveřejněno dne 27. 7. 2018

 

OMEZENÍ/PŘERUŠENÍ PROVOZU POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY

V sekci Registrace sociálních služeb naleznete dokument jak správně postupovat v případě, že má dojít k omezení nebo přerušení provozu poskytování sociální služby. Postup byl uveřejněn i z důvodu eliminace případů, kdy bylo zjištěno, že sociální služba nebyla klientům dostupná a nejednalo se o situace uvedené v dokumentu. 

Uveřejněno dne 25. 6. 2018

 

METODIKA PRO POSKYTOVÁNÍ ÚČELOVÉ DOTACE NA ROK 2019

Zastupitesltvo Jihočeského kraje schválilo dne 21. 6. 2018 Metodiku pro poskytování účelové dotace dle § 101a zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, z rozpočtu Jihočeského kraje poskytovatelům sociálních služeb v roce 2019, včetně jejich příloh. Všechny informace včetně kompletní dokumentace naleznete v sekci Účelová dotace.

Uveřejněno dne 25. 6. 2018

 

KRITÉRIA HODNOCENÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB PRO ZAŘAZENÍ DO ZÁKLADNÍ SÍTĚ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V JIHOČESKÉM KRAJI 

Dne 21. 6. 2018 byl Zastupitelstvem Jihočeského kraje usnesením č. 197/2018/ZK-14 schválen dokument Kritéria hodnocení sociálních služeb pro zařazení do základní sítě sociálních služeb v Jihočeském kraji, který je účinný od 1. 7. 2018. 

V procesu plánování sociálních služeb je ve spolupráci s pracovními skupinami navržen koncept sítě sociálních služeb v Jihočeském kraji, který zohledňuje dostatečnou kapacitu, požadovanou kvalitu a odpovídající místní dostupnost, zjištěné potřeby osob na území kraje a dostupné finanční a jiné zdroje. Samotné hodnocení se skládá ze dvou částí - kvalifikační předpoklady a věcné hodnocení. Koncept sítě bude následně naplňován konkrétními sociálními službami a tím bude vytvořena základní síť sociálních služeb v Jihočeském kraji. 

Uveřejněno dne 25. 6. 2018

 

AŽ DO KONCE - MOJE PRÁCE V HOSPICI

Již pouze 10 dnů, tj. do 30. června 2018,  bude  v prostorách Krajského úřadu Jihočeského kraje (U Zimního stadionu 1952/2, České Budějovice) probíhat výstava na téma "moje práce v hospici". Vše, co předchází výjezdům týmu Domácího Hospice Jordán zachytili na svých fotograficích studenti Střední školy ART ECON Praha.

Dne 21. června 2018 bude navíc výstava obohacena komentovanou prohlídkou, která bude zahájena ve 13:30 hodin. Podrobné informace o celé výstavě naleznete na plakátu.

Uveřejněno dne 20. 6. 2018

 

ČERVNOVÉ AKCE V CENTRU SOCIÁLNÍCH SLUŽEB EMAUSY

Centrum sociálních služeb Emausy připravilo ve svých prostorách na měsíc červen 2018 zajímavý program. Těšit se můžete na filmový večer nebo zahradní slavnost.

21. června 2018 se uskuteční  od 14:00 hodin Zahradní slavnost, v rámci které bude hra na harfu doplněna vystoupením mikromagie. Více informací naleznete v Pozvánce.

26. června 2018 bude ve  14:00 hodin zahájen Filmový večer, na kterém Vás přivítá Gabriel Švejda, rektor filmové akademie Miroslava Ondříčka v Písku. Podrobné informace naleznete v Pozvánce.

Uveřejněno dne 15. 6. 2018

 

MINI FEST V PODZÁMČÍ

V sobotu 16. června 2018 se v Borovanech uskuteční od 13:00 hodin Mini Fest. Akci pořádá organizace Nazaret a pro účastníky je připraven bohatý především kulturní program, mimo vystoupení různých kapel, se mohou návštěvníci těšit na jógu v zahradě, prohlídku chráněných dílen právě v Nazaretu, tvořivé workshopy pro děti i dospělé, připraveno bude domácí občerstvení. Podrobné informace naleznete na webových stránkách Nazaretu.

Uveřejněno dne 11. 6. 2018

 

OTEVŘENÉ DVEŘE V CENTRU SOCIÁLNÍCH SLUŽEB EMAUSY a KAVÁRNA EMAUSY

Dne 12. června 2018 v časech mezi 8:30 - 11.30 a 13:30 - 15:00 budou v Centru sociálních služeb Emausy "Otevřené dveře" a všichni návštěvníci se mohou zúčastnit aktivizačních programů, které zde budou probíhat. Informace naleznete v Pozvánce. Současně zde od 14:00 hodin můžete navštívit Kavárnu, jejímž hostem bude tentokrát mimo jiné publicistka, novinářka, spisovatelka Hanka Hosnedlová. Podrobné informace nejdete v Pozvánce.

Uveřejněno dne 11. 6. 2018

 

V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH SE CHYSTÁ DRUHÉ KOLO BURZY FILANTROPIE - 18. 6. 2018

Burza filantropie je transparentní nástroj k podpoře neziskových organizací. V Burze filantropie mají donátoři z řad podnikatelů, firem a zástupců veřejné správy možnost ohodnotit vybrané projekty a přispět na jejich realizaci finančním či věcným darem nebo službou. 

Na burze budete moci shlédnout prezentaci projektů, které postoupily z hlasování veřejnosti a z hlasování donátorů. Přijďte nasát filantropickou atmosféru, zažít příjemné emoce a hlavně podpořit své kolegy z prezentujících organizací. Na burze je vstup volný, široká veřejnost vítána!

Postupující projekty na burzu jsou: 

- Food boxy pro Jižní Čechy (Potravinová banka Jihočeského kraje)

- A co děti s autismem (PAS), nemají si kde hrát! (Auticentrum)

- Nové prostory = zlepšení péče o pacienty (Roska ČB)

- Pořádná firma (Aditus)

- Mezigenerační centrum Petrklíč (KRC Petrklíč)

Budeme rádi, když svoji účast potvrdíte na odkazu zde (doba potvrzování účasti prodloužena do čtvrtka 14. 6. 2018). 

