Přejít k hlavnímu obsahu

Správní obvod ORP Prachatice

Správní obvod ORP Prachatice

Na území ORP Prachatice v letech 2007 - 2008 realizovala místní akční skupina CHANCE IN NATURE - LOCAL ACTION GROUP projekt "Komunitní plánování sociálních služeb na území CHANCE IN NATURE - LAG a území správního obvodu ORP Prachatice". Od jeho ukončení probíhaly a stále probíhají společné aktivity žadatele, partnera a spolupracujících organizací v regionu, které navazují na priority plánu rozvoje sociálních služeb Jihočeského kraje. Od května 2011 se na území ORP Prachatice opět realizoval proces komunitního plánování sociálních služeb v rámci projektu "Aktualizace komunitního plánování sociálních služeb v ORP Prachatice". Projekt byl financovaný z prostředků Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu České republiky. V letech 2017 - 2019 byl realizován na ORP Prachatice ve spolupráci SOS Šumavsko, z. ú. a Města Prachatice projekt "Komunitní plánování sociálních služeb pro ORP Prachatice", výstupem projektu financovaného z Operačního programu Zaměstnanost prostřednictvím Evropského sociální fondu je Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb pro ORP Prachatice na roky 2020 - 2022. 

Ke stažení

Potřebujete více info?

Kontaktujte Městský úřad Prachatice nebo sdružení SOS Šumavsko.

Komunitní plánování, prevence kriminality

Hana Rabenhauptová

Referent Odboru kancelář starosty

Velké náměstí 3

383 01   Prachatice

Telefon: 724 188 864, 388 607 535

E-mail: hana.rabenhauptova@mupt.cz

Web: Komunitní plánování ORP Prachatice

SOS Šumavsko, z.ú.

Iveta Frková

Komunitní plánování ORP Prachatice

Archiváře Teplého 102

387 06   Malenice

Telefon: 730 870 044

E-mail: frkova@sossumavsko.cz

Web: www.sossumavsko.cz