Akční plány Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb v Jihočeském kraji

Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb (SPRSS JčK) reflektuje záměr zajistit základní dostupnost a kvalitu poskytovaných sociálních služeb, zohledňuje priority Evropské unie v sociální oblasti i deklaraci záměrů v oblasti sociální politiky státu. K naplňování priorit a cílů tohoto strategiského dokumentu v oblasti sociálních služeb jsou využívány jednoleté akční plány, které umožňují zpracování a zohlednění dílčích změn po dobu plastnosti SPRSS JčK.

Při tvorbě Akčního plánu pro rok 2018 byla využita data z Registru poskytovatelů sociálních služeb, údaje od poskytovatelů sociálních služeb, dále byla využita data z interních zdrojů krajského úřadu, především ze žádostí o poskytnutí dotace v rámci dotačního řízení Jihočeského kraje, včetně přehledů o poskytnutých prostředcích z dalších zdrojů. Současně byla využita i data z místních komunitních plánů sociálních služeb zpracovaných na území Jihočeského kraje, ve kterých by měly být využity výstupy sociální práce vykonávané v přenesené působnosti.

Akční plán SPRSS JčK pro rok 2018 - aktualizace přílohy Síť JčK červen 2018 (.pdf)

Akční plán SPRSS JčK pro rok 2018 - aktualizace přílohy Síť JčK únor 2018 (.pdf)

Akční plán SPRSS JčK pro rok 2018 - aktualizace přílohy Síť JčK (.pdf)

Akční plán SPRSS JčK pro rok 2018 (.pdf)


Jednotlivé Akční plány z předchozích let jsou k dispozici v sekci Dokumenty ke stažení.