Kontakty

Kontaktními osobami pro projekt Plánování sociálních služeb v Jihočeském kraji II. jsou:

Mgr. Bc. Lenka ZEVLOVÁ
- tel.: 386 720 844, e-mail: zevlova@kraj-jihocesky.cz

Bc. Lenka VEJSKRABOVÁ
- tel.: 386 720 628, e-mail: vejskrabova@kraj-jihocesky.cz


Kontaktními osobami pro projekt Podpora sociálních služeb v Jihočeském kraji IV jsou:

Mgr. Lenka SLÁDKOVÁ
- tel.: 386 720 776, 724 775 598, e-mail: sladkova@kraj-jihocesky.cz

Mgr. Beata DUŠKOVÁ PRYK
- tel.: 386 720 775, 724 775 678, e-mail: duskova@kraj-jihocesky.cz