Přejít k hlavnímu obsahu

Účelová dotace 2023

Co je účelová dotace?

Účelová dotace je dotace z rozpočtu Jihočeského kraje určená na podporu poskytovatelů sociálních služeb.

Dotace je poskytována v souladu s § 101a zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů.

Komu je možné dotaci v r. 2023 poskytnout?

Poskytovatelům sociálních služeb, kteří jsou oprávněni k poskytování soc. služeb dle zákona o sociálních službách (§ 78 ZSS) a kteří splňují následující 2 podmínky: 

 1. Bylo jim vydáno Pověření Jihočeského kraje k poskytování služby obecného hospodářského zájmu, tj. k zajištění dostupnosti sociální služby na území Jihočeského kraje.
 2. Poskytují sociální služby, jež jsou v souladu se Střednědobým plánem rozvoje sociálních služeb Jihočeského kraje na období 2022 - 2024.

Kdy požádat o dotaci na rok 2023?

Od 15. 9. 2022 do 31. 10. 2022 je možné podávat žádosti o dotaci pro rok 2023.

Žádost o dotaci je možné podat pouze v tomto termínu. 

 

 

Jak podat žádost o dotaci?

Výlučně prostřednictvím internetové aplikace OKslužby - poskytovatel, kterou spravuje MPSV.

Žádosti vyplněné a podané jiným způsobem, než prostřednictvím aplikace jsou neplatné.

Podmínkou přístupu do aplikace je zřízení uživatelského účtu. Účet zřizuje MPSV na základě zaslání  souhlasu uživatele se zpracováním osobních údajů. 

Aplikaci je možné spustit 2 způsoby:

 1. na adrese https://socpos.mpsv.cz/posvvaclient/iokposkytovatel.html
 2. nebo pomocí souboru StartPoskyt.bat, který si stáhněte na webových stránkách MPSV

Pro další informace navštivte webové stránky MPSV.

Co je možné z dotace hradit?

Z dotace lze hradit pouze:

 • neinvestiční náklady vzniklé v období od 1. 1. 2023 do 31. 12. 2023,
 • neinvestiční náklady, které souvisí s poskytováním základních činností sociálních služeb poskytovaných na území Jihočeského kraje.

Podrobně viz Metodika 2023 (část VIII) a Příloha Metodiky č. 6 (Uznatelné a neuznatelné náklady).

Dotace jako součást vyrovnávací platby bude poskytnuta v souvislosti s plněním závazku veřejné služby.

 

Kde najdu další informace?

Metodika pro poskytování účelové dotace pro rok 2023 (dále jen Metodika)

Další informace najdete:

 1. Smlouva o poskytnutí dotace 2023 (příloha Metodiky č. 2)
 2. Smlouva o poskytnutí dotace - dodatek 2023 (příloha Metodiky č. 2a)
 3. Specifické přílohy k žádosti o dotaci (.zip) - závazné formuláře a vzory příloh pro žadatele o dotaci

Podrobnosti a tiskopisy 2023 v (.zip), jedná se o závazné formuláře a vzory pro příjemce dotace.

 

Veškeré informace vč. podrobností a tiskopisů jsou zveřejněny na webu Jihočeského kraje www.kraj-jihocesky.cz / Dotace, fondy EU / Programové dotace Jihočeského kraje, viz Účelová dotace dle § 101a zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, poskytovatelům sociálních služeb pro rok 2023

Na co si dát pozor v roce 2023?

Stejně jako v roce 2022 nezapomenout na povinnost vést evidenci pracovní doby u všech pracovníků v přímé péči, a to odděleně za každou jednotlivou sociální službu (za každý identifikátor). 

 • Účelem zavedení této povinnosti je zejména ověření zajištění dostupnosti sociální služby v rozsahu vydaného Pověření Jihočeského kraje k poskytování služby obecného hospodářského zájmu pro období 2022-2024.
 • Povinnost je zakotvena v Metodice (část IX, bod 2) a Smlouvě o poskytnutí dotace (části IX, bod 1).

Výsledky - Jak byla dotace rozdělena? Kdy bude vyplacena?

Rozdělení finančních prostředků poskytovatelům sociálních služeb schvaluje Zastupitelstvo Jihočeského kraje vždy v rozsahu dle vydaných Pověření Jihočeského kraje k poskytování služby obecného hospodářského zájmu v rámci účelové dotace dle § 101a zákona č. 108/2006 Sb. o sociálních službách.

Rozdělení dotací 2023

Rozdělení dotací v rámci dotačního řízení dle §101a zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, z rozpočtu Jihočeského kraje poskytovatelům sociálních služeb v roce 2023 schválilo Zastupitelstvo Jihočeského kraje dne 09. 02. 2023.

Ke stažení:

Jak správně vyúčtovat a vypořádat dotaci?

Dodržet termín

Nejpozději do 20. 01. 2024 vyúčtovat a vypořádat přidělenou dotaci.

Použít správné formuláře

Vrátit nedočerpanou část dotace

Nedočerpaná část dotace se vrací:

 • na účet poskytovatele dotace, který je uvedený ve smlouvě o poskytnutí dotace 
 • VS: 6402013305
 • SS: identifikátor sociální služby

Případné vratky v rámci vyúčtování a finančního vypořádání zasílejte na účet kraje nejdříve od 01.01.2024, nejpozději však do 20.01.2024.

Potřebujete více info?

Kontaktujte pracovníky oddělení kontroly a financování, pokud potřebujete více informací. 

Dotační řízení pro sociální služby

Dotační řízení pro sociální služby

Mgr. Renata Zumrová
zumrova@kraj-jihocesky.cz
tel.: 386 720 646

Analytická a koncepční činnost

Analytická a koncepční činnost

Ing. Jiří Pavlíček
pavlicek@kraj-jihocesky.cz
tel.: 386 720 781

Finanční referent - rozpočtář

Finanční referent - rozpočtář

Ing. Lucie Marischková
marischkova@kraj-jihocesky.cz
tel.: 386 720 783

Vedoucí oddělení - Oddělení kontroly a financování

Vedoucí oddělení - Oddělení kontroly a financování

Ing. Kateřina Kalátová
tel.: 386 720 702