Více informací v pozvánce.

Uveřejněno dne 11. 6. 2018

 

ARPIĎÁCKÁ POHODIČKA 2018

Již tuto neděli 10. června 2018 pořádá centrum Arpida (U Hvízdala 9, České Budějovice) další ročník charitativního hudebního odpoledne určeného pro děti a dospělé. Program začíná od 15:00 hodin a v jeho průběhu vystoupí mimo jiné Pavlína Jíšová, skupina SEM-TAM, skupina Nezmaři a další. Pro děti bude připravena škola žonglování, kejklířské divadlo nebo speciální fotokoutek. Vstupenky je možné zakoupit na recepci centra Arpida, v kavárně "Jiný svět", nebo on line na tomto odkazu. Děti do 6 let mají vstup na akci zdarma. Podrobné informace naleznete na stránkách centra Arpida.

Uveřejněno dne 6. 6. 2018

 

KONFERENCE "NASTAVME JASNÁ PRAVIDLA A PODMÍNKY PRO PÉČI O OSOBY S PAS"

Dne 19. června 2018 se od 9:30 hodin uskuteční konference, jejímž tématem bude péče o osoby s poruchou autistického spektra. Konference se uskuteční v prostorách Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky (Sněmovní 1, Praha 1, místnost č. 205). Podrobné informace o programu či podmínkách účasti naleznete v Pozvánce.

Uveřejněno dne 4. 6. 2018

 

SÍŤOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB - PRACHATICE

Město Prachatice za podpory SOS Šumavsko, Jihočeského kraje a Evropské unie, zrealizovalo výstavu na téma Síťování sociálních služeb. Vernisáž se uskuteční 1. června 2018 od 13:00 hodin a 18. června od 18:00 hodin na Městském úřadě Prachatice, Velké náměstí 3. Vernisáž je zaměřena na  sociální a doprovodné služby, a bude zde možnost vyjádřit se a diskutovat nad sociálně a zdravotní oblastí na území města a ORP Prachatice. 

Uveřejněno dne 25. 5. 2018

 

CHYTRÁ PÉČE 

Městský úřad Prachatice zve na představení unikátní koncepce o CHYTRÉ PÉČI. Jde o moderní asistenční službu pro rodiče a prarodiče, aby mohli co nejdéle zůstat aktivní, samostatní a v bezpečí. Představení se koná 8. 6. 2018 od 9:00 hodin s Rostislavem Hauferem, MBA - ředitelem společnosti Chytrá péče. 

Více informací naleznete v pozvánce (.pdf).

Uveřejněno dne 25. 5. 2018

 

BENEFIČNÍ KONCERT K CELOSVĚTOVÉMU A NÁRODNÍMU DNI ROZTROUŠENÉ SKLERÓZY

Organizace ROSKA České Budějovice, která již od roku 1993 pomáhá liden s roztroušenou sklerózou, pořádá Benefiční koncert právě na podporu lidem s tímto onemocněním. Benefiční koncert se uskuteční dne 30. 5. 2018 od 14:00 hodin na náměstí Přemysla Otakara II v Českých Budějovicích. Podrobné informace včetně jmen vystupujících interpretů naleznete v programu koncertu.

Uveřejněno dne 22. 5. 2018

 

(NEJEN) ICOS BĚŽÍ PRO ICOS - PODPOŘTE NEVÍDANÉ - POBĚŽÍME 1/2 MARATON TAK, ABYCHOM SI ZASLOUŽILI VAŠI PODPORU A PŘEKONALI SAMI SEBE!

Loni na českobudějovickém půlmaratonu podpořily ICOS Český Krumlov, o.p.s. čtyři desítky běžců a stovka dárců. Bylo zjevné, že se od pracovníků ICOS (zejména neběžců) jedná o nemalou oběť. Aby výzva byla skutečně výzvou a obětí i letos, přidali si řadu kilometrů navíc.

Akce se koná 2. června 2018 a na běžce můžete přispět jakoukoliv částkou, přes zabezpečený platební portál. vybrané peníze podpoří běžce morálně, fakticky ale půjdou na podporu služeb ICOS, konkrétně na podporu dobrovolnických programů pro seniory, děti mladé lidi se zdravotním postižemí a na službu osobní asistence pro děti, dospělé se zdravotním postižením a seniory. Pro dárce jsou připravené lákavé bonusy.

Více informací a přispět je možné na tomto odkazu: https://www.darujeme.cz/vyzva/1200521

Uveřejněno dne 21. 5. 2018

 

OBEC PŘÁTELSKÁ RODINĚ A SENIORŮM 2018

I pro letošní rok Odbor rodinné politiky a politiky stárnutí Ministerstva práce a sociálních věcí ČR vyhlašuje soutěže "Obec přátelská rodině a seniorům 2018".

Obě soutěže podporují projekty, neinvestičního charakteru, zabývající se podporou rodiny či seniorů a aktivit mezigenerační soudržnosti na komunální úrovni. Jedná se o především podporu pro-rodinných či pro-seniorských aktivit a opatření, která mají preventivní a podpůrný charakter, přispívají k bezproblémovému fungování rodin a komunity, posilují její stabilitu a soudržnost, zkvalitňují rodinné i sousedské vztahy, přispívají k harmonizaci pracovního a soukromého života, předcházejí sociálnímu vyloučení a podporují aktivní, smysluplný a důstojný život seniorů v jejich vlastním sociálním prostředí a rozvoj pečovatelských kompetencí u všech generací.

Obou soutěží se mohou zúčastnit všechny obce České republiky a své žádosti do soutěží mohou podávat do 22. 6. 2018.

