Přejít k hlavnímu obsahu

Mimořádné dotační řízení MPSV pro sociální služby 2023

Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR (MPSV) vyhlašuje dotační výzvu (č. j. MPSV-2023/135112-261) k předkládání žádostí o poskytnutí mimořádné dotace ze státního rozpočtu pro právnické a fyzické osoby, které poskytují sociální služby, pro rok 2023.

Dotace se poskytuje na úhradu výdajů souvisejících s poskytnutím sociálních služeb v mimořádných situacích v těchto oblastech podpory:

Oblast podpory A

Zajištění služeb sociální péče pro potřebné osoby přicházející do České republiky z území Ukrajiny v souvislosti s ozbrojeným konfliktem na území Ukrajiny vyvolaným invazí vojsk Ruské federace dle § 3 odst. 2) zákona č. 65/2022 Sb. a dle § 1 a § 5 odst. 1 zákona č. 66/2022 Sb. (dále jen „občané Ukrajiny“).

Termín pro předložení žádosti: do 31.07.2023

Oblast podpory B

Zajištění péče dle zákona o sociálních službách prostřednictvím terénní sociální služby osobní asistence u osob, jejichž potřeba péče dosahuje a nebo přesahuje více než 80 hodin měsíčně, kdy je dotace určena na pokrytí snížené úhrady za poskytnutou péči.

Termín pro předložení žádosti: do 15.11.2023

Oblast podpory C

Mimořádné situace podle § 104 odst. 3 písm. c) zákona o sociálních službách, kterými se rozumí zejména živelní pohroma, požár, ekologická nebo průmyslová havárie, dále poskytování péče o trojčata a vícerčata ze strany pečovatelské služby, případně další mimořádné situace ohrožující dostupnost sociálních služeb pro jejich uživatele.

Termín pro předložení žádosti: do 15.11.2023

Podrobné informace o dotačním řízení MPSV vč. výzvy  a příloh naleznete na webových stránkách MPSV v sekci Vyhlášení mimořádného dotační řízení pro sociální služby pro rok 2023