Přejít k hlavnímu obsahu

Sociální práce

Sociální práce

Na Krajském úřadu Jihočeského kraje realizuje a koordinuje činnosti sociální práce odbor sociálních věcí, oddělení sociálních služeb.

Sociální práce je teoretickou i praktickou disciplínou, jejímž hlavním cílem je snaha řešit na profesionální úrovni problémy osob nacházejících se v obtížných životních situacích. Podmínky poskytování pomoci a podpory fyzickým osobám v nepříznivé sociálních situaci prostřednictvím sociálních služeb a příspěvku na péči definuje zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů (celé znění zákona).

Tento zákon dále mj. upravuje i předpoklady pro výkon povolání sociálního pracovníka, jakož i základní činnosti v rámci sociální práce. Poskytování pomoci k zajištění základních životních podmínek fyzickým osobám dále upravuje také zákon č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi, ve znění pozdějších předpisů (celé znění zákona).

Činnost sociálního pracovníka je obecně upravena v ustanovení § 109 zákona o sociálních službách následovně: "Sociální pracovník vykonává sociální šetření, zabezpečuje sociální agendy včetně řešení sociálně-právních problémů v zařízeních poskytujících služby sociální péče, sociálně-právní poradenství, analytickou, metodickou a koncepční činnost v sociální oblasti, odborné činnosti v zařízeních poskytujících služby sociální prevence, depistážní činnost, poskytování krizové pomoci, sociální poradenství a sociální rehabilitace, zajišťuje potřeby obyvatel obce a kraje a koordinuje poskytování sociálních služeb." Jedná se o obecnou legislativní definici obsahu a rozsahu sociální práce. 

Informace zveřejněné Odborem sociálních věcí Krajského úřadu Jihočeského kraje týkající se sociální oblasti - odkaz na webové stránky Jihočeského kraje 
Informace zveřejněné Ministerstvem práce a sociálních věcí v oblasti sociální práce a sociálních služeb - odkaz na webové stránky MPSV 

Potřebujete více info?

Kontaktujte pracovníky oddělení sociálních služeb, pokud potřebujete více informací k sociálnímu začleňování.

Metodik sociální práce a prevence, romský koordinátor

Metodik sociální práce a prevence, romský koordinátor

Mgr. Hana Kršíková

krsikova@kraj-jihocesky.cz

tel.: 386 720 622, 724 158 353

Vedoucí oddělení sociálních služeb

Vedoucí oddělení sociálních služeb

Mgr. Alena Schumann

schumann@kraj-jihocesky.cz

tel.: 386 720 625, 724 267 624