Přejít k hlavnímu obsahu

Správní obvod ORP Vodňany

Správní obvod ORP Vodňany

Komunitní plánování sociálních služeb bylo na území ORP Vodňany zahájeno v roce 2005, v roce 2006 byl zpracován a schválen Komunitní plán sociálních služeb Vodňany. Obsahoval 40 záměrů směřujících k rozvoji a zkvalitnění sociálních služeb na Vodňansku. V roce 2009 byla většina záměrů plánu splněna a byl proto zahájen projekt zaměřený na aktualizaci plánu.

V roce 2010 byl zkompletován a schválen Komunitní plán sociálních služeb ORP Vodňany. V době jeho přípravy probíhala i aktualizace krajského plánu, přičemž oba procesy byly úzce provázány. V roce 2012 byl v rámci grantového programu Jihočeského kraje „Plánování sociálních služeb v Jihočeském kraji“ proveden monitoring plnění plánu a byla zaktualizovaná jeho strategická část. Další projekty zaměřené na podporu procesu komunitního plánování sociálních na území správního obvodu ORP Vodňany se již nerealizovaly.

V roce 2016 Odbor sociálních věcí, zdravotnictví a školství MěÚ Vodňany zpracoval Plán sociálních a doprovodných služeb území správního obvodu ORP Vodňany pro roky 2016 – 2018. Na tvorbu plánu navázal projekt „Podpora plánování sociálních služeb na území správního obvodu ORP Vodňany 2016“ podpořený z grantového programu Jihočeského kraje. Projekt se realizoval od srpna do prosince 2016 a hlavním výstupem je Akční plán na rok 2017.

V září 2017 byl na území správního obdobu ORP Vodňany zahájen projekt Komunitní plán sociálních služeb ORP Vodňany. Je zaměřen na podporu místního partnerství, informovanost a zpracování aktuálních plánů. V rámci projektu byl zpracován Akční plán na rok 2019. Hlavním výstupem projektu je střednědobý plán na období 2020-2022. Vychází z aktuálních potřeb území a zohledňuje dostupné zdroje, které je možné pro udržení a rozvoj sociálních a doprovodných služeb na území využít. 

Akční plán rozvoje sociálních služeb na území ORP Vodňany pro rok 2023 schválilo Zastupitelstvo města Vodňany v únoru 2023.

Ke stažení

Potřebujete více info?

Kontaktujte Městský úřad Vodňany. 

vedoucí odboru sociálních věcí, zdravotnictví a školství

Mgr. Júsuf Traore, DiS.

Městský úřad Vodňany

Náměstí Svobody 18

389 01   Vodňany

Telefon: 383 379 150, 778 477 274

E-mail: traore@muvodnany.cz

www: Komunitní plánování sociálních služeb na území ORP Vodňany