Přejít k hlavnímu obsahu

Účelová dotace 2022

Co je účelová dotace?

Účelová dotace je dotace z rozpočtu Jihočeského kraje určená na podporu poskytovatelů sociálních služeb.

Dotace je poskytována v souladu s § 101a zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů.

Komu je možné dotaci poskytnout?

Poskytovatelům sociálních služeb, kteří jsou oprávněni k poskytování soc. služeb dle zákona o sociálních službách (§ 78 ZSS) a kteří splňují následující 2 podmínky: 

 1. Bylo jim vydáno Pověření Jihočeského kraje k poskytování služby obecného hospodářského zájmu, tj. k zajištění dostupnosti sociální služby na území Jihočeského kraje.
 2. Poskytují sociální služby, jež jsou v souladu se Střednědobým plánem rozvoje sociálních služeb Jihočeského kraje na období 2022 - 2024.

Kdy je možné podat žádost o dotaci?

Od 15. 9. 2021 do 31. 10. 2021 je možné podávat žádosti o dotaci pro rok 2022.

Žádost o dotaci je možné podat pouze v tomto termínu.

Jak podat žádost o dotaci?

Výlučně prostřednictvím internetové aplikace OKslužby - poskytovatel, kterou spravuje MPSV.

Žádosti vyplněné a podané jiným způsobem, než prostřednictvím aplikace jsou neplatné.

Podmínkou přístupu do aplikace je zřízení uživatelského účtu. Účet zřizuje MPSV na základě zaslání  souhlasu uživatele se zpracováním osobních údajů. 

Aplikaci je možné spustit 2 způsoby:

 1. na adrese https://socpos.mpsv.cz/posvvaclient/iokposkytovatel.html
 2. nebo pomocí souboru StartPoskyt.bat, který si stáhněte na webových stránkách MPSV

Pro další informace navštivte webové stránky MPSV.

Co je možné z dotace hradit?

Z dotace lze hradit pouze:

 • neinvestiční náklady vzniklé v období od 1. 1. 2022 do 31. 12. 2022,
 • neinvestiční náklady, které souvisí s poskytováním základních činností sociálních služeb poskytovaných na území Jihočeského kraje.

Podrobně viz Metodika (část VIII) a Příloha Metodiky č. 6.

Dotace jako součást vyrovnávací platby bude poskytnuta v souvislosti s plněním závazku veřejné služby.

 

Kde najdu další informace?

 1. Metodika pro poskytování účelové dotace pro rok 2022 (dále jen Metodika)
 2. Smlouva o poskytnutí dotace (příloha Metodiky č. 2)
 3. Přílohy Metodiky 2022 (.zip) - závazné formuláře a vzory pro příjemce dotace
 4. Specifické přílohy k žádosti o dotaci (.zip) - závazné formuláře a vzory příloh pro žadatele o dotaci
 5. Metodika JčK 2022 Dodatek č. 1 (.pdf)
 6. Metodika JčK 2022 Dodatek č. 2 (.pdf) - aktualizováno 22.04.2022
 7. Metodika JčK 2022 Dodatek č. 3 (.pdf) - aktualizováno 26.10.2022
 8. Přílohy Metodiky pro poskytování účelové dotace - dofinancování (.zip) - aktualizováno 16.11.2022
  V souboru .zip naleznete:
  - Vzor dodatku ke smlouvě (.pdf)
  - Formuláře pro vyúčtování účelové dotace s dofinancováním (.xlsx) - Pozor! Soubor má více listů.
  - Formuláře pro finanční vypořádání účelové dotace s dofinancováním (.xlsx)

Na co si dát pozor v roce 2022?

Na novou povinnost vést evidenci pracovní doby u všech pracovníků v přímé péči, a to odděleně za každou jednotlivou sociální službu (za každý identifikátor).

 • Účelem zavedení této povinnosti je zejména ověření zajištění dostupnosti sociální služby v rozsahu vydaného Pověření Jihočeského kraje k poskytování služby obecného hospodářského zájmu pro období 2022-2024.
 • Povinnost je zakotvena v Metodice (část IX, bod 2) a Smlouvě o poskytnutí dotace (části IX, bod 1).

