Dotační řízení 2022

Účelová dotace Jihočeského kraje 2022 

 

2. kolo účelové dotace pro rok 2022

Zastupitelstvo JčK na svém jednání  dne 15. 8. 2022 schválilo vyhlášení 2. kola dotačního řízení pro poskytování účelové dotace dle §101a zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, z rozpočtu Jihočeského kraje poskytovatelům sociálních služeb v roce 2022 určené na dofinancování sociálních služeb.

Účelem dotace na dofinancování je spolufinancování neinvestičních nákladů, které souvisí s poskytováním sociálních služeb v období od 1. 1. 2022 do 31. 12. 2022 v rozsahu dle vydaných Pověření Jihočeského kraje k poskytování služby obecného hospodářského zájmu, konkrétně k zajištění dostupnosti sociální služby v rozsahu základních činností na území kraje.

Žádost musí být zpracována a podána v elektronické podobě prostřednictvím aplikace OKslužby poskytovatel v termínu od 16. 9. 2022 do 23. 9. 2022.

Podrobné informace včetně tiskopisů jsou uveřejněny na webu Jihočeského kraje.

 

1. splátka dotace

Zastupitelstvo Jihočeského kraje na svém jednání dne 24. 2. 2022 schválilo rozdělení finančních prostředků poskytovatelům sociálních služeb v rozsahu dle vydaných Pověření Jihočeského kraje k poskytování služby obecného hospodářského zájmu v rámci účelové dotace dle § 101a zákona č. 108/2006 Sb. o sociálních službách.

Přerozdělena byla první část dotace, kterou poskytlo MPSV pro Jihočeský kraj na financování sociálních služeb ve výši 251.939.702 Kč, a to ve stavu rozpočtového provizoria.
Tuto dotaci obdržel Jihočeský kraj na svůj účet dne 14. 2. 2022 a vyplácení této splátky dotace poskytovatelům sociálních služeb proběhlo v průběhu března 2022.

2. splátka dotace

Zastupitelstvo Jihočeského kraje na svém jednání dne 31. 3. 2022 schválilo rozdělení druhé části dotace poskytovatelům sociálních služeb pro rok 2022.

Přerozdělena byla částka ve výši 125.969.851 Kč, kterou obdržel Jihočeský kraj od MPSV na financování sociálních služeb dne 22. 03. 2022.
Nyní jsou poskytovatelům sociálních služeb rozesílány Dodatky č. 1 ke smlouvě o dotaci, které obsahují navýšení původních dotací pro jednotlivé služby.
Vyplacení druhé části dotace proběhne v průběhu dubna 2022

Obě tyto splátky byly poskytované ze státního rozpočtu v rámci rozpočtového provizoria.

3. splátka dotace

Na základě schváleného státního rozpočtu obdržel Jihočeský kraj od MPSV Rozhodnutí o poskytnutí celkové dotace pro rok 2022, resp. o výši třetí splátky. Návrhy na rozdělení této částky schválilo Zastupitelstvo JčK na jednání dne 21. 4. 2022.

 

Přehled splátek

  1. Rozdělení 1. splátky pro rok 2022 (.pdf)
  2. Rozdělení 2. splátky pro rok 2022 (.pdf)
  3. Rozdělení 3. splátky pro rok 2022 (.pdf)

 

Metodika 2022

Zastupitelstvo Jihočeského kraje na svém jednání dne 24. 6. 2021 schválilo usnesením č. 206/2021/ZK-8 Metodiku pro poskytování účelové dotace dle § 101a zákona č. 108/2006 sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, z rozpočtu Jihočeského kraje poskytovatelům sociálních služeb v roce 2022, včetně jejích příloh.

Dle části IX, bude 2 této Metodiky a části IX, bodu 1 Smlouvy o poskytnutí dotace bude NOVĚ příjemce dotace povinen vést evidenci pracovní doby u všech pracovníků v přímé péči, a to odděleně za každou jednotlivou sociální službu (za každý identifikátor). Účelem zavedení této povinnosti je zejména ověření zajištění dostupnosti sociální služby v rozsahu vydaného Pověření Jihočeského kraje k poskytování služby obecného hospodářského zájmu pro období 2022-2024.

Účelová dotace z rozpočtu Jihočeského kraje se poskytuje poskytovatelům sociálních služeb k financování neinvestičních nákladů souvisejících s poskytováním sociálních služeb v období od 1. 1. 2022 do 31. 12. 2022 v rozsahu dle vydaných Pověření Jihočeského kraje k poskytování služby obecně hospodářského zájmu konkrétně k zajištění dostupnosti poskytování sociální služby v rozsahu základních činností na území kraje a bude poskytovatelům poskytnuta jako součást vyrovnávací platby v souvislosti s plněním závazku veřejné služby. Dotace může být poskytnuta poskytovatelům sociálních služeb, které jsou v souladu se Střednědobým plánem rozvoje sociálních služeb Jihočeského kraje na období 2022 - 2024.

 

Podávání žádostí

Od 15. 9. 2021 do 31. 10. 2021 je stanoven termín pro podávání žádostí o účelovou dotaci z rozpočtu Jihočeského kraje poskytovatelům sociálních služeb pro rok 2022.

Žádost musí být zpracována výlučně prostřednictvím internetové aplikace OKslužby - poskytovatel, kterou spravuje MPSV.

 

Dokumenty ke stažení

  1. Metodika pro poskytování účelové dotace 2022 (.pdf) 
  2. Přílohy Metodiky pro poskytování účelové dotace (.zip)
  3. Specifické přílohy k žádosti (.zip)
  4. Metodika JčK 2022 Dodatek č. 1 (.pdf)
  5. Metodika JčK 2022 Dodatek č. 2 (.pdf) - aktualizováno 22.04.2022