Osoby se zdravotním znevýhodněním

Pro období 2022 - 2025 připravil Jihočeský kraj ve spolupráci s externími odborníky návrh nového Krajského plánu vyrovnávání příležitostí pro osoby se zdravotním postižením 2022 - 2025 (dále také "KPVP 2022 - 2025"). Celé znění dokumentu naleznete níže. Do středy 7. 7. 2021 je možné zasílat připomínky k uveřejněnému návrhu. Pro zaslání připomínek využijte níže uveřejněný formulář. Své připomínky zasílejte na email: prochazkova@kraj-jihocesky.cz.

Krajský plán vyrovnávání rovných příležitostí 2022-2025 - verze k veřejnému připomínkování (.pdf)

Krajský plán vyrovnávání příležitostí pro osoby se zdravotním postižením 2022-2025 - verze k veřejnému připomínkování (.docx)

Formulář k veřejnému připomínkování KPVP 2022-2025 (.docx)

 

Strategické materiály Jihočeského kraje:

Krajský plán vyrovnávání příležitostí pro osoby se zdravotním postižením 2018 - 2021 (.pdf)

Krajský plán vyrovnávání příležitostí pro osoby se zdravotním postižením 2018 - 2021 (.docx)

Vyhodnocení plnění Krajského plánu vyrovnávání rovných příležitostí pro osoby se zdravotním postižením za rok 2020 (.pdf)

Vyhodnocení Krajského plánu vyrovnávání rovných příležitostí pro osoby se zdravotním postižením za rok 2020 (.docx)

Akční plán vyrovnávání příležitostí pro osoby se zdravotním postižením 2017 (.pdf)

Krajský plán vyrovnávání příležitostí pro osoby se zdravotním postižením 2013 - 2016 (.pdf)

Koncepce systému péče o osoby s duševním onemocněním v Jihočeském kraji (.pdf)

 

Pracovní skupina pro záležitosti osob se zdravotním postižením:

Zastupitelstvo Jihočeského kraje svým usnesením č. 196/2013/ZK-5 ze dne 27. června 2013 schválilo Krajský plán vyrovnávání rovných příležitostí pro osoby se zdravotním postižením. Tento strategický dokument obsahuje cíle a opatření v různých tematických oblastech, dotýkajících se života spoluobčanů se zdravotním postižením v kraji. Za účelem vyhodnocení a aktualizace Krajského plánu vyrovnávání příležitostí pro osoby se zdravotním postižením byla dne 4. 12. 2013 sestavena pracovní skupina působící při Komisi pro zdravotnictví a sociální péči Rady Jihočeského kraje. Z důvodu změn ve složení pracovní skupiny v průběhu roku 2015 byl Statut pracovní skupiny pro záležitosti osob se zdravotním postižením upraven a schválen v listopadu 2015 - viz platné znění dokumentu.

Statut pracovní skupiny (.pdf)

 

Seznam půjčoven kompenzačních, rehabilitačních a výukových pomůcek pro osoby se specifickými potřebami

Seznam půjčoven kompenzačních a výukových pomůcek (.pdf)  - aktualizováno k 13. 10. 2021