Víc informací o soutěžích naleznete na: https://www.mpsv.cz/cs/33510

Uveřejněno dne 21. 5. 2018

 

STŘEDNĚDOBÝ PLÁN ROZVOJE SOCIÁLNÍCH SLUŽEB JIHOČESKÉHO KRAJE NA OBDOBÍ 2019 - 2021

Zastupitelstvo Jihočeského kraje na svém zasedání dne 17. května 2018 usnesením č. 133/2018/ZK-13 schválilo Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb Jihočeského kraje na období 2019 - 2021. Pro tvorbu tohoto dokumentu byla využita metoda komunitního plánování sociálních služeb, kdy bylo záměrem kraje zapojit všechny relevantní aktéry procesu, především pak poskytovatele služeb a zadavatele na místní úrovni, tedy obce. V rámci procesu plánování sociálních služeb na krajské úrovni byla navržena síť sociálních služeb na území Jihočeského kraje, která je součástí tohoto dokumentu. Naplňování krajské sítě bude probíhat ve vzájemné spolupráci kraje a obcí. 

 

VYPOŘÁDÁNÍ PŘIPOMÍNEK K DOKUMENTU SPRSS JIHOČESKÉHO KRAJE NA OBDOBÍ 2019 - 2021

V souladu s § 39b vyhlášky č. 505/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, byl dokument SPRSS Jihočeského kraje na období 2019 - 2021 předložen k veřejnému připomínkování v období od 22. 3. 2018 do 8. 4. 2018. Přehled došlých připomínek, včetně jejich vypořádání, je k dispozici zde (.pdf).

Uveřejněno dne 18. 5. 2018

 

SEBEOBRANA PRO SENIORY A ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÉ

Jihočeské centrum rovných příležitostí z.ú. v rámci realizace projektu "Učením ke zdraví" pořádá kurz sebeobrany určený seniorům a zdravotně postiženým. Kurz je pro jeho účastníky zdarma. V květnu 2018 se uskuteční v Písku a v červnu pak ve Strakonicích. Podrobné informace včetně místa a času konání naleznete pod následujícími odkazy Sebeobrana Písek, Sebeobrana Strakonice.

Uveřejněno dne 16. 5. 2018

 

PUSŤTE KAČKU NA POMOC DĚTEM S HANDICAPEM

Letos proběhne již 7. ročník dobročinného závodu plastových kachniček "PUSŤ KAČKU" na podporu dětí s handicapem. Hromadné vypouštění a samotný závod plastových kaček se bude konat 10.6.2018 od 13:00 hodin ve Vodáckem areálu Lídy Polesné v Českém Vrbném. Letošní ročník s sebou přináší i řadu novinek, mimo jiné byly již spuštěny nové webové stránky závodu www.pustkacku.cz, kde je možné již nyní zakoupit startovní číslo.

Tyto netradiční závody pořádají APLA Jižní čechy, z.ú. a I MY, o.p.s., organizace, které dlouhodobě zaměřují svoji činnost na pomoc znevýhodněným dětem. Podrobné informace včetně bohatého doprovodného programu pro děti naleznete v tiskové zprávě.

Uveřejněno dne 11. 5. 2018

 

MODRÝ BĚH

Dne 12. 5. 2018 se v parku Stromovka v Českých Budějovicích uskuteční již VI. ročník Modrého běhu. Registrace bude zahájena v 9:30 hodin u dětského hřiště. Modrý běh pořádají Autisté Jihu, spolek a Auticentrum, o.p.s. Modrý běh je součástí celosvětové kampaně "Light it up blue" na podporu lidí s autismem. Výtěžek z běhu bude využit na vybudování hřiště pro děti s autismem. Po celý den je připraven bohatý doprovodný program. Podrobné informace naleznete v Pozvánce.

Uveřejněno dne 9. 5. 2018

 

VÝSTAVA V RÁMCI CYKLU: UM SENIORŮ

Od 3. 5. 2018 je v prostorách Senior Pointu v Prachaticích (Zlatá stezka 145) k vidění výstava skupinky absolventů Akademie umění a kultury vzdělávání III. věku v Písku. Výstava vznikla ve spolupráci s Radou seniorů z Písku v rámci cyklu Um seniorů. Se samotnými autory jednotlivých děl je možné se setkat 30. května 2018 od 10:00 hodin v prostorách Senior Pointu, Prachatice. Všechny informace naleznete v Pozvánce.

Uveřejněno dne 27. 4. 2018

 

PRAVIDLA PRO TVORBU A AKTUALIZACI SÍTĚ V JIHOČESKÉM KRAJI - METODICKÝ POKYN Č. 1/2018

Odbor sociálních věcí vydal Metodický pokyn č. 1 /2018 vztahujícící se k Pravidlům pro tvorbu a aktualizaci sítě v Jihočeském kraji. Metodický pokyn č. 1/2018 upřesňuje postup pro předkládání Vyjádření OÚ ORP a Vyjádření obce k potřebnosti sociální služby. Součástí Metodického pokynu jsou i názorné příklady pro různé druhy a formy sociálních služeb. Metodický pokyn je k dispozici v sekci Plánování sociálních služeb.

V případě dotazů kontaktujte referenta pro plánování sociálních služeb Mgr. Moniku Hanzelyovou e-mail: hanzelyova@kraj-jihocesky.cz, tel: 386 720 814.

Uveřejněno dne 19. 4. 2018

 

OHLÉDNUTÍ ZA KULATÝMI STOLY PRO POSKYTOVATELE SOCIÁLNÍCH SLUŽEB

V průběhu měsíce března a dubna 2018 zorganizoval Odbor sociálních věcí Jihočeského kraje celkem 6 setkání s poskytovateli sociálních služeb zajišťujících sociální služby na území Jihočeského kraje. Společným tématem pro jednotlivé termíny bylo představení nových Pravidel pro tvorbu a aktualizaci sítě sociálních služeb v Jihočeském kraji, seznámení se s důležitými dokumenty procesu tvorby sítě sociálních služeb a dostatek prostoru byl věnován i dotazům poskytovatelů. Celkem se kulatých stolů zúčastnilo 235 zástupců poskytovatelů sociálních služeb. Kulaté stoly byly realizovány v rámci projektu "Plánování sociálních služeb v Jihočeském kraji II", reg. číslo: CZ.03.2.63/0.0/15_007/0003792.


