Přejít k hlavnímu obsahu

Správní obvod ORP Tábor

Správní obvod ORP Tábor

Ve městě Tábor začal proces plánování sociálních služeb v roce 2006 a za finanční podpory SROP vznikl první Komunitní plán sociálních služeb města Tábora 2007 - 2009. Od srpna 2010 do září 2011 probíhala aktualizace tohoto plánu a byl zpracován Komunitní plán sociálních služeb v Táboře na období let 2011 – 2013, který byl plně podpořen z prostředků Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR.

Přehled sociálních služeb a jejich další vývoj na území správního obvodu obce s rozšířenou působností Tábor reflektoval Akční plán sociálních služeb ORP Tábor s platností pro rok 2018. Byl doplněním a pokračováním Komunitního plánu sociálních služeb ORP Tábor 2013 – 2015, který byl zpracován v letech 2012 - 2013, a koncipován na základě údajů získaných od poskytovatelů sociálních a doprovodných služeb v území.
Navazující projekt "Pokračování komunitního plánování sociálních služeb v ORP Tábor", byl zaměřen na udržení procesu plánování sociálních služeb na území ORP Tábor a na vypracování plánů (Akční plán rozvoje sociálních služeb ORP Tábor pro rok 2019, Střednědobý plán sociálních služeb ORP Tábor pro roky 2020-2022), které pomohou zajistit fungování sítě sociálních služeb. Přínosem pro obce je hledání možností pro zajištění sociálních služeb potřebným občanům, propojení se službami poskytovanými v Táboře a přímé napojení na proces plánování sociálních služeb v Jihočeském kraji. 

Projekt "Pokračování komunitního plánování sociálních služeb ORP Tábor - 2022, Akční plán sociálních služeb ORP Tábor na období 2023" byl zaměřen na udržení procesu plánování sociálních služeb na území ORP Tábor a na vypracování aktuálního akčního plánu pro rok 2023, který navázal na předchozí procesy plánování, ve kterých byl poslední střednědobý plán zpracován na období 2020 - 2022. Plán na další období pomůže zajistit fungování sítě potřebných sociálních služeb. Při realizaci projektu byla využita metoda komunitního plánování. Období realizace 1.9.2022 - 30.12.2022, Realizátor - Město Tábor.

Ke stažení

Potřebujete více info?

Kontaktujte Městský úřad Tábor. 

Městský úřad Tábor

Bc. Martina Daňková

Žižkovo náměstí 2

390 15   Tábor 1

Telefon: 381 486 328

E-mail: martina.dankova@mutabor.cz

www: Komunitní plánování ORP Tábor

Archiv - komunitní plánování

Vedoucí odboru sociálních věcí

Mgr. Lucie Manková

Městský úřad Tábor

tel.: +420 381 486 400

e-mail: lucie.mankova@mutabor.cz

www: Kontakty na odbor sociálních věcí MÚ Tábor