Přejít k hlavnímu obsahu

Programové dotace

Co jsou programové dotace?

Programové dotace Jihočeského kraje jsou dotační tituly vyhlašované Jihočeským krajem na základě strategického dokumentu Program rozvoje Jihočeského kraje na období 2021-2027. Cílem finanční podpory z rozpočtu kraje je udržitelný a vyvážený rozvoj Jihočeského kraje.

Programové dotace vyhlášené pro rok 2022

  1. Podpora rodinné politiky - podání žádostí do 29. 10. 2021 do 12:00 hodin
  2. Podpora a rozvoj protidrogové politiky Jihočeského kraje v roce 2022 - podání žádostí do 29. 10. 2021 do 12:00 hodin
  3. Podpora prevence kriminality v Jihočeském kraji - podání žádostí do 29. 10. 2021 do 12:00 hodin
  4. Podpora služeb nedefinovaných v zákoně č. 108/2006 Sb. o sociálních službách - podání žádostí do 29.10.2021 do 12:00 hodin 
  5. DP pro financování sociální části center duševního zdraví pro rok 2022
  6. Krajský dotační program na podporu sociálních služeb pro rok 2022

Aktuální termíny, formuláře a kontaktní osoby naleznete na stránkách Jihočeského kraje u koktrétní programové dotace.