Autor fotografie: OSOV JčK

Uveřejněno dne 18. 4. 2018

 

JARNÍ TRADICE SPOJENÉ S OSLAVOU DNE ZEMĚ

Jarní tradice spojená s oslavou Dne Země se uskuteční 19. 4. 2018 od 10:00 hodin a 20. 4. 2018 od 15:00 hodin v prostorách zahrady Chelčického domova sv. Linarta. Čeká Vás jarní tvoření v přírodní zahradě s uživateli Domova a dětmi z Mateřské školy, soutěže a mnoho dalších aktivit.

Podrobné informací naleznete v pozvánce.

Uveřejněno dne 16. 4. 2018

 

WORKSHOP - I BEZ SLUCHU SE DOMLUVÍME, BEZ POMOCI SOCIÁLNÍCH SLUŽEB TO ALE NEZVLÁDNEME

Centrum pro komunitní práci střední Čechy ve spolupráci s Asociací organizací neslyšících a nedoslýchavých v ČR, zve na workshop I BEZ SLUCHU SE DOMLUVÍME, BEZ POMOCI SOCIÁLNÍCH SLUŽEB TO ALE NEZVLÁDNEME, který se koná dne 11. 6. 2018 v čase 10:00 - 16:00 v Praze, Jungmannova 745/24. Workshop je zaměřený na práci s lidmi, kteří se nacházejí v různých životních situacích a mají sluchové postižení. 

Podrobné informace naleznete v pozvánce. 

Uveřejněno dne 11. 4. 2018

 

KRAJSKÝ DOTAČNÍ PROGRAM NA PODPORU SOCIÁLNÍCH SLUŽEB PRO ROK 2018

Od 7. 5. 2018 až do 18. 5. 2018 do 12:00 hodin bude možné podávat žádosti do Krajského dotačního programu na podporu sociálních služeb pro rok 2018. Celková alokace Programu činí 32 501 168, 94 Kč a podávat žádosti je možné celkem do čtyř opatření. Podrobné informace včetně příslušných fromulářů naleznete v sekci Programové dotace Jihočeského kraje.

Uveřejněno dne 10. 4. 2018

 

CENTRUM SOCIÁLNCÍH POMOCI VODŇANY - "FIRMA PRO ZDRAVÍ"

Dne 3. dubna 2018 převzala ředitelka Centra sociální pomoci Vodňany certifikát "Firma pro zdraví". Certifikát mohou získat firmy za realizaci projektů a dlouhodobého programu v oblasti péče o zdraví svých zaměstnanců. Centrum sociální pomoci Vodňany se zaregistrovalo v roce 2017 a jeho strategie s cílem zlepšit zdravotní stav zaměstnanců, podpořit jejich zájem o posilování zdraví a předcházení vzniku nemoci, mu přineslo toto ocenění. Více informací naleznete na webových stránkách Centra sociální pomoci.

Uveřejněno dne 6. 4. 2018

 

WORKSHOP - POMŮCKY PŘI INKONTINENCI

Jihočeské centrum pro zdravotně postižené a seniory, o.p.s. pořádá workshop speciálně zaměřený na pomůcky pro inkontinenci. Odborným hostem workshopu bude zástupce společnosti Hartmann Rico, a.s. Workshop se uskuteční dne 9. 4. 2018 od 13:00 hodin v Centru Univerzita Tábor. Podrobné informace naleznete v pozvánce.

Uveřejněno dne 6. 4. 2018

 

SETKÁNÍ POSKYTOVATELŮ ZDRAVOTNÍCH SLUŽEB V OBLASTI PALIATIVNÍ PÉČE V JIHOČESKÉM KRAJI

Jihočeský kraj aktuálně připravuje Koncepci paliativní péče Jihočeského kraje. Snahou Jihočeského kraje je nastavit koordinovaný a komplexní systém paliativní péče v kraji. Cílem kraje je podporovat odbornost, kvalitu a dostupnost služeb paliativní péče. V kontextu s nově vzniklým institutem mobilní specializované paliativní péče si Jihočeský kraj dovoluje pozvat všechny poskytovatele zdravotních služeb a potencilnální zájemce o poskytování mobilní specializované paliativní péče na diskusní setkání, jehož předmětem je výměna zkušeností, představení záměrů a připomínek k oblasti paliativní péče v Jihočeském kraji.

Setkání se uskuteční dne 9. 4. 2018, od 13:00 hodin v zasedací místnosti č. 208 (budova Krajského úřadu, ulice B. Němcové 49/3, České Budějovice). V případě Vašeho zájmu prosíme o potvrzení účasti včetně počtu osob na email turkova@kraj-jihocesky.cz.

Uveřejněno dne 27. 3. 2018

 

PEŘÍČKOVÝ DEN V APLA JIŽNÍ ČECHY

Peříčkový týden potrvá od 1. dubna 2018 do 8. dubna 2018. Jedná se o celorepublikovou sbírku, jejímž cílem je jednak zviditelnit sbírkový projekt Pomozte dětem a současně vybrat finannčí příspěvek od dárců. Veřejná pouliční sbírka v rámci Peříčkového týdne, kterou společně organizují APLA Jižní Čechy, z.ú., Diakonie ČCE - středisko Rolnička a organizace I MY, o.p.s., se uskuteční dne 4. dubna 2018 v Táboře. Díky sbírce bude možné podpořit projekt "Přijedeme častěji i letos" zaměřený na celoroční intenzivnější podporu celkem 10 rodin dětí s autismem.

Uveřejněno dne 26. 3. 2018

 

STŘEDNĚDOBÝ PLÁN ROZVOJE SOCIÁLNÍCH SLUŽEB JIHOČESKÉHO KRAJE NA OBDOBÍ 2019 - 2021 - VEŘEJNÉ PŘIPOMÍNKOVÁNÍ 

V souladu s ustanovením § 95 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, byl zpracován Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb Jihočeského kraje na období 2019 -2021. Nyní má odborná i laická veřejnost možnost tento strategický dokument veřejně připomínkovat. Dokument zahrnuje především Priority, opatření a aktivity pracovních skupin a Průřezové priority. 

