Specifické přílohy k Žádosti poskytovatele sociálních služeb o účelovou dotaci z rozpočtu Jihočeského kraje pro rok 2019

 

Příloha 1_Čestné prohlášení k žádosti o účelovou dotaci z rozpočtu Jihočeského kraje

 • Příloha k celkové žádosti o účelovou dotaci z rozpočtu Jihočeského kraje.
 • Povinná příloha pro všechny poskytovatele sociálních služeb.
 • Příloha musí být podepsána statutárním zástupcem organizace.
 • Vkládá se ve formátu .pdf.   

 

Příloha 2_Čestné prohlášení žadatele právnické osoby

 • Příloha k celkové žádosti o účelovou dotaci z rozpočtu Jihočeského kraje.
 • Povinná příloha pro všechny poskytovatele sociálních služeb - právnické osoby.
 • Příloha musí být podepsána statutárním zástupcem organizace.
 • Vkládá se ve formátu .pdf.   

 

Příloha 3_Specifická příloha dle druhů sociálních služeb     

 • Příloha k celkové žádosti o účelovou dotaci z rozpočtu Jihočeského kraje.
 • Povinná příloha pro všechny poskytovatele sociálních služeb.
 • Vkládá se ve formátu Excel.                                        

 

Příloha 4_Žádost o zařazení do základní sítě sociálních služeb

 • Příloha k jednotlivým sociálním službám ze Žádosti o účelovou dotaci z rozpočtu Jihočeského kraje.
 • Povinná příloha pro všechny druhy sociálních služeb.
 • Příloha musí být podepsána statutárním zástupcem organizace.
 • Vkládá se ve formátu .pdf

 

Příloha 5_Vyjádření OÚ ORP a Vyjádření obce k potřebnosti sociální služby

 • Příloha k jednotlivým sociálním službám ze Žádosti o účelovou dotaci z rozpočtu Jihočeského kraje.
 • Povinná příloha pro všechny druhy sociálních služeb.
 • Vyjádření OÚ ORP musí být podepsáno oprávněnými osobami (tajemník/vedoucí sociálního odboru OÚ ORP) - vkládá se ve formátu .pdf.
 • Vyjádření obce musí být podepsáno statutárním zástupcem obce - vkládá se ve formátu .pdf.

 

Příloha 6 Doplňující údaje pro zařazení sociální služby do základní sítě Jihočeského kraje

 • Příloha k jednotlivým sociálním službám ze Žádosti o účelovou dotaci z rozpočtu Jihočeského kraje.
 • Povinná příloha pro vybrané druhy sociálních služeb:
 1. Tabulku č. 1 vyplní následující sociální služby - odlehčovací služby (pouze terénní forma), osobní asistence, pečovatelská služba, podpora samostatného bydlení.
 2. Tabulku č. 2 vyplní následující sociální služby - intervenční centra, krizová pomoc, odborné sociální poradenství, odlehčovací služby (pouze ambulantní a terénní forma), osobní asistence, pečovatelská služba, sociálně  aktivizační služby pro rodiny s dětmi, sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením, sociální rehabilitace, terénní programy.
 • Příloha se vkládá ve formátu Excel.