Přejít k hlavnímu obsahu

Úvod

Správa a financování služeb v sociální oblasti

Sociální portál Jihočeského kraje

Aktuality

Online aplikace Jihočeského kraje

JASS - Parametry a výkony sociálních služeb

Jihočeskou aplikaci sociálních služeb (JASS) používáme pro nastavení parametrů a pro sledování výkonů sociálních služeb. Parametry, to co služba nabízí, zadáváte na začátku sledovaného období. Upravovat je můžete celý rok. Výkony, měřitelné výstupy, vyplňujete po ukončení sledovaného období, tj. zpětně za uplynulý kalendářní rok.

Pomáháme dětem v sociální oblasti

Sociálně právní ochrana dětí

Sociálně-právní ochrana představuje soubor různých opatření a nástrojů, které je třeba používat včas, vhodně a účelně s vědomím, že předním hlediskem sociálně-právní ochrany je zájem a blaho dítěte, ochrana rodičovství a rodiny a vzájemné právo rodičů a dětí na rodičovskou výchovu a péči.