Zpracovaný dokument společně s formulářem k veřejnému připomínkování je k dispozici na Sociálním portálu Jihočeského kraje v sekci Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb v Jihočeském kraji na období 2019 - 2021.

Připomínky k dokumentu je možné zasílat v termínu od 22. 3. 2018 do 8. 4. 2018 na e-mail: sedlackova@kraj-jihocesky.cz.

Došlé připomínky budou vypořádány na jednání Krajské koordinační skupiny a způsob vypořádání bude zveřejněn na Sociálním portálu Jihočeského kraje. 

Uveřejněno dne 22. 3. 2018

 

SVĚTOVÝ DEN POROZUMĚNÍ AUTISMU JE ZA DVEŘMI

Světový den porozumění autismu připadá v letošním roce na 2. dubna 2018. Jeho cílem je upozornit, informovat a zdůraznit fakt, že je třeba zkvalitňovat život lidí s autismem, aby mohli smysluplně a důstojně žít v naší společnosti. APLA Jižní Čechy, z.ú. poskytuje komplexní služby pro lidi s poruchou autistického spektra. Na území Jihočeského kraje funguje již od roku 2007 a její vizí je "Umět žít život s autismem".

Každoročně k příležitosti světového dne porozumění autismu připravuje APLA Jižní Čechy, z.ú. nejen osvětové akce pro veřejnost, ale také bohatý program pro děti. Více informací naleznete na webových strínkách organizace APLA Jižní Čechy,z.ú. Celé znění tiskové zprávy si také můžete přečíst zde.

        
Uveřejněno dne 22. 3. 2018

 

POZVÁNKA NA SETKÁNÍ V "KAVÁRNĚ EMAUSY"

Dne 26. března 2018 bude hostem "kavárny Emausy" PhDr. Jaromír Schel - mimo jiné galerista, předseda komise Seniorského senátu, člen Lions Clubu, zakladatel spolku Otakarova města. Setkání bude zahájeno ve 14.00 hodin. Podrobné informace naleznete v pozvánce.

Uveřejněno dne 22. 3. 2018

 

FIALKOVÝ PLES 2018

Již 3. ročník benefičního Fialkového plesání se bude konat 6. dubna 2018. Výtěžek z plesu bude jako každý rok použit na podporu osob se zdravotním postižením z Chelčického domova sv. Linharta. Ples se bude konat v restauraci na Pražáku ve Vodňanech. Podrobné informace naleznete zde.

Uveřejněno dne 20. 3. 2018

 

VELIKONOČNÍ VÝSTAVA PRACÍ SENIORŮ

Dne 21. 3. 2018 bude zahájena tradiční výstava prací senirorů v Muzeu české loutky a cirkusu v Prachaticích. Výstavu pořádá Senioři ČR z.s., Městská organizace Prachatice a Muzeum české loutky a cirkusu. Vystavené práce můžete shlédnout až do pátku 23. 3. 2018. Více informací naleznete v pozvánce.

Uveřejněno dne 20. 3. 2018

 

KULATÝ STŮL "STÁRNUTÍ VE ZDRAVÍ"

Ministerstvo práce a sociálních věcí ve spolupráci s Jihočeským krajem a Zdravým městem Tábor pořádá dne 28. 3. 2018 Kulatý stůl na téma "Stárnutí ve zdraví". Podrobné informace naleznete v pozvánce. Program bude zahájen od 12:45 hodin a jeho součástí budou především panelové přednášky a diskuse na různá téma týkající se stárnutí, mimo jiné se bude diskutovat například o pohybu v seniorském věku, trénování paměti nebo praktickém využití kompenzačních pomůcek. Podrobný program je k dispozici zde.

Uveřejněno dne 16. 3. 2018

 

23 LET PRÁCE STŘEDISKA RANÉ PÉČE V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

Již celých 23 let poskytuje českobudějovické Středisko rané péče své služby klientům, mezi které patří především děti s vážnějším zrakovým postižením či kombinovaným postižením a jejich rodiče. Středisko rané péče pracuje s takto postiženými dětmi buď přímo v organizaci nebo nabízí rodičům návštěvy v domácím prostředí dítěte a to jedenkrát za měsíc. Poradkyně rané péče naučí rodiče a ukážou jim, jak s dítětem pracovat, aby byl vývoj jeho zraku a i dalších smyslů a motorických funkcí co nejvíce podpořen.

Navíc nabízí Středisko rané péče možnost funkčního vyšetření zraku, které je realizováno s ohledem na věk a schopnosti dítěte. V současné době se klienti mohou nechat vyšetřit ve Středisku rané péče v Českých Budějovicích od 3 zrakových terapeutek. Takto vysoký počet zrakových terapeutek v rámci České republiky má pouze středisko v Praze. Zároveň má českobudějovické středisko k dispozici unikátní preferenční Teller Acuity test, díky kterému je zrakové vyšetření přesnější.

Podrobné informace včetně rozhovoru se zrakovou terapeutkou naleznete v tiskové zprávě.

Uveřejněno dne 8. 3. 2018

 

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ A 3. VÝROČÍ SPOLKU SLUNEČNICE

K příležitosti 3. výročí Spolku Slunečnice se dne 27. 3. 2018 uskuteční Den otevřených dveří. Na účastníky bude čekat prohlídka prostor Spolku Slunečnice včetně nově zřízené edukační místnosti, interaktní prezentace poskytovaných služeb, prodejní výstava výrobků a malé občerstvení. Den otevřených dveří bude zahájen v 9:00 hodin a bude probíhat až do 16:00 hodin. Současně bude Spolek Slunečnice v průběhu měsíce března prezentovat svoji činnost na různých místech ve Vimperku a jeho okolí. Jejich seznam naleznete zde.

