Přejít k hlavnímu obsahu

Zrušení registrace

Zrušení registrace

Registrující orgán rozhoduje o zrušení registrace  82 odst. 3 a 4 zákona o sociálních službách), jestliže:

a) poskytovatel sociálních služeb přestane splňovat podmínky uvedené v §§ 79 a 80 zákona o sociálních službách,

b) poskytovateli sociálních služeb byl uložen správní trest za přestupek v případě zvlášť závažného porušení povinností stanovené poskytovatelům sociálních služeb,

c) poskytovatel sociálních služeb ani po uložení správního trestu za přestupek podle § 107 odst. 2 písm. m) nesplní opatření uložená k odstranění nedostatků v oblasti dodržování standardů kvality sociálních služeb zjištěných při inspekci poskytování sociálních služeb,

d) poskytovatel sociálních služeb požádá o zrušení registrace; tato žádost musí být podána nejméně 3 měsíce přede dnem ukončení činnosti.

 

Rozhodnutí o registraci pozbývá platnosti, jestliže poskytovatel sociálních služeb nezapočne poskytovat sociální služby ve lhůtě do 6 měsíců od právní moci rozhodnutí o registraci.

Registrace je nepřevoditelná a pozbývá platnosti dnem zániku právnické osoby nebo dnem úmrtí fyzické osoby.

Potřebujete více info?

Kontaktujte pracovnice oddělení sociálních služeb, pokud potřebujete více informací.

Registrace a metodika soc. služeb

Registrace a metodika soc. služeb

území bývalého okresu České Budějovice

Mgr. Lucie Anderlová
anderloval@kraj-jihocesky.cz
tel.: 386 720 619

Registrace a metodika soc. služeb

Registrace a metodika soc. služeb

území bývalých okresů Strakonice, Prachatice,
Tábor

Mgr. Alena Janů
janu@kraj-jihocesky.cz
tel.: 386 720 620

Registrace a metodika soc. služeb

Registrace a metodika soc. služeb

území bývalých okresů Jindřichův Hradec,
Český Krumlov, Písek

Bc. Sylva Zdeňková
zdenkova@kraj-jihocesky.cz
tel.: 386 720 621

Vedoucí oddělení sociálních služeb

Vedoucí oddělení sociálních služeb

Mgr. Alena Schumann
tel.: 386 720 625, mobil: 724 267 624