Přejít k hlavnímu obsahu

Podmíněná síť sociálních služeb v Jihočeském kraji

Co je to podmíněná síť sociálních služeb?

Podmíněná síť je souhrn sociálních služeb, které napomáhají řešit nepříznivou sociální situaci osob na území kraje a jsou finančně podpořeny z evropských zdrojů (zejm. v rámci Operačního programu Zaměstnanost). Podmíněnou síť schvaluje zastupitelstvo.

Podmíněná síť v Jihočeském kraji

Aktualizace podmíněné sítě (.pdf) z května 2021 - v souboru naleznete přehled sociálních služeb zařazených do podmíněné sítě sociálních služeb v Jihočeském kraji pro období. Aktualizaci podmíněné sítě sociálních služeb v Jihočeském kraji schválilo Zastupitelstvo Jihočeského kraje usnesením č. 100/2021/ZK-6 ze dne 29. 4. 2021.

Ke stažení:

Proč existuje podmíněná síť?

Podmíněná síť sociálních služeb byla zavedena z důvodu požadavku zařazení sociální služby do krajské sítě sociálních služeb v případě podávání žádostí o finanční podporu z jiných zdrojů (evropských zdrojů, zejména v rámci výzev Operačního programu Zaměstnanost, norských a švýcarských fondů apod.).

Podmíněná síť

Co bude se službou po ukončení financování z EU?

Zařazení sociální služby do podmíněné sítě nezakládá jakékoliv právo či nárok zařadit tuto sociální službu do základní sítě a ze zdrojů Jihočeského kraje finančně podporovat její provoz po ukončení realizace projektu. 

Potřebujete více info?

Kontaktujte pracovnice oddělení projektů a plánování sociálních služeb, pokud potřebujete více informací.

Referentka pro střednědobý plán sociálních služeb

Referentka pro střednědobý plán sociálních služeb

Mgr. Monika Hanzelyová

hanzelyova@kraj-jihocesky.cz

tel.: 386 720 814, 724 164 073

Vedoucí oddělení - Oddělení projektů a plánování sociálních služeb

Vedoucí oddělení - Oddělení projektů a plánování sociálních služeb

Ing. Vendula Procházková

prochazkova@kraj-jihocesky.cz 

tel.: 386 720 626, 725 881 481