Uveřejněno dne 7. 3. 2018

 

SETKÁNÍ POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍ SLUŽBY RANÁ PÉČE

Dne 27. 3. 2018 se ve spolupráci s Odborem sociálních věcí Krajského úřadu Jihočeského kraje uskuteční setkání poskytovatelů sociální služby raná péče. Akci organizuje obecně propsěšná společnost I MY a Středisko rané péče, pobočka České Budějovice. Podrobné informace včetně jednotlivých bodů programu setkání naleznete v Pozvánce.

Uveřejněno dne 7. 3. 2018

 

PŘEHLED VÝŠE VYROVNÁVACÍ PLATBY PRO ROK 2018

Do sekce Vyrovnávací platba 2018 byl vložen přehled vyrovnávací platby pro jednotlivé druhy sociálních služeb platný pro rok 2018. V průběhu měsíce září 2018 bude provedena 1. korekce výší vyrovnávacích plateb s využitím ekonomických a personálních údajů za rok 2017, jež mají poskytovatelé sociálních služeb povinnost vložit do OK systému do 30.6.2018.

Uveřejněno dne 6. 3. 2018

 

APPLA, JIŽNÍ ČECHY NA NOVÉ ADRESE

Appla, Jižní čechy, nezisková organizace poskytující služby osobám s autismem, nabízela doposud své služby klientům na dvou místech ve městě Tábor. Od 1. února 2018 získala organizace nové prostory od města Tábor a své klienty tak přivítá nově pouze na adrese Farského 887 (vedle sokolovny). Díky rozšíření prostor a koncentraci poskytování sociálních služeb do jedné budovy dojde k zeefektivnění práce s klienty. V nových prostorách bude možné poskytovat služby jak dětem s autismem, tak odděleně bude možné pracovat i s jejich s rodinami a se sourozenci. Organizace Appla, Jižní Cechy poskytuje své služby již od roku 2017. Pracoviště má v Táboře, kde je i sídlo organizace, a detašované pracoviště pak v Českých Budějovicích. Více informací naleznete na webových stránkách organizace.

Uveřejněno dne 5. 3. 2018

 

POZVÁNKA NA KULATÉ STOLY PRO POSKYTOVATELE SOCIÁLNÍCH SLUŽEB 

Jihočeský kraj bude v letošním roce zavádět nová Pravidla pro tvorbu a aktualizaci sítě sociálních služeb v Jihočeském kraji (schváleno zastupitelstvem Jihočeského kraj, usnesením č. 434/2017/ZK-10 ze dne 14. 12. 2017). Nově budou všichni poskytovatelé sociálních služeb, kteří mají zájem zařadit sociální službu do Sítě Jihočeského kraje na období 2019 - 2021 povinni vyplnit Žádost o zařazení do základní sítě sociálních služeb Jihočeského kraje. 

V březnu a na začátku dubna budou probíhat kulaté stoly, kde bude formou prezentací a přednášek vysvětlen celý postup vyplňování žádostí včetně údajů, které bude potřebné doložit. 

V pozvánce jsou vypsané jednotlivé termíny konání kulatých stolů. Kapacita jednotlivých termínů je omezená. Jakmile si vyberete vyhovující datum, prosíme o rezervaci (včetně počtu osob - max. 2 osoby na organizace) na e-mail brettova@kraj-jihocesky.cz. Pokud bude kapacita Vámi vybraného termínu již naplněna, bude Vám obratem nabídnut jiný. 

Tato aktivita je realizována v rámci projektu Plánování sociálních služeb v Jihočeském kraji II.

Pozvánka na kulaté stoly zde.

Uveřejněno dne 1. 3. 2018

 

OCENĚNÍ ZNAČKY KVALITY V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH

Značka kvality v sociálních službách je systém externí certifikace pro sociální služby. Certifikace je určena například domovům pro seniory, pečovatelskou službu, denní stacionáře pro osoby se zdravotním postižením a další sociální služby. Cílem je poskytnout novým uživatelům služby, zájemcům o službu či jejich rodinným příslušníkům jednoznačnou informaci  jakou kvalitu mohou od života v daném zařízení sociálních služeb očekávat.

Ocenění Značky kvality převzala pečovatelská služba Centrum sociální pomoci Vodňany dne 21. února 2018. Pečovatelská služba se k certifikaci přihlásila na podzimu roku 2017 a od této doby probíhala certifikace například v oblastech péče, individuálního přístupu a partnerství. Celkem získala organizace 439 bodů z celkových 500 možných. Podrobné informace o certifikaci naleznete zde.

Uveřejněno dne 26. 2. 2018

 

VÝSLEDKY DOTAČNÍHO ŘÍZENÍ PRO ROK 2018

V sekci Financování sociálních služeb byl uveřejněn přehled rozdělení finančích prostředků poskytovatelům sociálních služeb v Jihočeském kraji v rámci dotačního řízení pro rok 2018. Rozdělení finančních prostředků bylo schváleno Zastupitelstvem Jihočeského kraje na jednání dne 22. 2. 2018.

Uveřejněno dne 23. 2. 2018

 

VÝSTAVA "MŮJ ŠÁLEK KÁVY"

Výstavu zajímavých výtvarných děl klientů sociálně terapeutické dílny provozované Spolkem Slunečnice je možné v průběhu března shlédnout v kavárně Happy Coffe ve Vimperku (ul. 1.máje 116/13). Více informací o výstavě naleznete zde.

Uveřejněno dne 23. 2. 2018

 

AKTUALIZACE SÍTĚ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V JIHOČESKÉM KRAJI PRO ROK 2018 - ÚNOR 2018

Dne 22. 2. 2018 schválilo Zastupitelstvo Jihočeského kraje, usnesením č. 19/2018/ZK-11 ze dne 22. 2. 2018, zařazení sociální služby do podmíněné sítě sociálních služeb a změny u sociálních služeb zařazených taktéž do podmíněné sítě, a to na základě podaných žádostí poskytovatelů sociálních služeb.

V souladu s výše uvedeným bude upravena příloha Akčního plánu Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb Jihočeského kraje pro rok 2018. 

Přehled žádostí o zařazení sociální služby do podmíněné sítě zde.