Výsledky - Jak byla dotace rozdělena? Kdy bude vyplacena?

Rozdělení finančních prostředků poskytovatelům sociálních služeb schvaluje Zastupitelstvo Jihočeského kraje vždy v rozsahu dle vydaných Pověření Jihočeského kraje k poskytování služby obecného hospodářského zájmu v rámci účelové dotace dle § 101a zákona č. 108/2006 Sb. o sociálních službách.

Vyplacení 1. části dotace

Poskytovatelům byla rozdělena 1. část dotace pro rok 2022, kterou poskytlo MPSV pro Jihočeský kraj na financování sociálních služeb, ve výši 251 939 702 Kč, a to ve stavu rozpočtového provizoria. Tuto dotaci obdržel Jihočeský kraj dne 14. 2. 2022.

 • Vyplacení 1. části dotace bude v  průběhu března 2022.

Rozdělení finančních prostředků poskytovatelům sociálních služeb schválilo Zastupitelstvo Jihočeského kraje na svém jednání dne 24. 2. 2022.

Tyto splátka byla poskytovaná ze státního rozpočtového provizoria

Vyplacení 2. části dotace

Poskytovatelům byla rozdělena 2. část dotace pro rok 2022, kterou poskytlo MPSV pro Jihočeský kraj na financování sociálních služeb, ve výši 125 969 851 Kč dne 22. 3. 2022. Nyní jsou poskytovatelům sociálních služeb rozesílány Dodatky č. 1 ke smlouvě o dotaci, které obsahují navýšení původních dotací pro jednotlivé služby.

 • Vyplacení 2. části dotace bude v průběhu dubna 2022.

Rozdělení finančních prostředků poskytovatelům sociálních služeb schválilo Zastupitelstvo Jihočeského kraje na svém jednání dne 31. 3. 2022.

První a druhá splátka dotace byly poskytované ze státního rozpočtového provizoria. Vzhledem k tomu, že státní rozpočet na rok 2022 je již schválený, očekává Jihočeský kraj od MPSV informaci a následně Rozhodnutí o celkové roční výši dotace pro rok 2022, resp. o výši třetí splátky. Návrhy na rozdělení této částky by mělo projednávat zastupitelstvo kraje dne 21. 4. 2022 s tím, že poté budou poskytovatelům rozesílány Dodatky č. 2 ke smlouvám o dotaci. 

Vyplacení 3. části dotace

Poskytovatelům byla rozdělena 3. část dotace pro rok 2022
Na základě schváleného státního rozpočtu obdržel Jihočeský kraj od MPSV Rozhodnutí o poskytnutí celkové dotace pro rok 2022, resp. o výši 3. splátky.

Návrhy na rozdělení třetí částky schválilo Zastupitelstvo JčK na jednání dne 21. 4. 2022.

Co je možné z dotace hradit?

Kde najdu další informace?

Jak správně vyúčtovat a vypořádat dotaci?

Dodržet termín

Nejpozději do 20. 1. 2023 vyúčtovat a finančně vypořádat přidělenou dotaci. 

Potřebujete více info?

Kontaktujte administrátory účelové dotace (pracovníky oddělení kontroly a financování), pokud potřebujete více informací k dotačnímu řízení pro sociální služby, analytické a koncepční činnosti (mediány, průměry, ...) nebo rozpočtu, smlouvám a platbám.

Dotační řízení pro sociální služby

Dotační řízení pro sociální služby

Mgr. Renata Zumrová
zumrova@kraj-jihocesky.cz
tel.: 386 720 646

Analytická a koncepční činnost

Analytická a koncepční činnost

Ing. Jiří Pavlíček
pavlicek@kraj-jihocesky.cz
tel.: 386 720 781

Finanční referent - rozpočtář

Finanční referent - rozpočtář

Ing. Lucie Marischková
marischkova@kraj-jihocesky.cz
tel.: 386 720 783

Vedoucí oddělení - Oddělení kontroly a financování

Vedoucí oddělení - Oddělení kontroly a financování

Ing. Kateřina Kalátová
tel.: 386 720 702