Správní obvod ORP Vimperk

Plánování sociálních služeb bylo na území ORP Vimperk naposledy zahájeno v roce 2014. Tento projekt se realizoval v roce 2014-2015. Jeho hlavním výstupem byl "Komunitní plán sociálních služeb na území ORP Vimperk na období 2015-2018". V období 2014-2015 prostřednictvím odboru sociálních věcí a zdravotnictví při Městském úřadu ve Vimperku, navazoval proces komunitního plánování na období 2015-2018, hlavním výstupem byl střednědobý plán sociálních služeb "Komunitní plán sociálních služeb na území obce s rozšířenou působností Vimperk na období 2015-2018". V roce 2017 se na území ORP Vimperk realizoval krátkodobý proces plánování, který aktualizoval stávající Komunitní plán sociálních služeb na období 2015-2018.  

V lednu 2018 byl na území správního obdobu ORP Vimperk zahájen projekt Komunitní plán sociálních služeb ORP Vimperk. Tento projekt je zaměřen na podporu místního partnerství, informovanost a zpracování aktuálních plánů. V rámci projektu byl zpracován Akční plán rozvoje sociálních služeb pro ORP Vimperk na rok 2019. Hlavním výstupem projektu je střednědobý plán na období 2020-2022. Vychází z aktuálních potřeb území a zohledňuje dostupné zdroje, které je možné pro udržení a rozvoje sociálních a doprovodných služeb na území využít. 

 

Kontakt město Vimperk:

Mgr. Jana Korbelová, vedoucí odboru sociálních věcí a zdravotnictví

Adresa: Městský úřad Vimperk, Steinbrenerova 6, 385 17 Vimperk

Telefon: 388 459 029, 725 043 967

E-mail: jana.korbelova@mesto.vimperk.cz

 

SOS Šumavsko, z.ú, 

Kontaktní osoba: Lucie Pechoušková 

Adresa: Archiváře Teplého 102, 387 06 Malenice 

Telefon: 730 870 045

E-mail: pechouskova@sossumavsko.cz

www.sossumavsko.cz

 

Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb ORP Vimperk na období 2020 - 2022 

Katalog poskytovatelů sociálních služeb na území ORP Vimperk  

Komunitní plán sociálních služeb na území obce s rozšířenou působností Vimperk na období 2015 – 2018

Akční plán pro rok 2018