Přejít k hlavnímu obsahu

Pověření k výkonu veřejné služby

Co je pověření?

Jedná se o dokument, který je kraj povinen vydat poskytovatelům sociálních služeb zařazených do sítě sociálních služeb. 

Pověření představuje závazek kraje zajišťovat dostupnost služby na svém území prostřednictvím konkrétního poskytovatele po dobu platnosti pověření. Pověření nezakládá právní nárok poskytovatele na financování služby z veřejných zdrojů.

Pověření JčK na období 2022-2024

Nové vzory Pověření Jihočeského kraje k poskytnutí služby obecného hospodářského zájmu, v oblasti sociálních služeb platné na období 2022-2024 byly schváleny dne 9. 9. 2021 Zastupitelstvem Jihočeského kraje usnesením č. 285/2021/ZK-10. 

Pověření je Jihočeským krajem vydáváno u sociálních služeb zařazených do krajské sítě maximálně na období platnosti střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb. Pověření se nevztahuje k finanční podpoře investičních záměrů. 

Ke stažení:

Vzor Pověření Jihočeského kraje k poskytování služby obecného hospodářského zájmu, konkrétně k zajištění dostupnosti poskytování sociální služby v rozsahu základních činností na území kraje (dále jen „Pověření") pro rok 2016 schválilo Zastupitelstvo Jihočeského kraje na svém zasedání dne 5. 11. 2015. Pověření byla Jihočeským krajem vydávána v souladu s § 101 odst. 2 a 3 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách a v souladu s článkem 4 Rozhodnutí Komise (č. 2012/21/EU) ze dne 20. 12. 2011 o použití čl. 106 odst. 2 Smlouvy o fungování Evropské unie na státní podporu ve formě vyrovnávací platby za závazek veřejné služby udělené určitým podnikům pověřeným poskytováním služeb obecného hospodářského zájmu.

Změnu přílohy č. 1 Pravidel pro aktualizaci sítě sociálních služeb v Jihočeském kraji - vzory Pověření Jihočeského kraje k poskytování služby obecného hospodářského zájmu (dále jen Pověření) pro rok 2017 schválilo Zastupitelstvo Jihočeského kraje usnesením č. 394/2016/ZK-5 ze dne 22. 9. 2016.

Součástí schváleného materiálu je:

  1. dodatek k Pověření, kterým je prolongováno Pověření vydané poskytovatelům sociálních služeb v roce 2016,
  2. dále nový vzor Pověření pro služby nově zařazené do základní sítě sociálních služeb v roce 2017
  3. a také vzor podmíněného Pověření, které bude vydáno poskytovatelům v souvislosti s jejich zařazením do podmíněné sítě sociálních služeb.
Ke stažení:

Vzor dodatku k Pověření Jihočeského kraje k poskytování služby obecného hospodářského zájmu, konkrétně k zajištění dostupnosti poskytování sociální služby v rozsahu základních činností na území Jihočeského kraje (dále jen "Pověření") pro rok 2018 schválilo Zastupitelstvo Jihočeského kraje usnesením č. 431/2017/ZK-10 ze dne 14. 12. 2017. Tento materiál je vydán poskytovatelům sociálních služeb zařazeným do podmíněné sítě sociálních služeb. 

Ke stažení:

Pověření JčK 2019-2021

Vzory Pověření Jihočeského kraje k poskytování služby obecného hospodářského zájmu, konkrétně k zajištění dostupnosti poskytování sociální služby v rozsahu základních činností na území kraje (dále jen "Pověření") na období 2019 - 2021 schválilo Zastupitelstvo Jihočeského kraje usnesením č. 294/2018/ZK-16 ze dne 18. 10. 2018. 

V souladu s Rozhodnutím Komise (2012/21/EU, Úř. věst. L 7, 11. 1. 2012) ze dne 20. 12. 2011 o použití čl. 106 odst. 2 Smlouvy o fungování Evropské unie na státní podporu ve formě vyrovnávací platby za závazek veřejné služby udělené určitým podnikům pověřeným poskytováním služeb obecného hospodářského zájmu, je Jihočeský kraj je povinen vydat Pověření poskytovatelům sociálních služeb zařazeným do Sítě JčK na období 2019 - 2021.

Součástí schváleného dokumentu je:

  1. vzor Pověření do základní sítě,
  2. vzor dodatku k Pověření do základní sítě,
  3. vzor Pověření do podmíněné sítě,
  4. vzor dodatku k Pověření do podmíněné sítě. 

 

Nové znění vzoru dodatku k Pověření Jihočeského kraje k poskytování služby obecného hospodářského zájmu, konkrétně k zajištění dostupnosti poskytování sociální služby v rozsahu základních činností na území kraje (dále jen "Pověření") na období 2019 - 2021 schválilo Zastupitelstvo Jihočeského kraje usnesením č. 215/2019/ZK-22 ze dne 27. 6. 2019. 

Ke stažení:

Potřebujete více info?

Kontaktujte pracovnice oddělení projektů a plánování sociálních služeb, pokud potřebujete více informací.

Referentka pro střednědobý plán sociálních služeb

Referentka pro střednědobý plán sociálních služeb

Mgr. Monika Hanzelyová

hanzelyova@kraj-jihocesky.cz

tel.: 386 720 814, 724 164 073

Odborný konzultant projektu Plánování SS v JčK IV

Odborný konzultant projektu Plánování SS v JčK IV

Mgr. Iva Michalová

michalova2@kraj-jihocesky.cz

tel.: 386 720 741

Vedoucí oddělení - Oddělení projektů a plánování sociálních služeb

Vedoucí oddělení - Oddělení projektů a plánování sociálních služeb

Ing. Vendula Procházková

prochazkova@kraj-jihocesky.cz 

telefon: 386 720 626, 725 881 481