Přejít k hlavnímu obsahu

Seniorská obálka

Co je seniorská obálka?

Seniorská obálka nebo též I.C.E. karta je formulář, do kterého senioři vyplní své jméno, věk, užívané léky, nemoci a kontakty na příbuzné nebo blízké osoby. Kartu umístí na dobře viditém místě.

Seniorská obálka má pomoci v tísni, při ohrožení života či zdraví zejména starým osamělým lidem a složkám Integrovaného záchranného systému

Zkratka I.C.E., kterou je obálka označena, je mezinárodní zkratkou z anglického In Case of Emergency a znamená použít v případě nouze. Proto se umisťuje na viditelné místo např. na vnitřní stranu vchodových dveří bytu (domu) nebo na dveře ledničky.

Seniorská obálka je v Jihočeském kraji dostupná pro všechny seniory od 26. listopadu 2018.  

Seniorská obálka byla vytvořena ve spolupráci Ministerstva práce a sociálních věcí, Krajského úřadu Jihočeského kraje, Zdravotnické záchranné služby Jihočeského kraje, Krajského ředitelství policie Jihočeského kraje (tisková zpráva) a Hasičského záchranného sboru Jihočeského kraje v rámci projektu Ministerstva práce a sociálních věcí "Implementace politiky stárnutí na krajskou úroveň", reg. číslo projektu: CZ.03.2.63/0.0/0.0/15_017/0006207.

 

Seniorská obálka ke stažení

Potřebujete více info?

Pro bližší informace nebo objednávky kompletní sady Seniorské obálky obsahující tiskopis, plastovou obálku a klips se prosím obracejte na Krajskou koordinátorku projektu pro Jižní Čechy.

Krajská koordinátorka projektu pro Jižní Čechy, Implementace politiky stárnutí na krajskou úroveň

Krajská koordinátorka projektu pro Jižní Čechy, Implementace politiky stárnutí na krajskou úroveň

Bc. Alena Bártíková, DiS.

Odbor sociálních služeb a sociální práce, Ministerstvo práce a sociálních věcí 

Na Poříčním právu 1, 128 01 Praha 2

Kontaktní adresa: Žižkova 309/12, č. dveří 211, České Budějovice 

email: alena.bartikova@mpsv.cz

Mobil: 770 147 923