Přejít k hlavnímu obsahu

Romská menšina

Romská menšina - Jihočeský kraj

Strategie integrace romské menšiny v Jihočeském kraji na období 2018 – 2020 je koncepční materiál, který schválila Rada Jihočeského kraje svým usnesením č. 22/2018/ZK-11 ze dne 22. 2. 2018.

Krajská strategie vychází z vládní Strategie romské integrace na roky 2015 - 2020. Na základě Analýzy sociálně vyloučených lokalit v ČR, kterou pro Ministerstvo práce a sociálních věcí zpracovala společnost GAC spol. s r.o. v roce 2015 lze konstatovat, že orientační odhad počtu obyvatel žijících v sociálně vyloučených lokalitách v Jihočeském kraji je cca 3500 obyvatel. Počet sociálně vyloučených lokalit (SVL) se oproti roku 2006 zvýšil z 16 lokalit na 37. Aktuální informace o problematice lokalit ohrožených sociálním vyloučením jsou nezbytné při zpracování konkrétních projektových záměrů, které mohou přispět ke zlepšení situace v daných lokalitách a mohou být realizovány prostřednictvím Operačních programů EU, grantových programů Jihočeského kraje a dalších zdrojů.

Cílem strategie je přiměřená, systematická a kontinuální podpora pozitivního rozvoje Romů, a to jednotlivců i rodin žijících v sociálně vyloučených lokalitách na území Jihočeského kraje. Pro jednotlivé prioritní oblasti stanoví strategie systém dílčích cílů a aktivit vedoucích k jejich naplňování v souladu s Národní strategií romské integrace v této oblasti pro další období. V první řadě je to priorita týkající se vzdělávání, které podmiňuje úspěšnost na trhu práce a sociální vzestup. Na oblast vzdělávání navazuje priorita dluhová problematika a dále zaměstnanost, protože uplatnění obyvatel SVL na trhu práce je základním předpokladem ke stabilizaci jejich životní situace a zlepšení socioekonomické pozice. Posledními řešenými tématy jsou problematika bydlení a s ním úzce souvisejícího zdravotního stavu obyvatel sociálně vyloučených lokalit. Závěrečným řešeným tématem je oblast dostupnosti sociálních služeb v sociálně vyloučených lokalitách. 

Koncepce a ostatní publikace

Odkazy

Potřebujete více info?

Kontaktujte pracovníky oddělení sociálních služeb, pokud potřebujete více informací.

Metodik sociální práce a prevence, romský koordinátor

Metodik sociální práce a prevence, romský koordinátor

Bc. Lenka Kopsová

kopsova@kraj-jihocesky.cz 

tel.: 386 720 623

Metodik sociální práce a prevence, romský koordinátor

Metodik sociální práce a prevence, romský koordinátor

Mgr. Hana Kršíková

krsikova@kraj-jihocesky.cz

tel.: 386 720 622

Vedoucí oddělení sociálních služeb

Vedoucí oddělení sociálních služeb

Mgr. Alena Schumann

schumann@kraj-jihocesky.cz

tel.: 386 720 625, 724 267 624