Správní obvod ORP Vimperk

V lednu 2018 bylo ve spolupráci s městem Vimperk zahájeno komunitní plánování sociálních služeb na Vimpersku. 

Cílem projektu je proces plánování sociálních služeb, který povede k zajištění kvalitní, dostupné a efektivní sítě sociálních služeb na území SO ORP Vimperk, která bude transparentní a bude zajišťovat stabilní informační kanály mezi jednotlivými zainteresovanými subjekty v oblasti sociálních služeb. Cílem je zapojit do procesu plánování všechny cílové skupiny, kterými jsou zadavatelé, poskytovatelé a uživatelé sociálních služeb a v neposlední řadě i aktivní veřejnost, která se o tuto problematiku zajímá. Důležité je také zaměřit pozornost na samosprávu - zajistit její informovanost o problematice sociální oblasti.  

Kontakt město Vimperk:

Mgr. Jana Korbelová, vedoucí odboru sociálních věcí a zdravotnictví

Adresa: Městský úřad Vimperk, Steinbrenerova 6, 385 17 Vimperk

Telefon: 388 459 029, 725 043 967

E-mail: jana.korbelova@mesto.vimperk.cz

 

SOS Šumavsko, z.ú, 

Kontaktní osoba: Lucie Pechoušková 

Adresa: Archiváře Teplého 102, 387 06 Malenice 

Telefon: 730 870 045

E-mail: pechouskova@sossumavsko.cz

www.sossumavsko.cz

 

Katalog poskytovatelů sociálních služeb na území ORP Vimperk  

Komunitní plán sociálních služeb na území obce s rozšířenou působností Vimperk na období 2015 – 2018

Akční plán pro rok 2018