Dotační řízení 2020

Účelem dotace je spolufinancování neinvestičních nákladů, které souvisí s poskytováním sociálních služeb v období od 1. 1. 2020 do 31. 12. 2020 v rozsahu dle vydaných Pověření Jihočeského kraje k poskytování služby obecného hospodářského zájmu, konrétně k zajištění dostupnosti poskytování sociální služby v rozsahu základních činností.

Termín pro podávání žádostí o účelovou dotaci z rozpočtu Jihočeského kraje poskytovatelům sociálních služeb pro rok 2020 je do 31. 10. 2019.

Kontaktními osobami účelové dotace Jihočeského kraje pro rok 2020 jsou:

Mgr. Renata Zumrová, zumrova@kraj-jihocesky.cz, tel.:386 720 646
Ing. Jiří Pavlíček, pavlicek@kraj-jihocesky.cz, tel.: 386 720 781
Mgr. Lucie Marischková, marischkova@kraj-jihocesky.cz, tel.:386 720 783

 

Metodika pro poskytování účelové dotace Jihočeského kraje pro rok 2020 (.pdf)

Přílohy Metodiky pro poskytování účelové dotace Jihočeského kraje pro rok 2020 (.zip)

Specifické přílohy k žádosti o účelovou dotaci Jihočeského kraje pro rok 2020 (.zip)

 

Zastupitelstvo Jihočeského kraje schválilo dne 20. 2. 2020 rozdělení finančních prostředků pro rok 2020. Výsledky naleznete v přiložené tabulce.

Výsledky dotačního řízení pro rok 2020 (.pdf)