Přejít k hlavnímu obsahu

Akční plány

Co je to akční plán SPRSS?

Akční plány jsou jednoleté plány, které doplňují Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb (SPRSS). Akční plány slouží k naplňování priorit a cílů SPRSS, umožňují zpracování a zohlednění dílčích změn SPRSS po dobu jeho platnosti.

Akční plán SPRSS JčK 2024

Ke stažení:

  • Akční plán SPRSS JčK 2024 (.pdf) - Akční plán Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb Jihočeského kraje pro rok 2024 schválilo Zastupitelstvo Jihočeského kraje usnesením č. 211/2023/ZK-27 ze dne 22. 06. 2023.

 

Veřejné připomínkování a vypořádání připomínek - Akční plán SPRSS JčK 2024

Veřejné připomínkování Akčního plánu Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb Jihočeského kraje pro rok 2024 („AP SPRSS JčK“) probíhalo v termínu od 19. 4. 2023 do 8. 5. 2023. Připomínky k AP SPRSS JčK mohli zadavatelé, poskytovatelé i uživatelé sociálních služeb zasílat emailem na adresu planovani@kraj-jihocesky.cz, a to prostřednictvím vyplněného formuláře.

Došlé připomínky byly vypořádány na jednání Krajské koordinační skupiny dne 24. 5. 2023. 

AP SPRSS JčK 2024 reaguje na platný Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb Jihočeského kraje na období 2022-2024.

Ke stažení:

 

Podněty k Akčnímu plánu SPRSS JčK 2024 - zahájení zpracování

Jihočeský kraj informuje odbornou i laickou veřejnost, že zahájil zpracování dokumentu Akční plán Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb Jihočeského kraje pro rok 2024 (AP SPRSS JčK), který reaguje na platný Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb Jihočeského kraje na období 2022–2024. Při tvorbě tohoto dokumentu budou využita dostupná data z Registru poskytovatelů sociálních služeb, informace od poskytovatelů sociálních služeb, data z interních zdrojů krajského úřadu a dalších zdrojů.

Podněty k AP SPRSS JčK a k nastavení základní sítě sociálních služeb v Jihočeském kraji na rok 2024 mohou zadavatelé, poskytovatelé i uživatelé sociálních služeb zaslat prostřednictvím vyplněného formuláře elektronicky na adresu planovani@kraj-jihocesky.cz v termínu do 6. března 2023. Došlé podněty budou předloženy k projednání Krajské koordinační skupině.

Ke stažení:

Hledáte starší verzi akčního plánu?

  • Akční plán pro rok 2023
  • Akční plán pro rok 2021
  • Akční plán pro rok 2020

 

Potřebujete více info?

Kontaktujte pracovnice oddělení projektů a plánování sociálních služeb, pokud potřebujete více informací.

Referentka pro střednědobý plán sociálních služeb

Referentka pro střednědobý plán sociálních služeb

Mgr. Monika Hanzelyová

hanzelyova@kraj-jihocesky.cz

tel.: 386 720 814, 724 164 073

Vedoucí oddělení - Oddělení projektů a plánování sociálních služeb

Vedoucí oddělení - Oddělení projektů a plánování sociálních služeb

Ing. Vendula Procházková

prochazkova@kraj-jihocesky.cz 

tel.: 386 720 626, 725 881 481