Přejít k hlavnímu obsahu

Správní obvod ORP Strakonice

Správní obvod ORP Strakonice

Rozvoj sociálních služeb pro území ORP Strakonice je formou komunitního plánování řešen již od roku 2011, kdy byl místní akční skupinou MAS Šumavsko (dříve CHANCE IN NATURE - LAG) zpracován historicky první strategický dokument pro tuto oblast, a to na roky 2012 - 2014. 

Druhý v pořadí Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb pro ORP Strakonice na období 2020–2022, na kterém se podíleli občané, uživatelé sociálních služeb, odborníci a instituce s místní působností, je založen na dialogu, vyjednávání a je výsledkem úsilí několika pracovních skupin v rámci procesu komunitního plánování. 

Společným cílem je, aby sociální služby byly dostupné, kvalitní, efektivní a aby dobře reflektovaly skutečné potřeby uživatelů a aby plán přispěl k větší stabilitě poskytovatelů sociálních služeb na další tři roky. 

Dokument na základě podrobné analýzy mapuje potřeby občanů v sociální oblasti, tyto potřeby reflektuje, stanovuje priority, opatření a oblasti, do kterých budou v rámci možností směrovány finanční prostředky. 

Ke stažení

Potřebujete více info?

Kontaktujte Městský úřad Strakonice nebo sdružení SOS Šumavsko. 

Vedoucí sociálního odboru

Mgr. Lenka Vysoká

Telefon: 383 700 244

E-mail: Lenka.Vysoka@mu-st.cz

Smetanova 533 - 1. patro - číslo dveří 26

386 21   Strakonice

Web: Kontakty na sociální odbor

Sociální služby na Strakonicku

SOS Šumavsko, z. ú.

Hana Lukešová

Komunitní plánování ORP Strakonice

Archiváře Teplého 102

387 06   Malenice

Telefon: 730 870 046

E-mail: lukesova@sossumavsko.cz