Kontakty

Kontaktními osobami pro projekt Plánování sociálních služeb v Jihočeském kraji III. jsou:

Ing. Lukáš MACHÁT
- tel.: 386 720 927, e-mail: machat@kraj-jihocesky.cz


Kontaktními osobami pro projekty Podpora sociálních služeb v Jihočeském kraji VI a Prevence duševního zdraví dětí v Jihočeském kraji jsou:

Mgr. Lenka SLÁDKOVÁ
- tel.: 386 720 776, 725 780 715, e-mail: sladkova@kraj-jihocesky.cz

Mgr. Beata DUŠKOVÁ PRYK
- tel.: 386 720 775, e-mail: duskova@kraj-jihocesky.cz