Přejít k hlavnímu obsahu

Krajský dotační program 2022

Co je Krajský dotační program?

KDP je dotační program financovaný z rozpočtu Jihočeského kraje. 
Cílem programu je finanční podpora sociálních služeb poskytovaných na území Jihočeského kraje.

Komu je možné dotaci v r. 2022 poskytnout?

Poskytovatelům sociálních služeb, kteří jsou oprávněni k poskytování soc. služeb dle zákona o sociálních službách (§ 78 ZSS).

Vyhlášení programu pro rok 2022 schválilo Zastupitelstvo Jihočeského kraje dne 31. 3. 2022.

Kdy požádat o dotaci na rok 2022?

Od 2. 5. 2022 do 16. 5. 2022 do 12:00 hodin je termín pro podávání žádostí o dotaci.

 

 

Jak podat žádost o dotaci v r. 2022?

Výlučně prostřednictvím aplikace Portál občana Jihočeského kraje.

Návod pro vyplnění žádosti vám pomůže s přihlášením do aplikace, vyplněním a odesláním žádosti.

Co je možné v r. 2022 z dotace hradit?

Z dotace lze hradit pouze:

  • neinvestiční náklady vzniklé v období od 1. 1. 2022 do 31. 12. 2022,
  • neinvestiční náklady, které souvisí s poskytováním základních činností sociálních služeb poskytovaných na území Jihočeského kraje.

Dotace se neposkytuje:

  • na zajištění fakultativních činností (§ 35 odst. 4 zákona o sociálních službách);
  • na úhradu nákladů na zdravotní péči poskytovanou podle § 36 zákona o sociálních službách, tato péče je hrazena podle § 17a zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

Kde najdu další informace?

  1. Pravidla KDP 2022
  2. Smlouva o poskytnutí dotace

Tiskopisy, vzory, formuláře:

Na co si dát pozor v roce 2022?

Sociální služby financované do 30. 6. 2022 z projektu "Podpora sociálních služeb v Jihočeském kraji V“ (registrační číslo projektu: CZ 03.260/0.0/15_005/0010156) mohou být v rámci Krajského dotačního programu podpořeny pouze pro období od 1. 7. 2022 do 31. 12. 2022.

Výsledky - Jak byla dotace rozdělena?

Rozdělení účelově vázaných neinvestičních finančních prostředků schválilo dne 16. 6. 2022 na svém jednání Zastupitelstvo Jihočeského kraje (usnesení č. 189/2022/ZK-18). 

Ke stažení: Výsledky KDP 2022 

Jak správně vyúčtovat a vypořádat dotaci?

Dodržet termín

Nejpozději do 17. 1. 2023 vyúčtovat a vypořádat přidělenou dotaci.

Použít správné formuláře

Další informace jsou uvedeny ve Smlouvě o poskytnutí dotace (článek VII. Vyúčtování a vypořádání dotace) nebo v Pravidlech (kap. 6 Vyúčtování, finanční vypořádání a kontrola dotace).

Vrátit nedočerpanou část dotace

  • č. účtu: 170320242/0300
  • VS: 6402000389
  • SS: identifikátor sociální služby

Za úhradu vratky ve lhůtě splatnosti se považuje taková platba, která bude připsána na účet poskytovatele dotace nejpozději do 17.1.2023.

Zároveň příjemce dotace zašle avízo mailem na adresu osovdotace@kraj-jihocesky.cz, kde uvede také číslo smlouvy o poskytnutí dotace (viz nadpis smlouvy SDO/OSOV/___/22).

Potřebujete více info?

Kontaktujte pracovníky oddělení kontroly a financování, pokud potřebujete více informací.

Dotační řízení pro sociální služby

Dotační řízení pro sociální služby

Mgr. Renata Zumrová
zumrova@kraj-jihocesky.cz
tel.: 386 720 646

Analytická a koncepční činnost

Analytická a koncepční činnost

Ing. Jiří Pavlíček
pavlicek@kraj-jihocesky.cz
tel.: 386 720 781

Finanční referent - rozpočtář

Finanční referent - rozpočtář

Ing. Lucie Marischková
marischkova@kraj-jihocesky.cz
tel.: 386 720 783

Vedoucí oddělení - Oddělení kontroly a financování

Vedoucí oddělení - Oddělení kontroly a financování

Ing. Kateřina Kalátová
tel.: 386 720 702