Přejít k hlavnímu obsahu

Správní obvod ORP Písek

Správní obvod ORP Písek

Součástí strategického plánu města je komunitní plán sociálních služeb, který je pro obec s rozšířenou působností Písek. MAS Šumavsko začalo v letech 2013 -2015 na ORP Písek komunitně plánovat v rámci projektu "Podpora zavádění, realizace a vyhodnocování procesu střednědobého plánování rozvoje sociálních služeb na ORP Písek". Následně došlo k vytvoření Komunitního plánu sociálních služeb na rok 2015 - 2016 a potom i ke schválení Akčního plánu na rok 2017. Během realizace zakázky s názvem "Podpora procesů plánování sociálních služeb na území správního obvodu obce s rozšířenou působností Písek v rámci projektu Plánování sociálních služeb v Jihočeském kraji II, se podařilo sestavit a schválit Akční plán na rok 2018. Proběhla aktualizace adresáře sociálních služeb na daném území. V březnu 2018 bylo zahájeno komunitní plánování rozvoje sociálních služeb na ORP Písek. V období 2018 - 2020 byl v rámci projektu "Komunitní plánování rozvoje sociálních služeb pro ORP Písek" spolufinancovaného Evropskou unii prostřednictvím Operačního programu Zaměstnanost, zpracován Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb pro ORP Písek na období 2020-2022. 

Bližší informace naleznete na stránkách: 

nebo na stránkách partnera: 

Ke stažení

Potřebujete více info?

Kontaktujte Městský úřad Písek nebo sdružení SOS Šumavsko.

Vedoucí odboru sociálních věcí

Mgr. Michaela Baslerová

Budovcova 207/6

397 01   Písek

Telefon: 382 330 810  

E-mail: michaela.baslerova@mupisek.cz

Web: Komunitní plánování města Písek

SOS Šumavsko, z.ú.

Bc. Markéta Kovářová

Archiváře Teplého 102

887 06   Malenice 

Telefon: 730 870 048

E-mail: kovarova@sossumavsko.cz

Web: Komunitní plánování sociálních služeb ORP Písek