Přejít k hlavnímu obsahu

Krajský plán vyrovnávání příležitostí pro osoby se zdravotním postižením

Co je krajský plán vyrovnávání příležitostí?

Jedná se o dokument Jihočeského kraje, který definuje cíle a opatření vedoucí k podpoře osob se zdravotním postižením. 

Prostřednictvím definovaných cílů a konkrétních opatření se Jihočeský kraj snaží o postupné zlepšení životních podmínek osob se zdravotním postižením vč. odstraňování technických a formálních bariér.

Krajský plán vyrovnávání příležitostí 2022 - 2025 (KPVP)

KPVP definuje cíle a opatření vedoucí k podpoře osob se zdravotním postižením. Realizací opatření a dosahováním stanovených cílů jsou vytvářeny rovné podmínky pro občany se zdravotním postižením a zlepšuje se tak kvalita jejich života. Opatření jsou rozdělena do tematických oblastí  (např. doprava, vzdělávání a školství, sociální služby apod.). Dokument pro období 2022 - 2025 připravil Jihočeský kraj ve spolupráci s externími odborníky.

Krajský plán vyrovnávání příležitostí pro osoby se zdravotním postižením 2022–2025 byl schválen usnesením Zastupitelstva Jihočeského kraje č. 329/2021/ZK-11 ze dne 20. října 2021.

Ke stažení:
Seznam půjčoven kompenzačních pomůcek

Jedním z výstupů KPVP 2022-2025 (viz kap. 8 Sociální služby, opatření ) bylo "Zmapovat systém půjčoven kompenzačních pomůcek a vytvořit seznam jejich aktivních odkazů, který bude umístěný na webových stránkách kraje.

Výstup KPVP 2022-2025 - odkaz na stránku půjčoven:

Připomínkování návrhu KPVP 2022 - 2025

Připomínkování návrhu KPVP 2022 - 2025 bylo možné do středy 7. 7. 2021. Zasílat připomínky k uveřejněnému návrhu KPVP 2022 - 2025 bylo možné na email prochazkova@kraj-jihocesky.cz. Pro připomínkování návrhu se využíval níže uveřejněný formulář.

Ke stažení:

 

Archiv

Potřebujete více info?

Kontaktujte pracovníky oddělení projektů a plánování sociálních služeb, pokud potřebujete více informací.

Vedoucí oddělení - Oddělení projektů a plánování sociálních služeb

Vedoucí oddělení - Oddělení projektů a plánování sociálních služeb

Ing. Vendula Procházková

prochazkova@kraj-jihocesky.cz 

tel.: 386 720 626, 725 881 481