Správní obvod ORP Vodňany

Komunitní plánování sociálních služeb bylo na území ORP Vodňany zahájeno v roce 2005, v roce 2006 byl zpracován a schválen Komunitní plán sociálních služeb Vodňany. Obsahoval 40 záměrů směřujících k rozvoji a zkvalitnění sociálních služeb na Vodňansku. V roce 2009 byla většina záměrů plánu splněna a byl proto zahájen projekt zaměřený na aktualizaci plánu.

V roce 2010 byl zkompletován a schválen Komunitní plán sociálních služeb ORP Vodňany. V době jeho přípravy probíhala i aktualizace krajského plánu, přičemž oba procesy byly úzce provázány. V roce 2012 byl v rámci grantového programu Jihočeského kraje „Plánování sociálních služeb v Jihočeském kraji“ proveden monitoring plnění plánu a byla zaktualizovaná jeho strategická část. Další projekty zaměřené na podporu procesu komunitního plánování sociálních na území správního obvodu ORP Vodňany se již nerealizovaly.

V roce 2016 Odbor sociálních věcí, zdravotnictví a školství MěÚ Vodňany zpracoval Plán sociálních a doprovodných služeb území správního obvodu ORP Vodňany pro roky 2016 – 2018. Na tvorbu plánu navázal projekt „Podpora plánování sociálních služeb na území správního obvodu ORP Vodňany 2016“ podpořený z grantového programu Jihočeského kraje. Projekt se realizoval od srpna do prosince 2016 a hlavním výstupem je Akční plán na rok 2017.

 

Kontakt: Mgr. Júsuf Traore, DiS., vedoucí odboru sociálních věcí, zdravotnictví a školství

Adresa: Městský úřad Vodňany, Náměstí Svobody 18, 389 01 Vodňany

Telefon: 383 379 150, 778 477 274

E-mail: traore@muvodnany.cz

www: http://www.vodnany.eu/komunitni-planovani-orp-vodnany/ds-27948

 

Plán sociálních a doprovodných služeb území správního obvodu ORP Vodňany pro roky 2016 – 2018:

http://www.vodnany.eu/VismoOnline_ActionScripts/File.ashx?id_org=18428&id_dokumenty=441088

 

Akční plán na rok 2017:

http://www.vodnany.eu/assets/File.ashx?id_org=18428&id_dokumenty=441862