Přejít k hlavnímu obsahu

Správní obvod ORP Dačice

Správní obvod ORP Dačice

V období 2007 – 2008 proběhl první proces plánování rozvoje sociálních služeb na Dačicku. Akce byla spolufinancována Evropskou unií a Jihočeským krajem v rámci Společného regionálního operačního programu. Realizátorem projektu bylo město Dačice. Během procesu byly zpracovány analýzy a byly zmapovány poskytované služby. Byla zpracována strategická část plánu s aktivitami směřujícími k rozvoji sociálních a doprovodných služeb.

V období 2011 – 2012 byl na Dačicku realizován projekt Komunitní plánování sociálních služeb ORP Dačice. Projekt byl zaměřen na udržení procesu plánování dostupnosti sociálních služeb na území správního obvodu obce s rozšířenou působností Dačice a na vypracování aktuálního plánu rozvoje sociálních služeb. Realizátorem projektu bylo Centrum pro komunitní práci jižní Čechy, partnerem pak město Dačice. Do plánování se zapojily ostatní obce Dačicka, poskytovatelé sociálních služeb, orgány veřejné správy, organizace poskytující doprovodné služby a další subjekty. Financování projektu bylo zajištěno prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost.

V letech 2015 a 2016 se město Dačice ve spolupráci s CpKP jižní Čechy zapojilo do Grantového rogramu Plánování sociálních služeb na území správních obvodů obcí s rozšířenou působností v Jihočeském kraji. 

V letech 2017 a 2018 byla plněna veřejná zakázka "Podpora procesů plánování sociálních služeb na místní úrovni" v rámci projektu "Plánování sociálních služeb v Jihočeském kraji II.". 

V březnu 2018 byl zahájen dvouletý projekt "Pokračování komunitního plánování sociálních služeb ORP Dačice". Byl zaměřen na udržení procesu plánování, informování a další rozvoj spolupráce. V rámci projektu byl zpracován akční plán rozvoje sociálních služeb ORP Dačice na rok 2019. Následně byl zpracován střednědobý plán na období 2020-2022, který vychází z aktuálně zjištěných potřeb území a zohledňuje dostupné zdroje, které je možné pro udržení a rozvoje služeb v území využít. 

V červenci 2020 proběhla aktualizace střednědobého plánu, byla do něj doplněna nová aktivita 2.3.2 Navýšení kapacity sociálně terapeutické dílny.  

Ke stažení

Potřebujete více info?

Kontaktujte Městský úřad Dačice nebo Centrum pro komunitní plánování.

Vedoucí odboru sociálních věcí

Věra Janáková

Městský úřad Dačice

Palackého nám. 1/I

Dačice

Telefon: 384 401 213

E-mail: socialni@dacice.cz

Web: Komunitní plán ORP Dačice

www.dacice.cz

 

 

CpKP jižní Čechy

Mgr. Ludmila Kolářová

Dvořákova 21

370 01   České Budějovice

Telefon: 777 793 739, 602 460 470

E-mail: ludmila.kolarova@cpkp.cz  

Web: Komunitní plán sociálních služeb ORP Dačice