Přejít k hlavnímu obsahu

Sociální začleňování

Co je sociální začleňování?

Sociálním začleňováním se dle zákona o sociálních službách rozumí proces, který zajišťuje, že osoby sociálně vyloučené nebo sociálním vyloučením ohrožené dosáhnou příležitostí a možností, které jim napomáhají plně se zapojit do ekonomického, sociálního i kulturního života společnosti a žít způsobem, který je ve společnosti považován za běžný.

Krajský úřad na území svého správního obvodu:

  • koordinuje poskytování sociálních služeb
  • realizuje a koordinuje činnosti sociální práce vedoucí k řešení nepříznivé sociální situace a k sociálnímu začleňování osob (§ 93 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů – dále jen „ZSS“).

Sociální vyloučení

Dle zákona o sociálních službách se sociálním vyloučením rozumí vyčlenění osoby mimo běžný život společnosti a nemožnost se do něj zapojit v důsledku nepříznivé sociální situace.

Sociální vyloučení tedy můžeme také definovat jako proces, kterým jsou jednotlivci i celé skupiny osob zbavováni přístupu ke zdrojům nezbytným pro zapojení se do sociálních, ekonomických a politických aktivit společnosti jako celku.

Proces sociálního vyloučení je primárně důsledkem chudoby a nízkých příjmů, přispívají k němu však také další faktory, jako je diskriminace, nízké vzdělání či špatné životní podmínky. Sociálně vyloučení jsou „odříznuti“ od institucí a služeb, sociálních sítí a vzdělávacích příležitostí. Projevem sociálního vyloučení je tedy například dlouhodobá nezaměstnanost, závislost na sociálních dávkách, život v prostorově vyloučených částech obcí (ghettech), nízká kvalifikace, špatný zdravotní stav, rozpad rodin či ztráta sebeúcty.

Sociální bydlení

Ministerstvo práce a sociálních věcí ve spolupráci s Ministerstvem pro místní rozvoj a Ministerstvem vnitra zřídilo webové stránky www.socialnibydleni.mspv.cz. Pod tímto odkazem naleznete všechny potřebné informace a témata týkající se problematiky sociálního bydlení.

Strategické dokumenty z oblasti sociálního bydlení v České republice:

Strategické dokumenty Jihočeského kraje

Strategické dokumenty ČR

Související webové stránky a dokumenty

Potřebujete více info?

Kontaktujte pracovníky oddělení sociálních služeb, pokud potřebujete více informací k sociálnímu začleňování.

Metodik sociální práce a prevence, romský koordinátor

Metodik sociální práce a prevence, romský koordinátor

Mgr. Hana Kršíková

krsikova@kraj-jihocesky.cz

tel.: 386 720 622, 724 158 353

Vedoucí oddělení sociálních služeb

Vedoucí oddělení sociálních služeb

Mgr. Alena Schumann

schumann@kraj-jihocesky.cz

tel.: 386 720 625, 724 267 624