Přejít k hlavnímu obsahu

Archiv účelová dotace

Archiv Účelová dotace 2017

Co je to účelová dotace? 

Účelová dotace (dále jen dotace) je dotace z rozpočtu Jihočeského kraje určená na podporu poskytovatelů sociálních služeb.

Dotace je poskytována v souladu s §101a zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů.

Komu je možné dotaci poskytnout?

Poskytovatelům sociálních služeb, kteří jsou oprávněni k poskytování soc. služeb dle zákona o sociálních službách (§ 78 ZSS) a kteří splňují následující 2 podmínky: 

 1. Bylo jim vydáno Pověření Jihočeského kraje k poskytování služby obecného hospodářského zájmu, tj. k zajištění dostupnosti sociální služby na území Jihočeského kraje.
 2. Poskytují sociální služby, jež jsou v souladu se Střednědobým plánem rozvoje sociálních služeb Jihočeského kraje na období 2022 - 2024.

Kdy je možné podat žádost o dotaci?

Od 15. 9. 2019 do 31. 10. 2019 je možné podávat žádosti o dotaci pro rok 2020.

Jak podat žádost o dotaci?

Výlučně prostřednictvím internetové aplikace OKslužby - poskytovatel, kterou spravuje MPSV.

Co je možné z dotace hradit?

Z dotace lze hradit pouze:

 • neinvestiční náklady vzniklé v období od 1. 1. 2020 do 31. 12. 2020,
 • neinvestiční náklady, které souvisí s poskytováním základních činností sociálních služeb poskytovaných na území Jihočeského kraje.

Kde najdu další informace? 

Výsledky - Jak byla dotace rozdělena?

Výsledky dotačního řízení pro rok 2020 (.pdf) schválilo Zastupitelstvo Jihočeského kraje dne 20. 2. 2020.

Archiv Účelová dotace 2018

Archiv Účelová dotace 2019

Archiv Účelová dotace 2020

Archiv Účelová dotace 2021

Co je to účelová dotace? 

Účelová dotace (dále jen dotace) je dotace z rozpočtu Jihočeského kraje určená na podporu poskytovatelů sociálních služeb.

Dotace je poskytována v souladu s §101a zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů.

Komu je možné dotaci poskytnout?

Poskytovatelům sociálních služeb, kteří jsou oprávněni k poskytování soc. služeb dle zákona o sociálních službách (§ 78 ZSS) a kteří splňují následující 2 podmínky: 

 1. Bylo jim vydáno Pověření Jihočeského kraje k poskytování služby obecného hospodářského zájmu, tj. k zajištění dostupnosti sociální služby na území Jihočeského kraje.
 2. Poskytují sociální služby, jež jsou v souladu se Střednědobým plánem rozvoje sociálních služeb Jihočeského kraje na období 2022 - 2024.

Kdy je možné podat žádost o dotaci?

 1. kolo: od 15. 9. 2020 do 31. 10. 2020 je možné podávat žádosti o dotaci pro rok 2021.
 2. kolo: od 11. 10. 2021 do 20. 10. 2021 je možné podávat žádosti o dotaci pro rok 2021.

Jak podat žádost o dotaci?

Výlučně prostřednictvím internetové aplikace OKslužby - poskytovatel, kterou spravuje MPSV.

Co je možné z dotace hradit?

Z dotace lze hradit pouze:

 • neinvestiční náklady vzniklé v období od 1. 1. 2021 do 31. 12. 2021,
 • neinvestiční náklady, které souvisí s poskytováním základních činností sociálních služeb poskytovaných na území Jihočeského kraje.

Dotace jako součást vyrovnávací platby bude poskytnuta v souvislosti s plněním závazku veřejné služby.

Kde najdu další informace? 

Pro 1. kolo dotačního řízení 2021

Pro 2. kolo dotačního řízení 2021

Výsledky - Jak byla dotace rozdělena?

 1. kolo: Výsledky dotačního řízení pro rok 2021 (.pdf) schválilo Zastupitelstvo Jihočeského kraje na svém jednání dne 11. 2. 2021.
 2. kolo: Výsledky dotačního řízení pro rok 2021 pro 2. kolo (.pdf)

Archiv Účelová dotace 2022

Co je to účelová dotace? 

