Přejít k hlavnímu obsahu

Krajský dotační program 2021

Co je Krajský dotační program?

KDP je dotační program financovaný z rozpočtu Jihočeského kraje. 
Cílem programu je finanční podpora sociálních služeb poskytovaných na území Jihočeského kraje.

Komu je možné dotaci v r. 2021 poskytnout?

Poskytovatelům sociálních služeb, kteří jsou oprávněni k poskytování soc. služeb dle zákona o sociálních službách (§ 78 ZSS).

Vyhlášení programu pro rok 2022 schválilo Zastupitelstvo Jihočeského kraje dne 31. 3. 2022.

Kdy požádat o dotaci na rok 2021?

Od 19. 4. 2021 do 3. 5. 2021 do 12:00 hodin je termín pro podávání žádostí o dotaci.

 

 

Jak podat žádost o dotaci v r. 2021?

Výlučně prostřednictvím aplikace 602XML Filler - Žádost v 602XML Filler 

Ke stažení: Postup stažení, vyplnění a odeslání žádosti o dotaci

Co je možné v r. 2021 z dotace hradit?

Z dotace lze hradit pouze:

  • neinvestiční náklady vzniklé v období od 1. 1. 2021 do 31. 12. 2021,
  • neinvestiční náklady, které souvisí s poskytováním základních činností sociálních služeb poskytovaných na území Jihočeského kraje.

Dotace se neposkytuje:

  • na zajištění fakultativních činností (§ 35 odst. 4 zákona o sociálních službách);
  • na úhradu nákladů na zdravotní péči poskytovanou podle § 36 zákona o sociálních službách, tato péče je hrazena podle § 17a zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

Kde najdu další informace?

Výsledky - Jak byla dotace rozdělena?

Výsledky Krajského dotačního programu na podporu sociálních služeb pro rok 2021 schválilo Zastupitelstvo Jihočeského kraje na svém jednání dne 24. 6. 2021.

Ke stažení: Výsledky KDP 2021 

Jak správně vyúčtovat a vypořádat dotaci?

Dodržet termín

Nejpozději do 17. 1. 2022 vyúčtovat a vypořádat přidělenou dotaci.

Použít správné formuláře

Další informace jsou uvedeny ve Smlouvě o poskytnutí dotace (článek VII. Vyúčtování a vypořádání dotace) nebo v Pravidlech (kap. 6 Vyúčtování, finanční vypořádání a kontrola dotace).

Potřebujete více info?

Kontaktujte administrátory krajského dotačního programu (pracovníky oddělení kontroly a financování), pokud potřebujete více informací.

Dotační řízení pro sociální služby

Dotační řízení pro sociální služby

Mgr. Renata Zumrová
zumrova@kraj-jihocesky.cz
tel.: 386 720 646

Analytická a koncepční činnost

Analytická a koncepční činnost

Ing. Jiří Pavlíček
pavlicek@kraj-jihocesky.cz
tel.: 386 720 781

Finanční referent - rozpočtář

Finanční referent - rozpočtář

Mgr. Lucie Marischková
marischkova@kraj-jihocesky.cz
tel.: 386 720 783

Vedoucí oddělení - Oddělení kontroly a financování

Vedoucí oddělení - Oddělení kontroly a financování

Ing. Kateřina Kalátová
tel.: 386 720 702