Osoby se zdravotním znevýhodněním

Pro období 2022 - 2025 připravil Jihočeský kraj ve spolupráci s externími odborníky návrh nového Krajského plánu vyrovnávání příležitostí pro osoby se zdravotním postižením 2022 - 2025 (dále také "KPVP 2022 - 2025"). Celé znění dokumentu naleznete níže. Do středy 7. 7. 2021 je možné zasílat připomínky k uveřejněnému návrhu. Pro zaslání připomínek využijte níže uveřejněný formulář. Své připomínky zasílejte na email: prochazkova@kraj-jihocesky.cz.

Krajský plán vyrovnávání rovných příležitostí 2022-2025 - verze k veřejnému připomínkování (.pdf)

Krajský plán vyrovnávání příležitostí pro osoby se zdravotním postižením 2022-2025 - verze k veřejnému připomínkování (.docx)

Formulář k veřejnému připomínkování KPVP 2022-2025 (.docx)

 

Strategické materiály Jihočeského kraje:

Krajský plán vyrovnávání příležitostí pro osoby se zdravotním postižením 2018 - 2021 (.pdf)

Krajský plán vyrovnávání příležitostí pro osoby se zdravotním postižením 2018 - 2021 (.docx)

Akční plán vyrovnávání příležitostí pro osoby se zdravotním postižením 2017 (.pdf)

Krajský plán vyrovnávání příležitostí pro osoby se zdravotním postižením 2013 - 2016 (.pdf)

Koncepce systému péče o osoby s duševním onemocněním v Jihočeském kraji (.pdf)

 

Pracovní skupina pro záležitosti osob se zdravotním postižením:

Zastupitelstvo Jihočeského kraje svým usnesením č. 196/2013/ZK-5 ze dne 27. června 2013 schválilo Krajský plán vyrovnávání rovných příležitostí pro osoby se zdravotním postižením. Tento strategický dokument obsahuje cíle a opatření v různých tematických oblastech, dotýkajících se života spoluobčanů se zdravotním postižením v kraji. Za účelem vyhodnocení a aktualizace Krajského plánu vyrovnávání příležitostí pro osoby se zdravotním postižením byla dne 4. 12. 2013 sestavena pracovní skupina působící při Komisi pro zdravotnictví a sociální péči Rady Jihočeského kraje. Z důvodu změn ve složení pracovní skupiny v průběhu roku 2015 byl Statut pracovní skupiny pro záležitosti osob se zdravotním postižením upraven a schválen v listopadu 2015 - viz platné znění dokumentu.

Statut pracovní skupiny (.pdf)

 

Seznam půjčoven kompenzačních a rehabilitačních pomůcek

V souvislosti s plněním cílů a opatření Krajského plánu vyrovnávání příležitostí pro osoby se zdravotním postižením 2013 - 2016, schváleného Zastupitelstvem Jihočeského kraje v červnu 2013, byl zpracován přehled půjčoven kompenzačních a rehabilitačních pomůcek v Jihočeském kraji. Údaje o jednotlivých organizacích jsou aktuální k březnu 2017.

Seznam kompenzačních půjčoven pomůcek (.pdf) - aktuálně probíhá aktualizace seznamu