Účelová dotace (dále jen dotace) je dotace z rozpočtu Jihočeského kraje určená na podporu poskytovatelů sociálních služeb.

Dotace je poskytována v souladu s §101a zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů.

Komu je možné dotaci poskytnout?

Poskytovatelům sociálních služeb, kteří jsou oprávněni k poskytování soc. služeb dle zákona o sociálních službách (§ 78 ZSS) a kteří splňují následující 2 podmínky: 

 1. Bylo jim vydáno Pověření Jihočeského kraje k poskytování služby obecného hospodářského zájmu, tj. k zajištění dostupnosti sociální služby na území Jihočeského kraje.
 2. Poskytují sociální služby, jež jsou v souladu se Střednědobým plánem rozvoje sociálních služeb Jihočeského kraje na období 2022 - 2024.

Kdy je možné podat žádost o dotaci?

Od 15. 9. 2021 do 31. 10. 2021 je možné podávat žádosti o dotaci pro rok 2022.

Žádost o dotaci je možné podat pouze v tomto termínu.

Jak podat žádost o dotaci?

Výlučně prostřednictvím internetové aplikace OKslužby - poskytovatel, kterou spravuje MPSV.

Žádosti vyplněné a podané jiným způsobem, než prostřednictvím aplikace jsou neplatné.

Podmínkou přístupu do aplikace je zřízení uživatelského účtu. Účet zřizuje MPSV na základě zaslání  souhlasu uživatele se zpracováním osobních údajů. 

Aplikaci je možné spustit 2 způsoby:

 1. na adrese https://socpos.mpsv.cz/posvvaclient/iokposkytovatel.html
 2. nebo pomocí souboru StartPoskyt.bat, který si stáhněte na webových stránkách MPSV

Pro další informace navštivte webové stránky MPSV.

Co je možné z dotace hradit?

Z dotace lze hradit pouze:

 • neinvestiční náklady vzniklé v období od 1. 1. 2022 do 31. 12. 2022,
 • neinvestiční náklady, které souvisí s poskytováním základních činností sociálních služeb poskytovaných na území Jihočeského kraje.

Podrobně viz Metodika (část VIII) a Příloha Metodiky č. 6.

Dotace jako součást vyrovnávací platby bude poskytnuta v souvislosti s plněním závazku veřejné služby.

Kde najdu další informace? 

 1. Metodika pro poskytování účelové dotace pro rok 2022 (dále jen Metodika)
 2. Smlouva o poskytnutí dotace (příloha Metodiky č. 2)
 3. Přílohy Metodiky 2022 (.zip) - závazné formuláře a vzory pro příjemce dotace
 4. Specifické přílohy k žádosti o dotaci (.zip) - závazné formuláře a vzory příloh pro žadatele o dotaci
 5. Metodika JčK 2022 Dodatek č. 1 (.pdf)
 6. Metodika JčK 2022 Dodatek č. 2 (.pdf) - aktualizováno 22.04.2022
 7. Metodika JčK 2022 Dodatek č. 3 (.pdf) - aktualizováno 26.10.2022
 8. Přílohy Metodiky pro poskytování účelové dotace - dofinancování (.zip) - aktualizováno 16.11.2022
  V souboru .zip naleznete:
  Vzor dodatku ke smlouvě (.pdf)
  Formuláře pro vyúčtování účelové dotace s dofinancováním (.xlsx) - Pozor! Soubor má více listů.
  Formuláře pro finanční vypořádání účelové dotace s dofinancováním (.xlsx)

 

Potřebujete více info?

Kontaktujte pracovníky oddělení kontroly a financování, pokud potřebujete více informací.

Dotační řízení pro sociální služby

Dotační řízení pro sociální služby

Mgr. Renata Zumrová
zumrova@kraj-jihocesky.cz
tel.: 386 720 646

Analytická a koncepční činnost

Analytická a koncepční činnost

Ing. Jiří Pavlíček
pavlicek@kraj-jihocesky.cz
tel.: 386 720 781

Finanční referent - rozpočtář

Finanční referent - rozpočtář

Ing. Lucie Marischková
marischkova@kraj-jihocesky.cz
tel.: 386 720 783

Vedoucí oddělení - Oddělení kontroly a financování

Vedoucí oddělení - Oddělení kontroly a financování

Ing. Kateřina Kalátová
tel.: 386 720 702