Přejít k hlavnímu obsahu

Vykazování dat pro MPSV

K čemu slouží vykazování dat pro MPSV ?

Data o sociálních službách sbírá ministerstvo práce a sociálních věcí pro účely analytické a koncepční činnosti ministerstva. K vykazování dat slouží výhradně aplikace OKslužby-poskytovatel, kterou provozuje MPSV. 

Pozn.: Jihočeský kraj používá pro potřeby plánování sociálních služeb vlastní systém sběru dat, tzv. Jihočeskou aplikaci sociálních služeb (JASS). Jedná se o jinou aplikaci než OKslužby-poskytovatel.

Kdo má povinnost vykazovat pro MPSV?

  • povinnost mají ji všichni poskytovatelé sociálních služeb, kteří jsou zapsáni v registru poskytovatelů sociálních služeb,
  • povinnost vyplývá ze zákona (§ 85 odst. 5 zákona o sociálních službách).

Jaký je termín?

Termín pro vykázání dat je do 30. června za předchozí kalendářní rok.

POZOR!

Nesplní-li poskytovatel tuto povinnost, je dle ust. § 107, odst. 2 písm. k) zákona o sociálních službách naplněna podstata přestupku, za který může být poskytovateli sociálních služeb uložena pokuta do výše 50 000 Kč.

 

Jak data vykazovat?

Pouze prostřednictvím aplikace OKslužby - poskytovatel je možné vykazovat data o sociálních službách (od 1. 1. 2012).

Poskytovatel sociálních služeb má ze zákona povinnost sdělovat tyto údaje místně příslušnému krajskému úřadu. Příslušný krajský úřad kontroluje správnost a úplnost těchto údajů.

Odkazy na webové stránky MPSV:

 

Potřebujete více info?

Kontaktujte pracovnice oddělení sociálních služeb, pokud potřebujete více informací.

Registrace a metodika soc. služeb

Registrace a metodika soc. služeb

území bývalého okresu České Budějovice

Mgr. Lucie Anderlová
anderloval@kraj-jihocesky.cz
tel.: 386 720 619

Registrace a metodika soc. služeb

Registrace a metodika soc. služeb

území bývalých okresů Strakonice, Prachatice,
Tábor

Mgr. Alena Janů
janu@kraj-jihocesky.cz
tel.: 386 720 620

Registrace a metodika soc. služeb

Registrace a metodika soc. služeb

území bývalých okresů Jindřichův Hradec,
Český Krumlov, Písek

Bc. Sylva Zdeňková
zdenkova@kraj-jihocesky.cz
tel.: 386 720 621

Vedoucí oddělení sociálních služeb

Vedoucí oddělení sociálních služeb

Mgr. Alena Schumann
tel.: 386 720 625, mobil: 724 267 624