Přejít k hlavnímu obsahu

Krajská koordinační skupina a pracovní skupiny

Co je Krajská koordinační skupina?

Krajská koordinační skupina (KKS) je poradní orgán pro oblast plánování sociálních služeb a správy jejich sítě na území Jihočeského kraje.

KKS byla ustanovena usnesením Rady Jihočeského kraje č. 120/2016/RK-81 ze dne 11. 2. 2016. Podílí se na koordinační a metodické činnosti procesu plánování sociálních služeb, jehož výstupem je zpracování střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb, a dále na činnostech souvisejících s aktualizací sítě sociálních služeb Jihočeského kraje.  

Jak KKS funguje?

Statut a jednací řád Krajské koordinační skupiny JčK (.pdf) - Aktualizaci statutu KKS vč. jednacího řádu schválila Rada Jihočeského kraje svým usnesením č. 275/2021/RK-13 dne 25. 3. 2021.

 

Co jsou pracovní skupiny SPRSS?

Pracovní skupiny se aktivně podílejí na tvorbě střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb (SPRSS). Členové jednotlivých pracovních skupin byli jmenování Krajskou koordinační skupinou.

V průběhu procesu tvorby SPRSS JčK se pracovní skupiny podílí na:

  • analytické i strategické části dokumentu,
  • definují cílové skupiny,
  • zpracovávají dílčí analýzy,
  • vyhodnocují aktuální stav poskytování sociálních služeb na území kraje;
  • na základě těchto činností / výstupů navrhují konkrétní priority, opatření a aktivity SPRSS JčK 2022–2024. 

 

Výběr členů pracovních skupin probíhal na několika úrovních - zástupci poskytovatelů sociálních služeb, zástupci obcí s rozšířenou působností, zástupci zadavatelů z místní úrovně a pracovníci Odboru sociálních věcí Krajského úřadu Jihočeského kraje. 

Při tvorbě SPRSS JčK 2022–2024 bylo ustanoveno pět pracovních skupin podle cílových skupin sociálních služeb. 

  1. Pracovní skupina pro seniory - manažerka Mgr. Vladimíra Holczerová (reditel@domovkaplice.cz)
  2. Pracovní skupina pro osoby se zdravotním postižením - manažer Mgr. Jan Šesták (sestakj@arpida.cz
  3. Pracovní skupina pro rodiny s dětmi - manažerka Mgr. Karolína Píchová (reditel@jhradec.charita.cz)
  4. Pracovní skupina pro osoby v krizi - manažer Bc. František Kaiseršot (kaisersot@meziproudy.cz)
  5. Pracovní skupina pro osoby závislé či závislostí ohrožené - manažer Michal Němec, MBA (nemec@prevent99.cz)

Potřebujete více info?

Kontaktujte pracovnice oddělení projektů a plánování sociálních služeb, pokud potřebujete více informací.

Referentka pro střednědobý plán sociálních služeb

Referentka pro střednědobý plán sociálních služeb

Mgr. Monika Hanzelyová

hanzelyova@kraj-jihocesky.cz

tel.: 386 720 814, 724 164 073

Vedoucí oddělení - Oddělení projektů a plánování sociálních služeb

Vedoucí oddělení - Oddělení projektů a plánování sociálních služeb

Ing. Vendula Procházková

prochazkova@kraj-jihocesky.cz 

tel.: 386 720 626, 725 881 481