Přejít k hlavnímu obsahu

Omezení / přerušení provozu

Omezení/přerušení provozu při poskytování sociální služby

Poskytovatel je povinen zajišťovat sociální službu ve formě a rozsahu uvedeném v rozhodnutí o registraci.

Provozní doba

Každá sociální služba musí být poskytována v rámci takového časového rozsahu, který byl určen poskytovatelem sociální služby, je zanesen v registru poskytovatelů sociálních služeb, a tudíž je závazný.

Při výkonu své činnosti je dále poskytovatel vázán rozsahem vydaného Pověření k poskytování služeb obecného hospodářského zájmu, v případě, že je služba zařazena do sítě sociálních služeb. Zajištění dostupnosti poskytované služby je základní povinností poskytovatele, neboť tím umožňuje případným zájemcům využít nabízené služby. Toto je zvláště důležité u sociálních služeb, ve kterých nelze dopředu naplánovat využití služby klientem v daný den a čas.

Při čerpání dovolených je nutné zajistit vzájemnou zastupitelnost pracovníků a zajistit tak kontinuitu poskytování daných sociálních služeb bez omezení.
Totéž platí, i pokud poskytovatel zajišťuje „tábory pro děti“ a další aktivity nesouvisející s poskytováním sociální služby v rozsahu základních činností, i zde musí zajistit zastupitelnost pracovníků a provoz registrované sociální služby ve stanoveném časovém rozsahu.

Nenadálé mimořádné situace

Pouze v případech nenadálé mimořádné situace (jako např. akutní vyhledání lékaře bez možnosti operativně zajistit poskytování sociální služby jiným pracovníkem, dále v situaci, kdy je jeden pracovník nemocen a druhý pracovník má zaplacené školení, při výpadku elektrického proudu, havárie vodovodního řadu apod.), lze přerušení poskytování sociální služby na nezbytně nutnou dobu akceptovat, avšak tuto informaci je nutné uvést minimálně na dveře kontaktního pracoviště/místnosti (nejlépe pak i s odkazem na nejbližší dostupné obdobné zařízení jiného poskytovatele).

Plánovaná nedostupnost sociální služby

Dále může u poskytovatele nastat plánovaná nedostupnost sociální služby např. z důvodu výmalby prostor, výměny podlahových krytin, stěhování a jiné. Jedná se o mimořádné situace v tom smyslu, že k nim dochází zpravidla jednou za delší časové období. Tyto situace je nutné dopředu konzultovat s registračním orgánem a opět dostatečně informovat zájemce i klienty sociální služby (zveřejněním na webových stránkách, uvedením této informace na dveřích kontaktního pracoviště/místnosti).

Potřebujete více info?

Kontaktujte pracovnice oddělení sociálních služeb, pokud potřebujete více informací.

Registrace a metodika soc. služeb

Registrace a metodika soc. služeb

území bývalého okresu České Budějovice

Mgr. Lucie Anderlová
anderloval@kraj-jihocesky.cz
tel.: 386 720 619

Registrace a metodika soc. služeb

Registrace a metodika soc. služeb

území bývalých okresů Strakonice, Prachatice,
Tábor

Mgr. Alena Janů
janu@kraj-jihocesky.cz
tel.: 386 720 620

Registrace a metodika soc. služeb

Registrace a metodika soc. služeb

území bývalých okresů Jindřichův Hradec,
Český Krumlov, Písek

Bc. Sylva Zdeňková
zdenkova@kraj-jihocesky.cz
tel.: 386 720 621

Vedoucí oddělení sociálních služeb

Vedoucí oddělení sociálních služeb

Mgr. Alena Schumann
tel.: 386 720 625, mobil: 724 267 624