Přejít k hlavnímu obsahu

Správní obvod ORP Týn nad Vltavou

Správní obvod ORP Týn nad Vltavou

Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb v ORP Týn nad Vltavou 2020 - 2022 je vzájemnou dohodou účastníků procesu komunitního plánování o podobě sociálních služeb na území ORP Týn nad Vltavou. Dokument byl zpracovaný jako podklad pro rozvoj sociálních služeb v rámci projektu „Pokračování plánování sociálních služeb v ORP Týn nad Vltavou“ reg. č. CZ.03.2.63/0.0/0.0/16_063/0006560.

Pokud Vás zajímá kvalita a dostupnost sociálních služeb v oblasti Vltavotýnska, či víte o nějakém problému, který se týká sociální oblasti ve Vašem okolí a je aktuálně neřešený, případně víte o nějaké nově vzniklé organizaci, která má za svůj cíl pomáhat ve zdravotně sociální oblasti, můžete tyto skutečnosti sdělit na e-mailovou adresu: micanova@vltavotynsko.cz.

Ke stažení

Potřebujete více info?

Kontaktujte Městský úřad Týn nad Vltavou nebo Místní akční skupinu Vltava. 

vedoucí odboru sociálních věcí

Bc. Edita Cíchová 

Městský úřad Týn nad Vltavou

nám. Míru 2

375 01   Týn nad Vltavou

Telefon: 385 772 296

E-mail: edita.cichova@tnv.cz

MAS Vltava, z.s.

Hana Mičanová, DiS.

Kontaktní osoba projektů KPSS

E-mail: micanova@vltavotynsko.cz

tel.: 601 299 140

Web: MAS Vltava