Přejít k hlavnímu obsahu

Správní obvod ORP České Budějovice

Správní obvod ORP České Budějovice

Statutární město České Budějovice plánuje sociální služby metodou komunitního plánování dlouhodobě. První Rozvojový plán sociálních služeb (RPSS) vznikl v letech 2003 až 2004 a byl zpracován přímo odborem sociálních věcí za velké podpory místních poskytovatelů sociálních služeb. Od té doby je cyklický proces plánování naplňován, včetně pravidelných aktualizací během plánovacích období. Proces plánování je také opakovaně podporován z Evropského sociálního fondu. Při plánování, které probíhá otevřeným způsobem, je navazována spolupráce a podporováno partnerství především mezi obcemi na plánovaném území (celkem 78 obcí v našem správním obvodu), poskytovateli sociálních služeb (aktuálně je poskytováno téměř 90 registrovaných sociálních služeb), dalšími dotčenými institucemi a organizacemi, poskytovateli návazných a doplňkových služeb a zástupci cílových skupin uživatelů. Významným článkem pro zajištění efektivity výstupů plánování je obousměrná spolupráce a komunikace s Jihočeským krajem, jak při tvorbě RPSS ČB, tak při spolupráci na sestavování a aktualizacích krajského Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb.

Ke stažení:

Potřebujete více info?

Kontaktujte Odbor sociálních věcí Magistrátu města České Budějovice.

Koordinátorka plánování sociálních služeb

Mgr. Šárka Kovárnová

Magistrát města České Budějovice

nám. Přemysla Otakara II. 1/1

370 92   České Budějovice

Telefon: 386 801 623

E-mail: kovarnovas@c-budejovice.cz