Uveřejněno dne 23. 2. 2018


INVESTIČNÍ ZÁMĚRY V OBLASTI SOCIÁLNÍCH SLUŽEB 

Rada Jihočeského kraje usnesením č. 204/2018/RK-34 ze dne 15. 2. 2018 schválila postup pro vydávání stanovisek k investičním záměrům v oblasti poskytování sociálních služeb. Tento postup je určen právnickým osobám, které připravují investiční záměry v oblasti sociálních služeb a v této souvislosti budou požadovat stanovisko/vyjádření kraje jako subjektu, který vydal střednědobý plán rozvoje sociálních služeb. Týká se to především žadatelů o dotaci v rámci výzev Integrovaného regionálního operačního programu a programů Ministerstva práce a sociálních věcí ČR. 

Každý investiční záměr je posuzován krajským úřadem vždy samostatně a za tímto účelem musí žadatel doložit relevantní informace k předkládanému projektu a k sociální službě, které se tento záměr týká. Důležité je doložení potřebnosti konkrétní sociální služby na daném území kraje, zda a jakým způsobem byla zjištěna, a jak je žadatelem deklarována (stanovisko obce, zápisy z komunitních plánování sociálních služeb, průzkum potřebnosti u cílových skupin apod.). Dále je nutné v žádosti o vydání stanoviska uvést, jakým způsobem je plánováno poskytování uvedené sociální služby, včetně finančního zajištění provozu sociální služby, po ukončení investiční akce v rámci udržitelnosti výstupů projektu. 

Všechny tyto podklady musí žadatel o vydání stanoviska doručit na Krajský úřad Jihočeského kraje, Odbor sociálních věcí, alespoň 15 kalendářních dní před termínem, kdy toto stanovisko plánuje předložit k žádosti o finanční podporu. 

V případě dotazů je možné kontaktovat Mgr. Moniku Hanzelyovou, tel.: 386 720 814, e-mail: hanzelyova@kraj-jihocesky.cz.

Postup pro vydávání stanovisek k investičním záměrům (.pdf)

Uveřejněno dne 19. 2. 2018

 

KONZULTAČNÍ DNY MPSV V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

Na 1. pololetí roku 2018 jsou již naplánovány pravidelné termíny konzultačních dnů odboru podpory projektu Řídícího orgánu OP Zaměstnanost. Konzultační dny se v Českých Budějovicéch uskuteční v následujících termínech - 14. 3. 2018, 11. 4. 2018, 9.5. 2018 a 13. 6. 2018. Kontaktní osobou za organizátora je Mgr. Kateřina Pittnerová (katerina.pittnerova@mpsv.cz). Konzultační dny se budou konat v prostorách České správy sociálního zabezpečení na adrese A. Barcala 1461 v Českých Budějovicích. Přihlášky je možné zasílat na výše uvedený email kontaktní osoby a to nejpozději 5 pracovních dnů před termínem konání konzultace.
Cílem konzultačních dnů je bezplatně pskytnout zájemcům informace o Operačních programu Zaměstnanost, plánovaných výzvách, individuálně konzultovat projektové záměry.

Uveřejněno dne 19. 2. 2018

 

ROK JINAK - PODPORA NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ 

Nadace Vodafone skrze své programy působí zejména v oblasti kvality života lidí s hendikepem, přístupu ke vzdělávání, zaměstnanosti lidí se ztíženým přístupem na trh práce, technologických inovací a udržitelných měst. 

Program ROK JINAK mohou využít lidé z byznysu a státní sféry, jejichž cílem je dosažení pozitivní společenské změny využitím moderních informačních a komunikačních technologií. Lidé z praxe přichází do programu Rok jinak se svými specifickými kompetencemi, které využívají k realizaci projektu a k celkovému rozvoji neziskové organizace. 

Více informací o programu zde

Uveřejněno dne 6. 2. 2018

 

SEMINÁŘ PRO ŽADATELE

Dne 7. 2. 2018, od 13:00 hodin se v Kruhovém sále Zastupitelstva Jihočeského kraje uskuteční seminář pro žadatele dotačního programu Podpora služeb nedefinovaných v zákoně č. 108/2006 Sb., o sociálních službách. Více informací naleznete v Pozvánce.

Uveřejněno dne 5. 2. 2018

 

SBÍRKA OBLEČENÍ PRO OSOBY BEZ DOMOVA

Do konce února 2018 potrvá sbírka dámského a pánského oblečení určená na pomoc lidem bez domova. Sbírku organizuje nezisková organizace PREVENT 99, z.ú. Oblečení je možné nosit přímo do Kontaktních center Preventu v Českých Budějovicích, ve Strakonicích nebo v Prachaticích. Sběrná místa jsou otevřena každý pracovní den od 13:00 do 16:00 hodin. Vítáno je oblečení čisté a neroztrhané.

Uveřejněno dne 3. 2. 2018

 

INSPIRATIVNÍ VEČER V KLUBU R51 PLUS

Dne 6. února 2018 od 17:30 hodin  se v Riegrově 51 v Českých Budějovicích uskuteční inspirativní večer s oční lékařkou, cestovatelkou, fotografkou Stanislavou Brůhovou. Program večera pak doplní vyprávění Márie Pffeiferové o cestě a setkání s papežem. Podrobný program naleznete v Pozvánce.

Uveřejněno dne 3. 2. 2018

 

POZVÁNKA NA SETKÁNÍ V "KAVÁRNĚ EMAUSY" - ZMĚNA TERMÍNU

Oproti původně plánovanému termínu 1. 2. 2018 se setkání uskuteční ve čtvrtek 26. února 2018 od 14:00 hodin. Hostem kavárny Centra sociálních služeb Emausy bude novinář, spisovatel a cestovatel Hynek Klimek. Návštěvnici se mohou těšit na krásné obrázky a poutavé vyprávění o Šumavě. Podrobné informace naleznete v pozvánce.

