Pověření JčK na období 2022-2024

Dne 9. 9. 2021 byly Zastupitelstvem Jihočeského kraje usnesením č. 285/2021/ZK-10 schváleny nové vzory Pověření Jihočeského kraje k poskytnutí služby obecného hospodářského zájmu, v oblasti sociálních služeb platné na období 2022-2024.
Pověření je Jihočeským krajem vydáváno u sociálních služeb zařazených do krajské sítě maximálně na období platnosti střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb. Pověření se nevztahuje k finanční podpoře investičních záměrů. 

 

Vzory Pověření (.pdf)

Přehled vydaných Pověření Jihočeského kraje k poskytnutí služby obecného hospodářského zájmu na období 2022 - 2024 (.pdf)