Přejít k hlavnímu obsahu

Pravidla pro tvorbu & aktualizaci sítě

Co jsou to Pravidla pro tvorbu a aktualizaci sítě?

Pravidla upravují postup a podmínky pro naplňování sítě sociálních služeb v Jihočeském kraji

Síť sociálních služeb v Jihočeském kraji je souhrn sociálních služeb, které napomáhají řešit nepříznivou sociální situaci osob na území kraje. 

Proces tvorby a aktualizace sítě sociálních služeb v Jihočeském kraji je definován v Pravidlech vždy pro konkrétní období.

Pravidla pro tvorbu a aktualizaci sítě v JčK 2025-2027

V souvislosti se Střednědobým plánem rozvoje sociálních služeb Jihočeského kraje na období 2025-2027 byly aktualizovány dokumenty týkající se tvorby a aktualizace sítě soc. služeb v JčK, vč. kritérií pro hodnocení soc. služeb při zařazování do základní sítě.

Ke stažení:

Pověření Jihočeského kraje k poskytnutí služby obecného hospodářského zájmu v oblasti sociálních služeb najdete na Plánujeme / Síť sociálních služeb / Pověření k výkonu veřejné služby

 

Archiv - Pravidla pro tvorbu a aktualizaci Sítě JčK 2022-2024

Pravidla pro tvorbu a aktualizaci sítě 2022-2024 (Změna č. 1, účinná od 1.7.2021) - Jedná se o Pravidla pro tvorbu a aktualizaci sítě sociálních služeb v Jihočeském kraji 2022-2024, která upravují postup a podmínky Jihočeského kraje pro naplňování sítě sociálních služeb Jihočeského kraje. Více informací o síti sociálních služeb

Ke stažení přílohy:

 

Archiv - Pravidla pro tvorbu a aktualizaci Sítě JčK 2019-2021

Pravidla pro tvorbu a aktualizaci sítě 2019-2021 (účinná od 1. 1. 2018) - Jedná se o Pravidla pro tvorbu a aktualizaci sítě sociálních služeb v Jihočeském kraji 2019-2021, která upravují postup a podmínky Jihočeského kraje pro naplňování sítě sociálních služeb v Jihočeském kraji. Více informací o síti sociálních služeb

Ke stažení přílohy

 

Potřebujete více info?

Kontaktujte pracovnice oddělení projektů a plánování sociálních služeb, pokud potřebujete více informací.

Referentka pro střednědobý plán sociálních služeb

Referentka pro střednědobý plán sociálních služeb

Mgr. Monika Hanzelyová

hanzelyova@kraj-jihocesky.cz

tel.: 386 720 814, 724 164 073

Vedoucí oddělení - Oddělení projektů a plánování sociálních služeb

Vedoucí oddělení - Oddělení projektů a plánování sociálních služeb

Ing. Vendula Procházková

prochazkova@kraj-jihocesky.cz 

tel.: 386 720 626, 725 881 481