Uveřejněno dne 31. 1. 2018

 

KONFERENCE "ÚSKALÍ PEČUJÍCÍCH"

Unie pečujících z.s. ve spolupráci s organizací Klára pomáhá z.s. pořádá konferenci "Úskalí pečujících" určenou pro pečující, seniory i širokou veřejnost. Konference se uskuteční dne 30. 1. 2018, od 13:00 hodin v prostorách Městského úřadu Třeboň. Podrobné informace naleznete v Pozvánce a v programu konference.

Uveřejněno dne 22. 1. 2018

 

VOLNÁ PRACOVNÍ MÍSTA - ODBOR SOCIÁLNÍCH VĚCÍ

Odbor sociálních věcí, pracoviště náhradní rodinné péče (odd. sociálně právní ochrany dětí),  hledá vhodné kandidáty na následující pozice:

PRACOVNÍK/PRACOVNICE NÁHRADNÍ RODINNÉ PÉČE - pracovní místo na dobu neurčitou s nástupem od 1. 4. 2018. Podrobné informace naleznete v Oznámení.
PRACOVNÍK/PRACOVNICE NÁHRADNÍ RODINNÉ PÉČE - EVIDENCE DĚTÍ - pracovní náplní je správa a evidence dětí, kterým je potřeba zprostředkovat náhradní rodinnou péči (osvojení nebo pěstounskou péči). Pracovní místo je na dobu určitou (zástup za MD) s možným nástupem od 1. 3. 2018 do 31. 12. 2018. Tato pozice je vhodná i pro absolventy vyšších odborných škol nebo vysokých škol se sociálně právním zaměřením.
PRACOVNÍK/PRACOVNICE NÁHRADNÍ RODINNÉ PÉČE - PSYCHOLOG - pracovní nápní je posuzování žadatelů o osvojení, pěstounskou péči a pěstounskou péči na přechodnou dobu. Pracvoní místo je na dobu určitou (zástup za MD) s nástupm ihned od 15. 3. 2018. Tato pozice je vhodná i pro absolventy vysokých škol oboru psychologie.

Podrobné informace k výše uvedeným pracovním místům podá vedoucí oddělení sociálně právní ochrany dětí Mgr. Eva Novotná, tel.: 380 720 641.

Uveřejněno dne 16. 1. 2018

 

PLES PRO HOSPIC SV. JANA, SV. VERONIKY A DOMOV MATKY VOJTĚCHY

Dne 3. 2. 2018 se uskuteční již tradiční benefiční ples na podporu Hospice Sv. Jana N. Neumanna, Domácího hospice sv. Veroniky a Domova matky Vojtěchy. Ples se bude konat v Národním domě v Prachaticích od 19:00 hodin. Bližší informace včetně místa prodeje vstupenek naleznete na Pozvánce.

Uveřejněno dne 10. 1. 2018

 

DOMÁCÍ HOSPIC SV. VERONIKY - ZMĚNA ADRESY

Od 1. ledna 2018 naleznete Domácí hospic sv. Veroniky na nové adrese Dobrovodská 105/32, České Budějovice. V případě, že byste měli zájem pomoci sv. Veronice s vybavením nových prostor, naleznete všechny potřebné informace na webových stránkách Domácího hospicu sv. Veronika.

Uveřejněno dne 10. 1. 2018

 

PÉČE O SENIORY A DLOUHODOBĚ NEMOCNÉ - NOVÉ POZNATKY A ZKUŠENOSTI

Zdravotně sociální fakulta Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích organizuje setkání firem se svými zástupci na téma "Péče o seniory a dlouhodobě nemocné". Setkání se uskuteční 7. února 2018 od 10:00 hodin v Zasedacím sále obecního úřadu v Grainetu (Obere Hauptstrasse 11, Grainet). Předmětem setkání zástupců Zdravotně sociální fakulty a zástupců firem by mělo být představení stávajícího výzkumu v oblasti péče o seniory a osoby dlouhodobě nemocné, předání know-how s cílem zlepšení spolupráce mezi akademickou, aplikační a státní sférou. Podrobné informace naleznete v Pozvánce.

Uveřejněno dne 9. 1. 2018

 

PRAVIDLA PRO TVORBU A AKTUALIZACI SÍTĚ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V JIHOČESKÉM KRAJI

Dne 14. 12. 2017 byla Zastupitelstvem Jihočeského kraje usnesením č. 434/2017/ZK-10 schválena Pravidla pro tvorbu a aktualizaci sítě sociálních služeb v Jihočeském kraji, která upravují postup a podmínky Jihočeského kraje pro naplňování sítě sociálních služeb v Jihočeském kraji. Síť JčK bude součástí Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb v Jihočeském kraji a bude následně naplňována konkrétními sociálními službami v souladu s těmito Pravidly. Pravidla jsou účinná od 1. 1. 2018. 

Jihočeský kraj při zařazování sociálních služeb do základní a podmíněné Sítě JčK, bude přihlížet k parametru potřebnosti, který bude zjišťován na místní úrovni a taktéž bude spolupracovat s obcemi Jihočeského kraje. 

Uveřejněno dne 18. 12. 2017

 

"POMOC RAZ 2"

Krizové centrum pro děti a rodinu v Jihočeském kraji, z.ú. nabízí nyní pro děti vystavené psychické zátěži novinku v podobě možnosti přijít do centra hned, bez nutnosti objednání a dlouhého čekání na termín. Každé úterý bude od 9:00 do 15:00 hodin tzv. "den pro neobjednané klienty", kdy bude dětem a dospívajícím pomáhat zkušený psycholog a v případě potřeby i dětský psychiatr. Další novinkou je služba "chat - online". Denně od 8:00 do 11:00 hodin je možné se na chat připojit a nezávazně a anonymně komunikovat s odborným pracovníkem o svých problémech a starostech. Projekt Chat - online byl podpořen v rámci sbírky Pomozte dětem organizované Českou televizí a Nadací rozvoje občanské společnosti. Všechny potřebné informace včetně přístupu na chat naleznete na webových stárnkách Krizového centra pro děti a rodinu v Jihočeském kraji.

Uvěřejněno dne: 14. 12. 2017

 

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save