Přejít k hlavnímu obsahu

Správní obvod ORP Kaplice

Správní obvod ORP Kaplice

Pro správní obvod obce s rozšířenou působností Kaplice je metodou komunitního plánování zpracován plán sociálních a souvisejících služeb na období let 2014 až 2018. Ve spolupráci s obcemi, poskytovateli a uživateli sociálních služeb a dalšími aktéry plánování, byl pro region Kaplicka zpracování Střednědobý plán rozvoje sociálních a souvisejících služeb na období 2020 až 2022. Cílem projektu je zabezpečit potřeby uživatelů sociálních služeb, mezi které patří například osoby se zdravotním postižením a senioři. Zároveň byl zpracován přehledný katalog příslušných služeb. Podoba katalogu byla určena pracovními skupinami plánování. Hlavním požadavkem byla přehlednost, aby každý, kdo potřebuje podporu, našel v katalogu rychle službu, která mu pomůže. Projekt (reg. číslo: CZ.03.2.63/0.0/0.0/16_063/0006539), který byl financován z Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Zaměstnanost, realizovala Místní akční skupina Pomalší. 

Ke stažení

Potřebujete více info?

Kontaktujte Městský úřad Kaplice.

Vedoucí odboru sociálních věcí a péče

Mgr. Pavlína Bláhová  

blahova@mestokaplice.cz

Tel.: 380 303 190, 770 136 061

Web: Komunitní plánování ORP Kaplice

Web: Kontakty na Odbor sociálních věcí a péče

MAS Pomalší o.p.s.

Zdeněk Říha

planujeme@seznam.cz

Tel.: 774 050 409

Web: http://www.maspomalsi.cz/