Přejít k hlavnímu obsahu

Milostivé léto

Milostivé léto III od 1. 7. do 30. 11. 2023

Milostivé léto III je zákonná úprava (Zákon č. 182/2023 Sb., Zákon o mimořádném odpuštění a zániku některých daňových dluhů) umožňující mimořádné odpuštění příslušenství u dluhů na sociálním pojištění, daních a některých dalších pohledávkách.

Podmínkou odpuštění příslušenství je, že dlužník zaplatí původní dluh v zákonné lhůtě.

Více info na:

 

Milostivé léto II od 1. září do 30. listopadu 2022

Milostivé léto II je akce vyhlášená zákonem pro pomoc s dluhy u státních institucí a společností s většinovým podílem státu. Můžete se tak zbavit úroků a nákladů exekuce na vaše dluhy, které vymáhá soudní exekutor. 

Váš původní dluh nemusel být velký, ale v důsledku vedení exekuce se mohl navýšit tak, že se pro vás jeho splácení stalo problematickým. Milostivé léto II vám s tím pomůže. Stačí, když zaplatíte původní dluh a 1815 Kč exekutorovi na náklady exekuce. Všechny ostatní úroky a náklady exekuce, které k dluhu časem přibyly, vám budou odpuštěny.

Více informací na webových stránkách MPSV

Ke stažení:

 

Milostivé léto I od 28.10.2021 do 28.1.2022

Dne 28. 10. 2021 bylo odstartováno takzvané Milostivé léto. Jedná se o novelu exekučního řádu, která byla přijata v rámci nedávno schváleného balíku exekučních změn. Během něj mohou lidé snadněji ukončit tisíc exekucí, které v minulosti vznikly z veřejnoprávních dluhů. Nesplacené závazky, které mezitím mnohdy narostly na několinásobek původního dluhu, půjde vymazat během tří měsíců za zvýhodněných podmínek.

Milostivé léto se týká dluhů, které mají lidé vůči veřejné správě a to včetně institucí s jakýmkoli státním podílem nebo třeba podniků s účastí města. Konkrétně jde třeba o dluhy s dopravními podniky, s nemocnicemi, se zdravotními pojišťovnami, na obecním nájmu nebo třeba i s energetickou společností ČEZ.

Podmínkou využití milostivého léta je i to, že člověk nesmí být v oddlužení/v insolvenci a současně se milostivé léto vztahuje pouze na exekuce, které řeší soudní exekutoři - nejedná se tedy o daňové a správní exekuce.

Milostivé léto má pomoci smazat nezvladatelné dluhy z minulosti. Akce Milostivé léto potrvá od 28. 10. 2021 do 28. 1. 2022. Do 28. 1. 2022 je možné podat žádost, zaplatit původní výši dluhu a 907,50 Kč poplatek za ukončení exekuce. Nebude tedy nutné platit žádné další poplatky nebo sankce.

Informace k milostivému létu naleznete i na webových stránkách Člověka v tísni, jenž zprovoznil i dluhovou helplinku na čísle 770 600 800.

Další odkazy: