Přejít k hlavnímu obsahu

Správní obvod ORP Blatná

Správní obvod ORP Blatná

Na území města Blatná je komunitní plánování sociálních služeb zajišťováno Svazkem obcí Blatenska. Na území Svazku obcí Blatenska proběhlo plánování sociálních služeb v roce 2006 - 2007. Jedním z jeho hlavních výstupů byl první Komunitní plán sociálních služeb Svazku obcí Blatenska. Obsahoval záměry, které směřovaly k rozvoji a zkvalitnění sociálních služeb na Blatensku. V roce 2010 – 2011 byl vypracován plán s výhledem na další tříleté období. Aktivity plánu byly dle možností plněny, monitoring plnění probíhal v rámci plnění zakázky krajského projektu "Plánování sociálních služeb v Jihočeském kraji". V roce 2013 – 2014 se realizoval projekt zaměřený na udržení procesu plánování a na zpracování aktuálních výstupů. V letech 2015 a 2016 se město Blatná ve spolupráci CpKP jižní Čechy zapojilo do Grantového programu Plánování sociálních služeb na území správních obvodů obcí s rozšířenou působností v Jihočeském kraji. V letech 2017 a 2018 byla plněna veřejná zakázka "Podpora procesů plánování sociálních služeb na místní úrovni" v rámci projektu "Plánování sociálních služeb v Jihočeském kraji II.". V březnu 2018 byl zahájen dvouletý projekt "Pokračování komunitního plánování sociálních služeb ORP Blatná". V rámci projektu byl připraven a schválen Akční plán rozvoje sociálních služeb ORP Blatná na rok 2019 a následně zpracován Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb ORP Blatná na období 2020 - 2022. 

V dubnu 2023 byl zastupitelstvem města schválen aktuálně platný dokument na období 2023-2025. 
 

Ke stažení: 

Potřebujete více info?

Kontaktujte odbor sociálních věcí Městského úřadu Blatná.

Vedoucí odboru sociálních věcí

Bc. Kateřina Malečková

vedoucí odboru

Městský úřad Blatná

Pracoviště tř. T. G. Masaryka čp. 1520

Tel: 383 416 211, 606 683 234

Email: maleckovak@mesto-blatna.cz