Přejít k hlavnímu obsahu

Správní obvod ORP Vimperk

Správní obvod ORP Vimperk

Plánování sociálních služeb bylo na území ORP Vimperk naposledy zahájeno v roce 2014. Tento projekt se realizoval v roce 2014-2015. Jeho hlavním výstupem byl "Komunitní plán sociálních služeb na území ORP Vimperk na období 2015-2018". V období 2014-2015 prostřednictvím odboru sociálních věcí a zdravotnictví při Městském úřadu ve Vimperku, navazoval proces komunitního plánování na období 2015-2018, hlavním výstupem byl střednědobý plán sociálních služeb "Komunitní plán sociálních služeb na území obce s rozšířenou působností Vimperk na období 2015-2018". V roce 2017 se na území ORP Vimperk realizoval krátkodobý proces plánování, který aktualizoval stávající Komunitní plán sociálních služeb na období 2015-2018.  

V lednu 2018 byl na území správního obdobu ORP Vimperk zahájen projekt Komunitní plán sociálních služeb ORP Vimperk. Tento projekt je zaměřen na podporu místního partnerství, informovanost a zpracování aktuálních plánů. V rámci projektu byl zpracován Akční plán rozvoje sociálních služeb pro ORP Vimperk na rok 2019. Hlavním výstupem projektu je střednědobý plán na období 2020-2022. Vychází z aktuálních potřeb území a zohledňuje dostupné zdroje, které je možné pro udržení a rozvoje sociálních a doprovodných služeb na území využít. 

Akční plán rozvoje soc. služeb pro správní obvod ORP Vimperk na rok 2023 schválilo Zastupitelstvo města Vimperk v září 2022.

Ke stažení

Potřebujete více info?

Kontaktujte Městský úřad Vimperk nebo sdružení SOS Šumavsko.

vedoucí odboru sociálních věcí a zdravotnictví

Mgr. Jana Korbelová

Městský úřad Vimperk

Steinbrenerova 6

385 17   Vimperk

Telefon: 388 459 029, 725 043 967

E-mail: jana.korbelova@mesto.vimperk.cz

Web: Plánování sociálních služeb ORP Vimperk

SOS Šumavsko, z.ú

Lucie Pechoušková 

Archiváře Teplého 102

387 06   Malenice 

Telefon: 730 870 045

E-mail: pechouskova@sossumavsko.cz

www.sossumavsko.cz