Přejít k hlavnímu obsahu

Archiv vyrovnávací platba

Vyrovnávací platba 2022

Přehled platných Pověření Jihočeským krajem pro období 2022 - 2024 včetně výší vyrovnávacích plateb pro jednotlivé sociální služby pro rok 2022 je zveřejněn níže.

V průběhu měsíce října 2022 byla provedena 1. korekce výší vyrovnávací platby s využitím ekonomických a personálních údajů za rok 2021 (namísto dosavadních údajů za rok 2020), které poskytovatelé sociálních služeb vložili do OK systému. Dále bylo zohledněné i dofinancování ze strany MPSV ČR v rámci 2. kola dotačního řízení.

Ke stažení:

 

Vyrovnávací platba 2021

Ke stažení: 

 

Vyrovnávací platba 2020

Ke dni 1. 9. 2020 byla provedena 1. korekce vyrovnávacích plateb (hodnoty uvedené v posledním sloupci níže přiloženého souboru) a to z tohoto důvodu:
V souladu s ustanovením čl. 5 odst. 5.4. vydaných Pověření se vyrovnávací platba vypočítává vždy ze skutečných nákladů a výnosů v posledním uzavřeném kalendářním roce. Pro korekci proto byly použité údaje za rok 2019 (namísto dosavadních údajů za rok 2018). Ekonomické a personální údaje pro každou sociální službu byly standardně čerpány z výkazů za rok 2019, které poskytovatelé sociálních služeb vložili do OK systému ve stanoveném termínu do 30. 6. 2020.

Ke stažení: 

 

Vyrovnávací platba 2019

Ke stažení: 

V souladu s ustanovením čl. 5 odst. 5. 4 vydaných Pověření se vyrovnávací platba vypočítává vždy ze skutečných nákladů a výnosů v posledním uzavřeném kalendářním roce. Pro korekci proto byly použity údaje za rok 2018 (namísto dosavadních údajů za rok 2017). Ekonomické a personální údaje pro každou sociální službu byly standardně čerpány z výkazů za rok 2018, které poskytovatelé sociálních služeb vložili do OK systému ve stanoveném termínu do 30. 6. 2019.

 

Vyrovnávací platba 2018

Zastupitelstvo Jihočeského kraje na svém jednání dne 21.9.2017 schválilo vzory Pověření Jihočeského kraje k poskytování služby obecně hospodářského zájmu (dále jen Pověření) pro rok 2018 včetně výše vyrovnávací platby pro jednotlivé sociální služby na rok 2018. Součástí schváleného materiálu byl i vzor dodatku k Pověření, kterým se pro rok 2018 prolonguje účinnost Pověření vydaných poskytovatelům sociálních služeb již v roce 2015. Vzory Pověření včetně dodatku naleznete v sekci Pověření JčK.

Ke stažení: 

 

Vyrovnávací platba 2017

Ke stažení: 

Vyrovnávací platby po provedené 1. korekci pro rok 2017 jsou zveřejňované více než měsíc před konečným monitoringem jejich plnění, které jsou poskytovatelé sociálních služeb povinni zasílat do 10. 1. 2018. Protože rok 2017 byl velmi komplikovaný pro stanovení výší vyrovnávacích plateb, prosíme poskytovatele o včasnou kontrolu jejich plnění a v případě jakýchkoliv nesrovnalostí kontaktujte Ing. Jiřího Pavlíčka, oddělení kontroly a financování, odbor sociálních věcí, tel.: 386 720 781, e-mail: pavlicek@kraj-jihocesky.cz.

Na základě dosavadních podnětů od poskytovatelů sociálních služeb byla ještě ke dni 7. 12. 2017 opravena výše vyrovnávacích plateb pro rok 2017 po 1. korekci u následujících sociálních služeb: 

  • Azylové domy
  • Domovy pro osoby se zdravotním postižením
  • Domovy pro seniory
  • Domovy se zvláštním režimem
  • Chráněné bydlení
  • Odlehčovací služby
  • Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi
  • Sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením

 

Vyrovnávací platba 2016

Ke stažení: 

Provedené korekce vyrovnávací platby v roce 2016: 

  • Ke dni 30. 9. 2016 byla provedena 2. korekce výší vyrovnávacích plateb (hodnoty uvedené v posledním sloupci přiloženého souboru) a to z těchto důvodů (.pdf).
  • Ke dni 30. 6. 2016 byla provedena 1. korekce výší vyrovnávacích plateb (hodnoty uvedené v předposledním sloupci přiloženého souboru) a to z těchto důvodů (.pdf).

Potřebujete více info?

Kontaktujte administrátory vyrovnávací platby (pracovníky oddělení kontroly a financování), pokud potřebujete více informací.

Analytická a koncepční činnost

Analytická a koncepční činnost

Ing. Jiří Pavlíček
pavlicek@kraj-jihocesky.cz
tel.: 386 720 781

Vedoucí oddělení - Oddělení kontroly a financování

Vedoucí oddělení - Oddělení kontroly a financování

Ing. Kateřina Kalátová
telefon: 386 720 702