Aktuálně platné dokumenty

Pravidla pro tvorbu a aktualizaci Sítě JčK
Pravidla pro tvorbu a aktualizaci sítě sociálních služeb v Jihočeském kraji (účinná od 1. 1. 2018), (.pdf)

Přílohy pravidel:
Žádost o zařazení do základní Sítě JčK  (.docx) - aktualizace únor 2019
Žádost o zařazení do podmíněné Sítě JčK (.docx) - aktualizace únor 2019
Žádost o akceptaci změny  (.docx)  - aktualizace květen 2019
Formulář Vyjádření OU ORP a obce (.docx) - aktualizace únor 2019
Průběžná zpráva o realizaci (.docx) - aktualizace únor 2019

Metodický pokyn k Pravidlům pro tvorbu a aktualizaci Sítě JčK
Metodický pokyn 1/2018 (.pdf) - Vyjádření OÚ ORP a vyjádření obce k potřebnosti sociální služby, (upraveno 6. 6. 2018)
Metodický pokyn k žádosti o akceptaci změny (.pdf),. září 2019

Kritéria hodnocení sociálních služeb pro zařazení do základní sítě sociálních služeb v Jihočeském kraji 
Kritéria hodnocení (.pdf), účinná od 1. 7. 2018

Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb Jihočeského kraje
Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb JčK na období 2019 - 2021 (.pdf)

Metodika postupu tvorby SPRSS Jihočeského kraje na období 2022–2024 (.pdf)

Síť sociálních služeb v Jihočeském kraji 
Základní síť
Přehled sociálních služeb zařazených do základní sítě v JčK leden 2019 (.pdf)

Podmíněná síť
Přehled sociálních služeb zařazených do podmíněné sítě v JčK  (.pdf) - leden 2019
Přehled sociálních služeb zařazených do podmíněné sítě v JčK (.pdf) - červen 2019
Přehled sociálních služeb zařazených do podmíněné sítě v JčK (.pdf) - květen 2019

Akční plány SPRSS Jihočeského kraje
Akční plán SPRSS JčK pro rok 2020 (.pdf)
Formulář k veřejnému připomínkování (.doc)

Průvodce sociálními službami v Jihočeském kraji 
Průvodce sociálními službami v Jihočeském kraji (.pdf)

Prezentace z kulatých stolů březen - duben 2018
1. část - Tvorba sítě sociálních služeb na území Jihočeského kraje (.pdf)
2. část - Přílohy k Pravidlům pro tvorbu a aktualizaci sítě sociálních služeb v Jihočeském kraji (.pdf)