Přejít k hlavnímu obsahu

Účelová dotace poskytovatelům sociálních služeb 2024

Informujeme vás, že Zastupitelstvo Jihočeského kraje schválilo dne 22. 06. 2023 Metodiku pro poskytování účelové dotace dle § 101a zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, z rozpočtu Jihočeského kraje poskytovatelům sociálních služeb v roce 2024, včetně jejích příloh.

Účelem dotace je spolufinancování neinvestičních nákladů, které souvisí s poskytováním sociálních služeb v období od 01. 01. 2024 do 31. 12. 2024 v rozsahu dle vydaných Pověření Jihočeského kraje k poskytování služby obecného hospodářského zájmu, konkrétně k zajištění dostupnosti poskytování sociální služby v rozsahu základních činností.

Žádost musí být zpracována výlučně prostřednictvím internetové aplikace OKslužby-poskytovatel, kterou spravuje MPSV.

Termín pro podávání žádostí: od 15. 09. 2023 do 31. 10. 2023

Ke stažení:

 

Veškeré informace vč. tiskopisů jsou zveřejněny též na webu Jihočeského kraje.

Můžete je najít v sekcích: