Přejít k hlavnímu obsahu

Základní síť sociálních služeb v Jihočeském kraji

Co je to základní síť sociálních služeb?

Síť je souhrn sociálních služeb, které napomáhají řešit nepříznivou sociální situaci osob na území kraje. Přesná definice sítě je uvedena v zákoně o sociálních službách (§ 3, písm. i) zákona č. 108/2006 Sb.)

V Jihočeském kraji máme 2 sítě - základní a podmíněnou.

Základní síť sociálních služeb v Jihočeském kraji 2022-2024 & aktualizace sítě

Každou aktualizaci základní sítě sociálních služeb v Jihočeském kraji schvaluje Zastupitelstvo Jihočeského kraje. (Síť je tvořena a aktulizována dle Pravidel pro tvorbu a aktualizaci sítě.)

Ke stažení:

 

Základní síť sociálních služeb 2022 - 2024

V přiloženém souboru naleznete přehled sociálních služeb zařazených do základní sítě sociálních služeb v Jihočeském kraji na období 2022 - 2024.

Ke stažení:

V termínu od 15.9. do 31.10. 2021 podalo 149 poskytovatelů sociálních služeb 342 žádostí o zařazení sociálních služeb do základní sítě sociálních služeb v Jihočeském kraji. Hodnocení žádostí (listopad 2021) probíhalo dle Kritérií hodnocení sociálních služeb pro zařazení do základní sítě sociálních služeb v Jihočeském kraji - Změna č. 1.

Zařazení sociálních služeb do základní sítě schválilo Zastupitelstvo Jihočeského kraje usnesením č. 422/2021/ZK-13 ze dne 16. 12. 2021 v návaznosti na Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb v Jihočeském kraji na období 2022-2024 a dle Pravidel pro tvorbu a aktualizaci sítě sociálních služeb v Jihočeském kraji - Změna č. 1.

Hledáte starší verzi základní sítě?

  • Základní síť sociálních služeb Jihočeského kraje 2021
  • Základní síť sociálních služeb Jihočeského kraje 2020
  • Základní síť sociálních služeb Jihočeského kraje 2019

 

Potřebujete více info?

Kontaktujte pracovnice oddělení projektů a plánování sociálních služeb, pokud potřebujete více informací.

Referentka pro střednědobý plán sociálních služeb

Referentka pro střednědobý plán sociálních služeb

Mgr. Monika Hanzelyová

hanzelyova@kraj-jihocesky.cz

tel.: 386 720 814, 724 164 073

Vedoucí oddělení - Oddělení projektů a plánování sociálních služeb

Vedoucí oddělení - Oddělení projektů a plánování sociálních služeb

Ing. Vendula Procházková

prochazkova@kraj-jihocesky.cz 

tel.: 386 720 626, 725 881 481