Přejít k hlavnímu obsahu

Pověření k výkonu veřejné služby

Co je pověření?

Jedná se o dokument, který je kraj povinen vydat poskytovatelům sociálních služeb zařazených do sítě sociálních služeb. 

Pověření představuje závazek kraje zajišťovat dostupnost služby na svém území prostřednictvím konkrétního poskytovatele po dobu platnosti pověření. Pověření nezakládá právní nárok poskytovatele na financování služby z veřejných zdrojů.

Pověření JčK na období 2022-2024

Nové vzory Pověření Jihočeského kraje k poskytnutí služby obecného hospodářského zájmu, v oblasti sociálních služeb platné na období 2022-2024 byly schváleny dne 9. 9. 2021 Zastupitelstvem Jihočeského kraje usnesením č. 285/2021/ZK-10. 

Pověření je Jihočeským krajem vydáváno u sociálních služeb zařazených do krajské sítě maximálně na období platnosti střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb. Pověření se nevztahuje k finanční podpoře investičních záměrů. 

Ke stažení:

Hledáte starší verzi vzorů Pověření?

  • Vzor Pověření 2019 - 2021
  • Vzor Pověření 2018
  • Vzor Pověření 2017
  • Vzor Pověření 2016

 

Potřebujete více info?

Kontaktujte pracovnice oddělení projektů a plánování sociálních služeb, pokud potřebujete více informací.

Referentka pro střednědobý plán sociálních služeb

Referentka pro střednědobý plán sociálních služeb

Mgr. Monika Hanzelyová

hanzelyova@kraj-jihocesky.cz

tel.: 386 720 814, 724 164 073

Vedoucí oddělení - Oddělení projektů a plánování sociálních služeb

Vedoucí oddělení - Oddělení projektů a plánování sociálních služeb

Ing. Vendula Procházková

prochazkova@kraj-jihocesky.cz 

tel.: 386 720 626, 725 881 481