Přejít k hlavnímu obsahu

Mapa sociálních služeb na území Jihočeského kraje

Mapa zobrazuje obce Jihočeského kraje, ve kterých jsou dostupné vybrané druhy sociálních služeb zajišťovaných terénní formou (TF). 

Ukázat mapu... (odkaz na Geoportál Jihočeského kraje)

Jedná se o tzv. heat mapu, čím více poskytovatelů na daném území, tím temnější barva na mapě. Bílá barva znamená, že na území není služba dostupná. Kliknutím na konkrétní místo v mapě zobrazíte vyskakovací okno s informacemi o poskytovatelích na daném území. Mapu můžete přibližovat (pomocí kolečka myši nebo tlačítek +/-) a zobrazovat si detaily. Na mapě najdete tyto sociální služby:

  1. osobní asistence (§ 39 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách)
  2. pečovatelská služba (§ 40)
  3. tísňová péče (§ 41)
  4. průvodcovské a předčitatelské služby (§ 42)
  5. odlehčovací služby v TF (§ 44)
  6. raná péče (§ 54)
  7. sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi v TF (§ 65)
  8. sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením v TF (§ 66)
  9. terénní programy (§ 69)
  10. sociální rehabilitace v TF (§ 70)

Mapa zobrazuje data zadaná do Jihočeské aplikace sociálních služeb (JASS), do PARAMETRU roku 2024 (report Územní působnost služby). Jedná se o konkrétní obce Jihočeského kraje, ve kterých poskytovatelé sociálních služeb deklarují, že v nich bude sociální služba dostupná (tj. kde je služba nabízena a v případě zájmu i poskytována).

Potřebujete více info?

Kontaktujte pracovnice oddělení projektů a plánování sociálních služeb, pokud potřebujete více informací.

Referent metodiky informačních systémů v sociální oblasti

Referent metodiky informačních systémů v sociální oblasti

Ing. Ivana Moravcová

moravcovai@kraj-jihocesky.cz

tel.: 386 720 635, 774 868 052

Vedoucí oddělení - Oddělení projektů a plánování sociálních služeb

Vedoucí oddělení - Oddělení projektů a plánování sociálních služeb

Ing. Vendula Procházková

prochazkova@kraj-jihocesky.cz 

tel.: 386 720 626, 725 881 481