Aktuálně platné dokumenty

Pravidla pro tvorbu a aktualizaci Sítě JčK
Pravidla pro tvorbu a aktualizaci sítě sociálních služeb v Jihočeském kraji - Změna č. 1 (účinná od 1. 7. 2021), (.pdf)

Přílohy pravidel:

 

Kritéria hodnocení sociálních služeb pro zařazení do základní sítě sociálních služeb v Jihočeském kraji 
Kritéria hodnocení (účinná od 1. 7. 2021), (.pdf)

 

Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb Jihočeského kraje

 

Síť sociálních služeb v Jihočeském kraji 

Základní síť

 

Podmíněná síť

 

Akční plány SPRSS Jihočeského kraje

 

Vykazování výkonů sociálních služeb - diagram 

Diagram (.pdf) - srpen 2019

 

Průvodce sociálními službami v Jihočeském kraji

 

Prezentace z kulatých stolů březen - duben 2018
1. část - Tvorba sítě sociálních služeb na území Jihočeského kraje (.pdf)
2. část - Přílohy k Pravidlům pro tvorbu a aktualizaci sítě sociálních služeb v Jihočeském kraji (.pdf)